ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


IRNAP09057887, Number of state registration0121РК00166

TitleRemainder term analysis for Hardy type inequalities

Scientific priorityНаучные исследования в области естественных наук

Type of researchFundamental

ApplicantNazarbayev University

Project InvestigatorСураган Дурвудхан

SSTE score35.33

Total approved sum53175859


Expected results

Стеклов және Фридрихс теңсіздіктерінің қалдық мүшелері табылды: - Өткір (классикалық) Стеклов теңсіздігінің қысқа және тура дәлелдеуін білдіретін жоғарғы ретті Стеклов теңсіздіктері үшін қалдық мүшелердің айқын формуласы табылды. Алынған нәтижелер жалпы стратификацияланған топтарда өткір Стеклов типті теңсіздікті білдіреді; - Фридрихс теңсіздігінің айқын формулалары көрсетілді. Сонымен қатар, жалпы стратификацияланған топтарда Фридрихс теңсіздіктерінің айқын формулалары құрастырылды. Осылайша 2021 жылдың күнтізбелік жоспарындағы барлық тапсырмалар толық орындалды. Сонымен қатар келесі нәтижелер де алынды: - Бауэнди-Грушин векторлық өрістері үшін Пуанкаре теңсіздігінің өткір қалдық формуласы орнатылды. Қолданысы ретінде Бауэнди-Грушин жылуөткізгіштік операторы үшін Дирихле бастапқы-шекаралық есебінің шешімінің қирау нәтижесі алынды; Жалпы стратификацияланған Ли топтарында жалпыланған сызықтық емес Пиконе теңдіктерін орнатылды; - Кватернион мәнді жалпыланған функциялар үшін Харди типті теңсіздіктерді ұсынылды.