Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті 2023-2025 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі бағдарламалар бойынша аралық есептерді (2023-2025 жылдарға арналған БНҚ конкурсы) а.ж. 10 желтоқсанына дейінгі мерзімде қабылдайтыны туралы хабарлайды. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды мемлекеттік есепке алу қағидаларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 149 бұйрығының қағидасына сәйкес, аралық есептерді қабылдау бағдарламалардың ғылыми жетекшілерінің және ұйым басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландыру арқылы автоматтандырылған ақпараттық жүйеде () электрондық форматта жүзеге асырылады. Орындаушылар аралық есептерді келесі талаптарға сәйкес дайындауы қажет: Есептер МЕМСТ (ГОСТ) 7.32-2017 талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс (қосымша тіркелген) (Іліспе хат талап етілмейді); Есептерді тапсыру тілі: мемлекеттік немесе орыс тілі, сондай-ақ ағылшын тілі (міндетті); Есеп бойынша...

28.11.2023
213

  Қазақстандық сарапшылармен жұмыс істеу басқармасы Шетелдік сарапшылармен жұмыс істеу басқармасы   Келесі сұрақтар бойынша: 1) жарияланған гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурстар аясындағы өтінімдерді автоматтандырылған ақпараттық жүйеде беру сұрақтары; 2) конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша сұрақтар; 3) жарияланған конкурс аясындағы берілген өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін тексеру бойынша сұрақтар; 4) МҒТС объектілеріне сараптама жүргізу сұрақтары; 5) Ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша есептерге МҒТС жүргізу сұрақтары; 6) МҒТС қорытындылары бойынша мына номерлерге хабарласуға болады: 8 (727) 355-50-02, ішкі (207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228).   Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың жобаларына сараптама жүргізу басқармасы   Келесі сұрақтар бойынша: 1) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық...

27.11.2023
153

Ғылыми бағдарламалар мен жобаларды тіркеу басқармасы 1) ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды; 2) ғылыми, ғылыми-техникалық  бағдарламаларды; 3) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша есептерді; 4) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобалары мен есептерді; 5) Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижеcін; 6) Кеңейтілген ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның көрсеткіштеріне Ф1 - түзету нысанын; 7) ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама бойынша тапсырмалардың, жұмыс кезеңдерінің орындалуы туралы (жылдық) есепті; 8) ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаны орындауға қатысушы ұйымдардың жұмыс тапсырмаларын, кезеңдерін орындау барысы туралы мәлімет бойынша тоқсандық есепті мемлекттік тіркеуге ұсыну сұрақтары бойынша Келесі номерге хабарласуға болады: 8 (727) 355-50-01, ішкі (404, 412, 414, 415, 416, 417).   Диссертацияларды тіркеубасқармасы 1. «ҰМҒТСО» АҚ Антиплагиат» жүйесін пайдалана отырып, «ҰМҒТСО»...

30.10.2023
516

Құрметті конкурсқа қатысушылар! Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы «Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс» басымбағыты бойынша Ұлттық ғылыми кеңестің 2023-2025 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурс аясындағы өтінімдерін қарастырғанын хабарлайды (ҚР ҒЖБМ). Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 6 қыркүйектегі № 658 Қаулысымен (бұдан әрі – Ереже) бекітілген апелляциялық комиссия туралы Ереженің 19-тармағы және «Ұлттық ғылыми кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы № 519 қаулысы негізінде ҰҒК шешімі қабылданған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орталықтың ақпараттық жүйесіндегі жеке кабинетте мына сілтеме бойынша: www.is.ncste.kz конкурсқа қатысушы (өтінім беруші) ҰҒК қабылдаған шешімімен келіспеген жағдайда апелляциялық комиссияға өтініш бере алады. Бұл ретте, Ереженің 17-тармағы бойынша...

24.10.2023
355

Құрметті конкурсқа қатысушылар! Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы «Ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар» басымбағыты бойынша Ұлттық ғылыми кеңестің 2023-2025 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурс аясындағы өтінімдерін қарастырғанын хабарлайды (ҚР ҒЖБМ). Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 6 қыркүйектегі № 658 Қаулысымен (бұдан әрі – Ереже) бекітілген апелляциялық комиссия туралы Ереженің 19-тармағы және «Ұлттық ғылыми кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы № 519 қаулысы негізінде ҰҒК шешімі қабылданған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орталықтың ақпараттық жүйесіндегі жеке кабинетте мына сілтеме бойынша: www.is.ncste.kz конкурсқа қатысушы (өтінім беруші) ҰҒК қабылдаған шешімімен келіспеген жағдайда апелляциялық комиссияға өтініш бере алады. Бұл ретте, Ереженің 17-тармағы...

24.10.2023
250