ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10164179, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00730

АтауыХІХ ғасырдың ортасы – ХХІ ғасыр басындағы Түркістан қаласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени тарихын кешенді зерттеу

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы зерттеулер

Өтінім берушіРеспубликанское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Ғылыми жетекшіТастанбеков Мурат Мейрбекович

МҒТС балдары28.66

Жалпы бекітілген сома56310429

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Атқарылған жұмыстың нәтижесі және жаңалығы: Зерттеу нәтижесінде жаңа архив материалдары мен ақпарат берушілердің мәліметтері қоры жасалды, ғылыми айналымға енді; бұрын алынған деректер жинақталып, осы зерттеу барысында жаңадан алынған деректермен толықтырылды; зерттеу нәтижелері отандық және шетелдік басылымдарда жарық көрді. Қала тарихына қатысты дауыстық және видео-тарих қоры жинақталды.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 «ХІХ ғасырдың ортасы – ХХІ ғасыр басындағы Түркістан қаласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени тарихын кешенді зерттеу» Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович 1. шетелдік рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланымдарды жүзеге асыру: жоба бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижелері ғылыми мақалалар ретінде рецензиялық ғылыми журналдарда (Scopus) 3 мақала жарияланады; 2. БҒСҚК ұсынған ғылыми басылымдарда 6 мақала жарияланады; 3. «ХІХ ғасырдың ортасы – ХХІ ғасыр басындағы саяси үдерісіндегі Түркістан қаласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени тарихы» атты монография дайындалып баспадан басылып шығады; 4. Түркістан қаласының тарихы туралы Ресей, Өзбекстан мұрағаттарынан жаңа деректер алынады; 5. «Мұрағат құжаттарындағы Түркістан тарихы» атты деректер жинағын жариялау; 6. Қала мен аудан ақсақалдарының естеліктірінің негізінде (аудио және видео-тарих) компакт-диск шығару; 7. «Түркістан қаласының тарихы» атты оқу құралын шығару; 8. «Түркістан қаласы тұрғындарының материалдық мәдениеті (этнографиялық және статистикалық материалдар негізінде)» атты статистикалық жинақ шығару; 9. Зияткерлік меншік нысаны бойынша «Түркістан қаласы және өңір тарихы» атауымен авторлық құқық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алынатын болады. 10. Бағдарламаны іске асыру кезінде алынған білім мен нәтижелерді оқу құралдар, монографиялар, ғылыми мақалалар жазу барысында пайдаланылады, сонымен қатар, видео-, фото- материалдар ақпараттық-танымдық, оқу процессінде қолданылады; Нәтижелер жарияланған кітаптардың презентациясы, арнайы ұйымдастырылған конференция барысында таныстырылатын болады және ғылыми басылымдар мен БАҚ құралдары арқылы насихатталатын болады.
01.01 ХІХ ғасырдың ортасы – ХХІ ғасыр басындағы саяси үдерісіндегі Түркістан қаласының тарихы мен мәдениеті жөнінде ғылыми әдебиеттерді анықтау, жинақтау Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович 1. Ғылыми-зерттеу жоба тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттерді зерттеу, зерделеу; 2. Тақырып аясында жарық көрген отандық және шетелдік зерттеулер жүйеленеді,Ғылыми тақырып бойынша зерттеулер тарихнамасын кезеңдеу, жазу.
01.02 ХХ ғасырдағы қала тарихының мәдени өмірінен аудио тарих қалыптастыру мақсатында шежірешілер, ақсақалдар мен құрметті азаматтардан ауызша естеліктерін жинақтау. Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович 1. Ауызша естелік сауалнамаларын құрастыру және сауалнама алынатын адамдарды анықтап белгілеу; 2. Қала мен аудан ақсақалдарының қала тарихына қатысты әңгімелерінің аудио және видео-тарихын жинақтау; 3. Жинақталған аудио және видео материалдарды жүйелеу, жіктеу, кезеңдер бойынша қорын жасақтау.
01.03 Тақырып бойынша Түркістан, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларының архивтері мен кітапханаларында зерттеу жұмыстарын жүргізу Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович Түркістан қаласы Түркістан қаласының мұрағаттары мен кітапханаларындағы архивтік-библиографиялық зерттеулер Қазақстан бойынша ғылыми іссапар: Шымкент қаласы 1. Түркістан, Шымкент қалаларының мұрағаттары мен кітапханаларында архивтік-библиографиялық зерттеулер жүргізу Түркістан облыстық «Farab» кітапханасы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті кітапханасы материалдарына дерекнамалық-тарихи, тарихнамалық талдау және сараптама жасау. 2. «Түркістан қаласының қалалық мұрағаты», «Түркістан облысының мемлекеттік мұрағаты» архив материалдарын жүйелеу, зерттеу 3. (Шымкент қаласы), Түркістан облысы Ішкі істер департаментінің мұрағаты материалдарын жүйелеу, зерттеу. Алматы қаласы 1. ҚР Ұлттық Ғылым академиясы кітапханасының материалдарына деректанулық, тарихнамалық талдау және сараптаулар жасау; 2. Орталық Ұлттық кітапханасынан алынған дереккөздерді жіктеу, талдау, жүйелеу; 3. Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің мұрағат материалдарын жүйелеу, зерттеу. Нұр-Сұлтан қаласы 4.Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің мұрағат материалдарын анықтау, жинақтау, жүйелеу, зерттеу, деректанулық талдау жасау.
01.04 Тақырып бойынша Өзбекстан Республикасындағы Алишер Новои атындағы ұлттық кітапханасы, Сирек кездесетін кітаптар қорларынан материалдар жинақтау. Ресей Федерациясы Москва қаласы Орталық Мемлекеттік Архиві, Ресей империясы сыртқы саясаты архиві, Ресей Мемлекеттік кітапханасынан материалдар жинақтау. Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович Шетелдерге ғылыми іс-сапар: 1. Алишер Новои атындағы Өзбекстан Республикасының ұлттық кітапханасы, сирек кездесетін кітаптар қорларынаның материалдарына деректанулық, тарихнамалық талдау және сараптаулар жасау; 2. Ресей Федерациясының Орталық мемлекеттік мұрағатынан деректі фильмдер, фотосуреттер мен жазбалар алу, зерттеу. Мәскеу қаласы. 3.Зерттеу жобасының тақырыбы бойынша фотокөшірмелер мен жазбаша мәліметтер, Ресей мемлекеттік орталық кітапханасынан көшірме
01.05 Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялауға ұсыну Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович ҚР БҒМ БҒСБК (КОКСОН) базасы ұсынған ғылыми журналдарға 2 мақала дайындау: 1. «ХІХ ғ. соңы -ХХ ғасыр басы Түркістан қаласындағы білім беру ісі», 2. «ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Түркістандағы денсаулық сақтау мекемелері» -Scopus базасының шетелдік рецензияланған ғылыми журналына («Былые годы», Ресей Федерациясы). Та0ырып? «Түркістанда кеңестік идеологияның орнығуы».
01.06 Ғылыми форумдарға қатысу (конференция, семинар, дөңгелек үстел және т.б.): – «Тәуелсіздік және Түркістан тағылымы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Қазақстан); – «Тәуелсіздік және Түркістанда жерленген тарихи тұлғалар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Қазақстан). Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми форумдарда баяндама жасау: – «Тәуелсіздік және Түркістан тағылымы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Қазақстан); – «Тәуелсіздік және Түркістанда жерленген тарихи тұлғалар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Қазақстан). 2. Конференция материалдары жинақтарында жоба қатысушыларының ғылыми баяндамалары мен мақалаларын жариялау.
01.07 Жоба бойынша жылдық есеп дайындау Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" Тастанбеков Мурат Мейрбекович ГОСТ 7.32-2017 сәйкес атқарылған жұмыс туралы есепті дайындау және жазу.