ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10262555, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00758

АтауыҚазақстанның термоминералды жәнеөнеркәсіптік жерасты суларыныңжылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық жәнеемдік-сауықтыру әлеуеті. Табиғи-климаттық өзгерістер менантропогендік жүктемелер әсеріндегі жерасты суларының гидрогеохимиялық көрсеткіштерінің өзгерукүйі ментенденцияларын бағалау

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіТоварищество с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина"

Ғылыми жетекшіАбсаметов Малис Кудысович

МҒТС балдары23.33

Жалпы бекітілген сома795000000

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-анықтамалық жүйе тармағы әзірленді. Батыс Қазақстан жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін, Батыс Қазақстан жер асты суларының гидрогеохимиялық көрсеткіштерінің жай-күйі мен табиғи-климаттық өзгерістердің және антропогендік жүктемелердің әсерінен өзгеру беталысын бағалау жұмысы және келеңсіз салдарды төмендету жөніндегі ұсыныстар жасалды.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті. Табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі жерасты суларының гидрогеохимиялық көрсеткіштерінің өзгеру күйі мен тенденцияларын бағалау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының көріністерінің болуы, гидрогеологиялық сипаттамалары және сынау нәтижелері туралы іс жүзіндегі деректерді, қордағы және аналитикалық материалдарды жинау, жалпылау және талдау жүзеге асырылады Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры құрылып, толтырылады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры толтырылады Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры толтырылады Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады. Орталық және Солтүстік Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады. Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады. Орталық және Солтүстік Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады. Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін игеру бойынша іс-шаралар кешенін негіздеу құралы ретінде мұндай сулардың карталар атласының сандық ГАЖ-ы дайындалып, құрылады. Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі және Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады. Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі және Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады. Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады. Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі. Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі. Термалды, өнеркәсіптік және минералды суларды қолдану және оларды игеру сценарийлерін дайындау бойынша әлемдік тәжірибеге қатысты деректер жиналады, жалпыланып, талданады. Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады. Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады. Қазақстанның шөгінді бассейндерінің гидрогеотермалды ресурстарын балама энергия мен жылу көзі ретінде қолдану сценарийлері ғылыми негізделіп, дайындалады. Жаңа инновациялық химиялық өндірістерді құруға арналған гидроминералды шикізат ретінде Қазақстанның шөгінді бассейндерінің көмірсутегі шикізатын алу арқылы қыртыстық және ілеспе тұзды сулар кешенін игеру сценарийлері ғылыми негізделіп, дайындалады. Шипажай-курорттық желіні және табиғи минералды ауыз су сұрыпталымын кеңейтуге арналған ресурстар базасы ретінде Қазақстанның жерасты суларының емдік-сауықтыру әлеуетін игеру сценарийлері ғылыми негізделіп, дайындалады. Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады. Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі. Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі. Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі. Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі. Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады. Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады. Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады. Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады.
01.01 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының көріністерінің болуы, гидрогеологиялық сипаттамалары және сынау нәтижелері туралы іс жүзіндегі деректерді, қордағы және аналитикалық материалдарды жинау, жалпылау және талдау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының көріністерінің болуы, гидрогеологиялық сипаттамалары және сынау нәтижелері туралы іс жүзіндегі деректерді, қордағы және аналитикалық материалдарды жинау, жалпылау және талдау жүзеге асырылады
01.02 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде: "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры құрылып, толтырылады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры толтырылады Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры толтырылады
01.02.01 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде: Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры құрылып, толтырылады
01.02.02 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде: және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры толтырылады
01.02.03 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде:Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық дерекқоры толтырылады
01.03 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесін дайындау және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады Орталық және Солтүстік Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады
01.03.01 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесін дайындау және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады
01.03.02 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесін дайындау және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады
01.03.03 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесін дайындау және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының геоақпараттық-аналитикалық қосалқы жүйесі дайындалып, құрылады
01.04 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттерін дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады Орталық және Солтүстік Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады
01.04.01 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттерін дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады
01.04.02 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттерін дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады
01.04.03 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттерін дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары карталарының компьютерлік макеттері дайындалады
01.05 Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін игеру бойынша іс-шаралар кешенін негіздеу құралы ретінде мұндай сулардың карталар атласының сандық ГАЖ-ын дайындау және құру. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Қазақстанның термоминералды және өнеркәсіптік жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін игеру бойынша іс-шаралар кешенін негіздеу құралы ретінде мұндай сулардың карталар атласының сандық ГАЖ-ы дайындалып, құрылады.
01.06 Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізу және Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйін бағалау және оларды сынау, соның ішінде: "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі және Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі және Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады
01.06.01 Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізу және Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйін бағалау және оларды сынау, соның ішінде: Батыс Қазақстан "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі және Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады
01.06.02 Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізу және Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйін бағалау және оларды сынау, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстан "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі және Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады
01.06.03 Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізу және Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйін бағалау және оларды сынау, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстан "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Жердегі далалық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің санитарлық-экологиялық және техникалық күйі бағаланып, сыналады
01.07 Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.07.01 Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Батыс Қазақстан "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.07.02 Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстан "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.07.03 Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстан "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының термоминералды және өнеркәсіптік жерасты сулары көріністерінің іріктелген сынамаларына химия-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.08 Термалды, өнеркәсіптік және минералды суларды қолдану және оларды игеру сценарийлерін дайындау бойынша әлемдік тәжірибеге қатысты деректерді жинау, жалпылау және талдау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Термалды, өнеркәсіптік және минералды суларды қолдану және оларды игеру сценарийлерін дайындау бойынша әлемдік тәжірибеге қатысты деректер жиналады, жалпыланып, талданады
01.09 Қазақстанның жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін бағалау, соның ішінде: "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады
01.09.01 Қазақстанның жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін бағалау, соның ішінде: Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады
01.09.02 Қазақстанның жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін бағалау, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады
01.09.03 Қазақстанның жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуетін бағалау, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндері мен гидрогеологиялық алаптарының жерасты суларының жылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық және емдік-сауықтыру әлеуеті бағаланады
01.10 Қазақстанның шөгінді бассейндерінің гидрогеотермалды ресурстарын балама энергия мен жылу көзі ретінде қолдану сценарийлерін ғылыми негіздеу және дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Қазақстанның шөгінді бассейндерінің гидрогеотермалды ресурстарын балама энергия мен жылу көзі ретінде қолдану сценарийлері ғылыми негізделіп, дайындалады
01.11 Жаңа инновациялық химиялық өндірістерді құруға арналған гидроминералды шикізат ретінде Қазақстанның шөгінді бассейндерінің көмірсутегі шикізатын алу арқылы қыртыстық және ілеспе тұзды сулар кешенін игеру сценарийлерін ғылыми негіздеу және дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Жаңа инновациялық химиялық өндірістерді құруға арналған гидроминералды шикізат ретінде Қазақстанның шөгінді бассейндерінің көмірсутегі шикізатын алу арқылы қыртыстық және ілеспе тұзды сулар кешенін игеру сценарийлері ғылыми негізделіп, дайындалады
01.12 Шипажай-курорттық желіні және табиғи минералды ауыз су сұрыпталымын кеңейтуге арналған ресурстар базасы ретінде Қазақстанның жерасты суларының емдік-сауықтыру әлеуетін игеру сценарийлерін ғылыми негіздеу және дайындау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Шипажай-курорттық желіні және табиғи минералды ауыз су сұрыпталымын кеңейтуге арналған ресурстар базасы ретінде Қазақстанның жерасты суларының емдік-сауықтыру әлеуетін игеру сценарийлері ғылыми негізделіп, дайындалады
01.13 Қазақстанның жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелерін жинау, жалпылау және талдау, соның ішінде: "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады Орталық және Солтүстік Қазақстанның Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады
01.13.01 Қазақстанның жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелерін жинау, жалпылау және талдау, соның ішінде:Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты сулары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады
01.13.02 Қазақстанның жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелерін жинау, жалпылау және талдау, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады
01.13.03 Қазақстанның жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелерін жинау, жалпылау және талдау, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты сулары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты суларының барланған кен орындарының негізгі типтерінің су ресурстарының сапасына қатысты бұған дейін орындалған гидрогеохимиялық зерттеулердің жарияланған, мұрағаттық және қордағы материалдары мен нәтижелері жиналады, жалпыланып, талданады
01.14 Қазақстанның барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқоры дайындалып, толтырылады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқоры толтырылады Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқоры толтырылады
01.14.01 Қазақстанның барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде: Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқоры дайындалып, толтырылады
01.14.02 Қазақстанның барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқоры толтырылады
01.14.03 Қазақстанның барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқорын дайындау және толтыру, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған жерасты сулары кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің геоақпараттық дерекқоры толтырылады
01.15 Барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізу, соның ішінде "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі
01.15.01 Барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі
01.15.02 Барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі
01.15.03 Барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты сулары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының ағымдағы химиялық көрсеткіштерін бағалау үшін аймақтық гидрогеохимиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіледі
01.16 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.16.01 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.16.02 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.16.03 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының іріктелген сынамаларына химиялық-аналитикалық зерттеулер жүргізіледі
01.17 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындау және құрастыру, соның ішінде "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады
01.17.01 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындау және құрастыру, соның ішінде: Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады
01.17.02 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындау және құрастыру, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады
01.17.03 Қазақстанның барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындау және құрастыру, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының барланған кен орындарының негізгі типтерінің жерасты суларының сапалық көрсеткіштерінің күйі бойынша картографиялық материалдар дайындалып, құрастырылады
01.18 Табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденцияларын анықтау, бағалау, соның ішінде "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады
01.18.01 Табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденцияларын анықтау, бағалау, соның ішінде: Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Батыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады
01.18.02 Табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденцияларын анықтау, бағалау, соның ішінде: Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының жерасты сулары "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады
01.18.03 Табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденцияларын анықтау, бағалау, соның ішінде: Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абсаметов Малис Кудысович Орталық және Солтүстік Қазақстанның әкімшілік облыстарының табиғи-климаттық өзгерістер мен антропогендік жүктемелер әсеріндегі барланған кен орындарының негізгі типтерінің әртүрлі мақсаттағы жерасты суларының химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы мен тенденциялары анықталып, бағаланады