Құрметті достар!

Аргумент – ғылымдағы ең маңызды құрал. Аргументтердің көмегімен ғалымдар ғылыми гипотезаларды дәлелдейді немесе жоққа шығарады. Аргументтер әдетте ғалымдар өлшенетін деректерді жинайтын ғылыми эксперименттердің нәтижелерін, сондай-ақ ғылыми әдебиетте сипатталған теория мен білімді қамтиды. Кейбір дәлелдер мен өлшенетін дәлелдердің нанымдылығын басқа ғалымдар баспаға ұсынылған қолжазбаларды қарау барысында бағалайды.

Ғалымдар жобаларды ұсыну барысында, сондай-ақ кез келген басқа жағдайларда бұл туралы ұмытпауы керек.

Мәселен, бір жобадағы ғалым ғылыми жетекшілерге қойылатын талаптарға сай екенін дәлелдеуге тырысып, былай деп жазады: «Менде соңғы 5 жылдағы Web of Science деректер базасында 3 және 5 жарияланымдардың H-индексі бар». Сонымен бірге, конкурстық құжаттамада оның соңғы 5 жыл ішінде бірінші үш квартильге (1, 2, 3) енгізілген рецензияланған ғылыми жарияланымдарда кемінде 2 мақаласы және (немесе) рецензиясы болуы талап етіледі. Web of Science дерекқоры және (немесе) Scopus дерекқорында CiteScore сәйкес пайыздық көрсеткіші кемінде 50, оның ішінде кемінде 1 – корреспондеция авторы немесе бірінші автор ретінде.

Осы талаптарға сәйкестікті растау үшін, кем дегенде, журналдың жарияланған жылындағы квартильді және/немесе пайыздық үлесін немесе тиісті дерекқордағы ағымдағысын көрсете отырып, жарамды мақалаларыңыз бен шолуларыңыздың тізімін беруіңіз керек. Жеке мақалаларыңызды сәйкес автор немесе бірінші автор ретінде белгілеуіңіз керек. Мұның барлығы жүйедегі профиліңізде және жоба мәтінінде көрсетілуі мүмкін.  

Күтілетін нәтижелерді сипаттау мәселесі де бар. Жоба олардың талаптарға сай екендігін дәлелдеу керек. Көбінесе жоба қанша мақаланы жариялау жоспарланғанын және WoS квартильдерінің қай журналдарынан, Scopus центильдерін жариялау жоспарланған журналдарда көрсетілмейді:

- Web of Science деректер базасынан журналдарда көптеген мақалалар жарияланады (нақты қанша мақала? Журнал қай квартильден? Импакт-факторы бар немесе жоқ журнал?);

- импакт-факторы бар журналдардағы 3 мақала (алғашқы үш квартильдегі журналдардағы мақалалар міндетті түрде, ал импакт-факторы бар журналдар арасында төртінші квартильдегі журналдар да бар – нәтижелер талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін);

- Q3 журналдарындағы 3 мақала (қандай негізде? WoS бойынша болса, онда мақалалар талаптарға сай болады, ал Scopus немесе басқада болса, сәйкес келмейді);

- журналдарда жарияланған мақалалар .... (барлық журналдар талапқа сай болса да, нақты қанша мақала шығатыны белгісіз).

 

Также проблема существует с описанием ожидаемых результатов. В проекте нужно доказать, что они соответствуют требованиям. Часто в проекте не указывается, сколько статей планируется опубликовать и в журналах из каких квартилей WoS, с какими процентилями по Scopus планируются публикации:

- будет опубликовано множество статей в журналах из базы Web of Science (сколько именно статей? из какого квартиля журнал? журнал с импакт-фактором или без него?);

- 3 статьи в журналах с импакт-фактором (требуются статьи в журналах из первых трех квартилей, а среди журналов с импакт-фактором есть также журналы из четвертого квартиля - есть вероятность, что результаты не будут соответствовать требованиям);

- 3 статьи в журналах Q3 (по какой базе? если по WoS, то статьи будут соответствовать требованиям, а если по Scopus или какой-то другой, то не будут);

- статьи, опубликованные в журналах .... (даже если все журналы соответствуют требованиям, то неясно, сколько именно статей будет опубликовано).

Бұл жағдайда мәтінді тікелей конкурстық құжаттамадан көшірудің ең оңай жолы:

3 мақала және (немесе) шолу Web of Science дерекқорының 1-ші, 2-ші немесе 3-ші квартильдеріне енгізілген және (немесе) Scopus деректер базасында CiteScore процентильі кемінде 50 болатын рецензияланған ғылыми жарияланымдарда жарияланады.

2 мақала және (немесе) шолулар Web of Science дерекқорының Expanded Science Citation Index индексінде және (немесе) Scopus дерекқорында CiteScore пайыздық көрсеткіші кемінде 5 болатын рецензияланған ғылыми басылымдарда жарияланады.

Бұған қоса, сіз қай журналдарға мақалалар жіберуді жоспарлап отырғаныңызды көрсете аласыз, бірақ бұл ақпаратты әдетте жарамдылықты бағалау үшін пайдалану мүмкін емес. Арнайы журналдарда жариялауға уәде берудің қажеті жоқ, өйткені журнал мақаланы қабылдамауы мүмкін. 

Ережеге сәйкес, сарапшылар ешқандай ақпаратты өздері іздемеуі керек, сондықтан олар өтініш мәтінінде көрсетілмеген нәрсені ескермеуге құқылы. Егер күмәндансаңыз, олар берілген жеке ақпараттың дұрыстығын тексере алады. 

 

27.09.2020
2801