List of questionsВопрос: Здравствуйте, у меня три вопроса: 1) какая организация является Уполномоченным органом ННС? 2) Если уполномоченным органом ННС является Комитет науке то в каком документе это прописано? 3) Обязан ли ННС выполнять поручение и распоряжение Комитета науки? Автор вопроса: b.kalmenov@mail.ru
Вопрос задан: 2020-08-03 22:21:00
Ответ: ПП РК 519 2. Советы являются коллегиальными органами по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности. 3. Советы создаются по направлениям науки в соответствии с государственными приоритетами социально-экономического развития Республики Казахстан. 4. Рабочим органом советов является Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (далее – центр экспертизы), который организует работу советов. 44. Решения советов подлежат обязательному исполнению уполномоченным органом в области науки и отраслевыми уполномоченными органами. Закон о науке Статья 19. Национальные научные советы 1. Национальные научные советы являются коллегиальными органами по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности. Отвечен: 2020-08-06 15:56:22
Ответ был полезным?
Вопрос: почему не открывается сайт КН МОН РК? когда будет конкурс на ПЦФ и гранты на 2021-2023гг??, Автор вопроса: aidar59@inbox.ru
Вопрос задан: 2020-03-07 08:45:05
Ответ: Здравствуйте, уважаемый пользователь! Благодарим за Ваше обращение. Касательно работы информационного портала КН МОН РК. АО «НЦГНТЭ» не несет ответственность. Как только КН МОН РК объявит конкурсы о Программно-целевом финансировании и Грантовом финансировании на 2021-2023гг., мы обязательно проанонсируем во всех наших информационных порталах. Хорошего дня! Отвечен: 2020-05-14 08:52:33
Ответ был полезным?
Вопрос: Добрый день. Можно ли переименовать мероприятие внутри программы 267 МСХ РК? Каким образом можно это сделать и куда обратиться? Автор вопроса: z.yessimova@rpf.kz
Вопрос задан: 2020-01-05 12:51:57
Ответ: Добрый день! Вам необходимо написать официальное письмо в отраслевой орган (МСХ РК) с указанием обращения и его обоснованием. Отвечен: 2020-01-06 15:23:48
Ответ был полезным?
Вопрос: Сәлеметсіз бе, құрметті Фарида Газизовна! Сізге хабарлама жазып отырған гранттық қаржыландырылған АР05135711 "Жаңа білім мазмұнына сай когнитивті-компенсаторлық (бейімдеушілік) стратегиялар негізінде функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың методологиясы" ғылыми жобасының жетекшісі - п.ғ.д., доцент Жахина Бария Бадыковна. 2019 жылдың 6 желтоқсанындағы №8 хаттаманың көшірмесіне сәйкес аталмыш Жоба Кенестің ашық дауыс беру қорытындысы бойынша одан әрі қаржыландырудың тоқтатылғандығы жөнінде хабардар болып отырмыз. Ғылыми жобаның календарлық жоспарға сәйкес толық әрі жоғары деңгейде орындалғанын ескеріп, есептің не үшін өтпегендігін білгіміз келеді. Кезінде Елбасының өзі көтерген, қоғамда және білім беру жүйесінде өзекті мәселе болып отырған, функционалдық сауаттылық, тілді таным тұрғысынан зерттеуге арналған Жобаның атқарылған зерттеу жұмысының қорытындыларына қарамай неліктен тоқтатылғандын білгіміз келеді. Есепті бағалау критерийлерін және біздің есептің бағалану нәтижесін көргіміз келеді. Бұл туралы бізге ешқандай ақпарат берілмеді. Осы мәселе туралы әр пункт бойынша Сізден жауап күтеміз. Құрметпен Жоба жетекшісі Жахина Бария Бадыковна және жоба мүшелері. Автор вопроса: bzhaxina@mail.ru
Вопрос задан: 2019-12-18 16:08:06
Ответ: Қайырлы күн! Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы № 519 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 тамыздағы № 607 қаулысының: - 4 тармағына сәйкес Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы (далее - Сараптама орталығы) кеңестердің жұмысын ұйымдастыратын жұмыс органы болып табылады. - 41 тармағына сәйкес бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде аралық және қорытынды есептерді қабылдау туралы кеңестің шешімдері МҒТС қорытындысы және мониторинг актілері (бар болған жағдайда) есепке алына отырып, кеңес отырысына қатысатын кеңес мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. - 43 тармағына сәйкес кеңестер қабылдаған шешімдерді сараптама орталығы хаттамадан үзінділер түрінде ғылым саласындағы уәкілетті органға және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға арналған гранттарды ұсыну бойынша мемлекеттік тапсырманың орындалуына жауапты заңды тұлғаға және қажет болған жағдайда салалық уәкілетті органға береді. - 44 тармағына сәйкес кеңестердің шешімдерін ғылым саласындағы уәкілетті орган және салалық уәкілетті органдар міндетті түрде орындауға тиіс. Отвечен: 2020-01-06 15:24:53
Ответ был полезным?
Вопрос: Имеет ли право Министерство финансов финансировать проекты, утвержденные ННС, по своему усмотрению - это проект финансируем, а этот нет Автор вопроса: bts49@mail.ru
Вопрос задан: 2019-12-06 15:57:44
Ответ: Добрый день! Финансирование научно-технических проектов/программ осущетсвляется согласно принятым решениям ННС в рамках конкурсов на грантовое и программно-целевое финансирование. Согласно п. 44 Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2019 года №607 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519 «О национальных научных советах» решения советов подлежат обязательному исполнению уполномоченным органом в области науки и отраслевыми уполномоченными органами. В рамках программно-целевого финансирования ННС рекомендует программы на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, которая в соответствии с пп.6 п.5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429 «О создании Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан» принимает решения по одобрению заявок на научные, научно-технические программы по программно-целевому финансированию. Отвечен: 2020-01-06 15:25:12
Ответ был полезным?
Вопрос: Добрый день. Мне необходимо войти в систему используя адрес электронной почты. Но я к сожалению не помню по какой почте регистрировался. Как теперь можно войти? Автор вопроса: easkar1962@mail.ru
Вопрос задан: 2019-10-24 15:43:20
Ответ: Вам необходимо отправить письмо на почту info@ncste.kz с прикреплением отсканированного заявления на имя Президента АО "НЦГНТЭ" Ибраева А.Ж., о смене электронной почты с указанием причины, новой почты и удостоверения личности. Отправлять письмо нужно с Вашей действующей почты! Отвечен: 2019-10-29 17:16:47
Ответ был полезным?
Вопрос: Как восстановить пароль на rating.nauka.kz АО «НЦГНТЭ» если забыл пароль и контрольное кодовое слово Автор вопроса: lesbayev@mail.ru
Вопрос задан: 2019-10-22 14:44:44
Ответ: Прошу обратиться по номеру 378-05-69 Отвечен: 2019-10-29 17:18:31
Ответ был полезным?
Вопрос: Саламатсыздар ма? Мәдениет және спорт министрлігі 2020-2022 жылдарға арналған конкурс жариялады. Конкурсқа қатысу үшін құжат тапсыру мерзімі 13.09-03.10.2019 аралығы деп көрсетілген. Негізгі құжаттардың бірі өтініш беруші мекеменің аккредитациядан өткендігі туралы кәуіктің көшірмесі екені белгілі. Біздің сұрағымыз, мекеменің аккредитациядан өткендігі туралы кәуік 24.09. 2015 жылы алынған, қайта аккредитациядан өту туралы құжаттар рәсімделуде. Біз 24.09. 2015 жылы алынған аккредитациялық куәлікпен құжаттарымызды конкурсқа тапсыра аламыз ба? Автор вопроса: murat-t@mail.ru
Вопрос задан: 2019-09-18 09:54:43
Ответ: Сәлеметсіз бе! Сіздің сұрағыңызға қатысты келесіні хабарлаймыз. Конкурстық талаптарға сәйкес, өтінім берушінің аккредиттеу туралы куәлігінің көшірмесі – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі туралы міндетті түрде болуы тиіс. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 маусымдағы № 645 Қаулысымен бекітілген «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасын бекіту туралы» қағидасының 13 тармақтағы талабына сәйкес Аккредиттеу туралы куәлік осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бес жыл мерзімге беріледі. Осыған байланысты, Аккредиттеу туралы куәліктің жарамдылық мерзімі бес жыл болғандықтан, Сіздер 24.09.2015ж. алған аккредиттеу туралы күәлігінің жарамдылық мерзімі 24.09.2019ж. аяқталады. Сол себепті конкурсқа қатысу үшін өтінімді жарамды мерзім 24.09.2019ж. аяқталғанға дейін тапсыру қажет. Егер, аталған мерзім ішінде өтінімді тапсырып үлгермесеңіздер, міндетті түрде жаңадан алған аккредиттеу туралы куәлігінің көшірмесін тапсыру қажет болады. Отвечен: 2019-09-18 12:06:28
Ответ был полезным?
Вопрос: Саламатсыздар? Біздің басты сұрағымыз бағдарламалы нысаналық қаржыландыру конкурсының басты құжаттарының бірі акредиттеу куәлігіне қатысты. Біздің мекеме 2014 жылдың 24 қыркүйек айында аккредиттеуден өткен, Осыған орай, аккредиттік кәулік мерзімі 2020-2022 жылдардың ғылыми гранттық конкурсына қатысу үшін құжат дайындау аралығында (13.09-03.10.2019) аяқталады. Қайта куәлік алу үшін акккредиттеуден өту туралы құжаттарды жібергеннен кейін (Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасына сәйкес) 30 күннен аспайтын уақытта шешім шығатындығы көрсетілген. Бұл бойынша аккредиттеуден өту туралы құжаттық дайындық жұмыстары басталды. Дегенмен, конкурсқа қатысушы құжаттарын жіберу мерзімінен кешігу қаупі бар. Аталған мәселе бойынша, 2020-2022 жылдардың ғылыми гранттық конкурсына қатысуда аккредиттік куәлік мерзімінің 24 қыркүйекте аяқталуы кедергі болма ма? Әлде шешім ретінде аккредиттеуден қайта өту туралы өтініш түсіру жұмыстарын қатар жүргізе отырып, 24 қыркүйекке дейін конкурсқа құжаттарымызды жіберсек сіздердің ішкі талаптарыңызға қайшы болмай ма? Болмаса мәселеден шығудың қандай ұсыныстарын айта аласыздар? Біз үшін өте маңызды, жауаптарыңызды күтеміз. Алдын-ала рахмет. Автор вопроса: murat-t@mail.ru
Вопрос задан: 2019-09-10 12:37:02
Ответ: Сәлеметсіз бе! Сіздің сұрағыңызға қатысты келесіні хабарлаймыз. 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттамасына сәйкес (бұдан әрі – Конкурстық құжаттама) барлық талаптарды орындау қажет, соның ішінде барлық қажетті құжаттарды толық тапсыру. Конкурстық құжаттаманың 4 тармағындағы 3-тармақшасында көрсетілген Өтінім берушінің аккредитация туралы куәлігінің көшірмесі – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі туралы міндетті түрде болуы тиіс. Сіздердің аккредитация куәлігінің жарамдылық мерзімі Өтінімді беру кезіне сәйкес келеді. Конкурсқа қатысуға ешқандай кедергі тудырмайды. Өткені, біздің шарт бойынша құжаттарыңыздың мерзімі 2019 жылғы 22 тамызға дейін жарамды болуы қажет. Отвечен: 2019-09-18 12:07:27
Ответ был полезным?
Вопрос: Как зарегистрироваться на сайте? Автор вопроса: Almas_Dumhammer@mail.ru
Вопрос задан: 2019-07-25 09:22:04
Ответ: Вы можете зарегистрироваться в системе следуя инструкции Отвечен: 2020-04-21 09:24:29
Ответ был полезным?