ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


IRNAP09058310, Number of state registration0121РК00348

TitleResearch and development of smelting technology for a new complex titanium-containing ferroalloy

Scientific priorityГеология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции

Type of researchApplied

ApplicantФилиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева"

Project InvestigatorБайсанов Алибек Сайлаубаевич

SSTE score31.66

Total approved sum53966983.65


Expected results

Шихта материалдарының физика-химиялық қасиеттері зерттелді және термодинамикалық талдау жүргізілді. Ильменит концентратының фазалық құрамы псевдорутилден және ильмениттен тұратындығы анықталды. Бай титан қожының (БТҚ) негізгі фазасы — аносовиттің қатты ерітінділері. Термодинамикалық талдау титан бар ферроқорытпаларды карботермиялық әдіспен балқыту кезінде карбид фазалары мерзімінен бұрын құрылуын көрсетті. Титан бар ферроқорытпаның соңғы фазалық құрамы термодинамикалық-диаграммалық талдау әдісімен және «Triangle» бағдарламасының көмегімен болжанды. Қорытпаның фазалық құрамы негізінен интерметаллидтер түрінде болатындығы анықталды: TiFeSi2, TiFeSi, TiSi, TiSi2. Шихта материалдарының екі оңтайлы құрамы таңдалды. Бірінші құрам, %: көмір – 67,35; БТҚ – 26,12; кварцит – 6,5. Екінші құрам, %: көмір – 66,95; БТҚ – 23,1; ильменит– 3,3; кварцит – 6,61. Балқытудың шарты — қатты көміртектің стехиометриядан 10% артық болуы. Алғаш рет құрамында титан бар ферроқорытпаны карботермиялық шлаксыз тәсілмен балқыту үшін шикізат материалдарының оңтайлы құрамын таңдау бойынша іс-шаралар кешені өткізілді.