ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


IRNBR11265408, Number of state registration0121РК00824

TitleDevelopment of the National System for Space Situational Awareness: Monitoring of Near-Earth and Deep Space and Space Weather

Scientific priority

Type of researchApplied research

ApplicantДочернее товарищество с ограниченной ответственностью "Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова"

Project InvestigatorОмаров Чингис Тукенович

SSTE score33.5

Total approved sum474830786.83

NRC Decision
File not exist


Expected results

Алыс және жақын ғарыштық объектілерді спектрлік бақылауға арналған жаңа жаңғыртылған спектрлік аспап және ЖЖҒК шолу бақылауын және мониторингілеуге кең көру өрісті жаңа оптикалық кешен өңделді; ГТО аппараттардың жақынауын болжайтын әдіс өңделді. Күннің рентген сәулелері және ғарыштық сәулелер станциясының әлемдік желідегі мәліметтерді жедел нейтронды мониторингілеудің жергілікті базасы құрылды. SSA жүйесінің сандық порталына және SSA жүйесінде өндірілетін бұзылуға тұрақты сақтау орны үшін сервердің бұзылуға тұрақты конфигурациялары өңделді.EXPANDED PROGRAM INDICATORS

Job number, phase of work Name of the task, stage Abbreviation of the organization performing the task, stage of work Full Name, academic degree, position of the task manager, stage of work Expected results