ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


IRNAP09058308, Number of state registration0121РК00311

TitleSensor Integrated Microfluidic Platform for Studying the Effects of Toxicological Compounds on the Human Respiratory System

Scientific priorityНаука о жизни и здоровье

Type of researchApplied

ApplicantNazarbayev University

Project InvestigatorКульшарова Гульсим

SSTE score30.33

Total approved sum51690489


Expected results

Микроқұбырлы құрылғының бірінші прототипі жасалды, ол жасуша дақылдарымен биосәйкестікті, ағынды ортадағы функционалдылықты және бауыр жасушаларын (пилоттық эксперименттер үшін) және өкпе жасушаларын (түпкілікті қолдану үшін) сәтті қолдануды көрсетті. Бұл үшін микроқұйғыш қондырғы жасау үшін оңтайлы материалды анықтау үшін, қапталған материалдың қалыңдығы, биоүйлесімділік, оптика сияқты физикалық және биологиялық параметрлерді зерттеу үшін егжей -тегжейлі теориялық зерттеулер мен көптеген эксперименттік жұмыстар жүргізілді. мөлдірлік, газ өткізгіштігі, микроарнадағы ауаның көлемдік үлесі және әзірленген құрылғыдағы гидравликалық сұйықтық ағынының басқа параметрлері