ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10164134, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00724

АтауыНұра-Есіл өзенаралық культурогенезінің қалыптасуындағы палеогеографиялық фактор: үй құрылысының ерекшеліктері және оның эволюциясы

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы зерттеулер

Өтінім берушіРГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок"

Ғылыми жетекшіГаниева Айнагуль Сабитовна

МҒТС балдары31.16

Жалпы бекітілген сома53811304.26

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік архивы, Ақмола облыстық архивы (картографиялық материалдар), Қ.А. Ақышев атындағы Археология ҒЗИ қорларынан қазақ қыстаулары туралы материалдар (Есіл стационарлық археологиялық экспедициясының дала күнделіктері мен есептері), А.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының архивінен материалдар жиналып, жүйеленді. Еуразия территориясындағы қоныс құрылысының даму тарихы бойынша библиография (100-ден астам) жасалды. Жыл бойы жобаны орындаушылар білім беру ұйымдарымен ынтымақтасты. Осы мақсатта Нұр-Сұлтан мектептерінің 40-тан астам ерікті оқушылары Бозоқ II қыстауын қазуға қатысты, оқу жылында зерттелетін тақырып бойынша 10-нан астам мектеп ғылыми жобалары дайындалуда. Кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізілді. Жұмыс тобы БАҚ өкілдерімен тығыз байланыста жұмыс істеді. Жобаның нәтижелері мен барысы отандық және шетелдік телеарналар мен мерзімді басылымдарда көрсетілді. Жұмыс тобы БАҚ өкілдерімен тығыз байланыста жұмыс істеді. Жобаның нәтижелері мен барысы отандық және шетелдік телеарналар мен мерзімді басылымдарда көрсетілді. 2021 жылы жобаны орындаушылар 5 ғылыми мақала жариялап, 6 халықаралық және отандық ғылыми және ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен іс-шараларға қатысты.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Нұра-Есіл өзенаралық культурогенезінің қалыптасуындағы палеогеографиялық фактор: үй құрылысының ерекшеліктері және оның эволюциясы РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна Орталық Қазақстан қазақтарының сәулет және құрылыс ісі бойынша библиография жасау, дала өңірлеріне тән сәулет және үй құрылысының ерекшеліктерін теориялық пысықтау; Ақмола облысы қазақтарының қыстаулары бойынша әдебиеттерді тарихнамалық талдау, зерттеу мәселелерін теориялық зерттеу; Далалық зерттеулер; Дала материалдарын жүйелеу; Архивтардағы жұмыс: - Нұр-Сұлтан қаласының қалалық архивы; - Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология институтының архивы; - К.А. Ақышев атындағы Археология ғылыми-зерттеу институтының архивы.; Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау.
01.01 Орталық Қазақстан қазақтарының сәулет және құрылыс ісі бойынша библиография жасау, дала өңірлеріне тән сәулет және үй құрылысының ерекшеліктерін теориялық пысықтау РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна Нұра-Есіл өңірінің мәдени генезисін қалыптастыруда жаңа дәуір дәуіріндегі Солтүстік Сарыарқаның аумағындағы қазақтардың Құрылыс ісінің сәулеттік ерекшеліктерін қалыптастыру бойынша археологиялық материалдар мен жазбаша дереккөздерді жүйелеу.
01.02 Ақмола облысы қазақтарының қыстаулары бойынша әдебиеттерді тарихнамалық талдау, зерттеу мәселелерін теориялық зерттеу РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна Ақмола облысы қазақтарының қыстаулары бойынша әдебиеттерді тарихнамалық талдау, зерттеу мәселелерін теориялық зерттеу
01.03 Далалық зерттеулер РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна Солтүстік Сарыарқадағы қазақ ескерткіштерін далалық мақсатты археологиялық зерттеу: 1. Ескерткіштің аумағы мен маңайын жаңа зерттеу объектілерінің болуына аэрофототүсірілім. 2. Бузықты көлінің оңтүстік-шығыс жағалауында орналасқан қыстауда археологиялық зерттеулерді дайындау және жүргізу. 3. Археологиялық қазба жұмыстарының барысын әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 4. Ақмола облысының аумағындағы іздестіру-барлау жұмыстары (облыстық және аудандық музейлермен бірлесіп). 5. Далалық зерттеулер қорытындылары бойынша талдамалық есеп.
01.04 Дала материалдарын жүйелеу РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна 1. Артефактілерді камералдық өңдеуді жүргізу. 2. Далалық сызбаларды сызу және компьютерлік өңдеу. 3. Далалық зерттеулер қорытындылары бойынша ғылыми есеп дайындау және отандық журналда 1 ғылыми мақала жариялау.
01.05 Архивтардағы жұмыс: - Нұр-Сұлтан қаласының қалалық архивы; - Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология институтының архивы; - К.А. Ақышев атындағы Археология ғылыми-зерттеу институтының архивы. РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна 1. Жаңа нақты материал жинау, оны жүйелеу, нәтижелерді әлеуметтік желілерде және «Бозоқ» музей-қорығының ресми сайттарында жариялау, алынған материалдарды ғылыми есепке енгізу. 2. Жаңа заман қазақтарының стационарлық ғимараттары бойынша Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының архивынан алынған көздерді жүйелеу. 3. К.А. Ақышева атындағы Археология ғылыми-зерттеу институтының архивында зерттелетін тақырып бойынша ауылдық стационарлық археологиялық экспедицияның ғылыми есептерін жүйелеу және талдау.
01.06 Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна 1. Отандық басылымдарда 1 мақала жариялау. 2. Ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағында 2 мақала және ресми сайттарда 2 мақала e.history.kz (Қазақстан тарихы порталы) және kazmuseum.kz (Қазақстан музейлері порталы).
01.07 Жылдық есепті дайындау және жазу РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок" Ганиева Айнагуль Сабитовна ГОСТ 7.32-2017 сәйкес жасалған жұмыс туралы есепті дайындау және жазу.