ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


IRNBR10164179, Number of state registration0121РК00730

TitleComplex research of socio-economic and cultural history of the town Turkestan middle19-th - beginning 21-th сentury

Scientific priority

Type of researchApplied research

ApplicantРеспубликанское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Project InvestigatorТастанбеков Мурат Мейрбекович

SSTE score28.66

Total approved sum56310429

NRC Decision
File not exist


Expected results

Атқарылған жұмыстың нәтижесі және жаңалығы: Зерттеу нәтижесінде жаңа архив материалдары мен ақпарат берушілердің мәліметтері қоры жасалды, ғылыми айналымға енді; бұрын алынған деректер жинақталып, осы зерттеу барысында жаңадан алынған деректермен толықтырылды; зерттеу нәтижелері отандық және шетелдік басылымдарда жарық көрді. Қала тарихына қатысты дауыстық және видео-тарих қоры жинақталды.EXPANDED PROGRAM INDICATORS

Job number, phase of work Name of the task, stage Abbreviation of the organization performing the task, stage of work Full Name, academic degree, position of the task manager, stage of work Expected results