ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10264558, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00838

Атауы«Перспективалы пайдалы қазба кен орындарын анықтауға Қазақстан құрылымдарының инвестициялық тартымдылығын ғылыми бағалау»

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы зерттеулер

Өтінім берушіНАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева"

Ғылыми жетекшіМизерная Марина Александровна

МҒТС балдары24.16

Жалпы бекітілген сома430229152

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Қазақстанның негізгі кен түрлерінің (түсті, асыл, сирек металдар және сирек жерлер) қорларын, өндіруін және тұтынуын шолу жасалды, Қазақстанның негізгі геологиялық құрылымдары мен өңірлерінің инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесін әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілді.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 «Пайдалы қазбалар кен орындарын анықтау үшін Қазақстанның перспективалы құрылымдарының инвестициялық тартымдылығын ғылыми бағалау» "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Қазақстанның кен орындарының негізгі генетикалық типтерінің минералогиялық және химиялық құрамы, негізгі кен денелерінің орналасуы, өңделу дәрежесі, пайдалы қазба қорлары, геологиялық құрылымы, құрылымдық-тектоникалық сипаттамалары, жағдайы туралы ақпарат жиналатын болады. Қазақстанның негізгі металлогендік белдеулері мен геологиялық құрылымдарының инвестициялық тартымдылығына негіздеме берілетін болады Қазақстанның сирек кездесетін жерлері мен түсті, асыл, сирек металдар кен орындарының негізгі түрлері мен кен тұтқыш құрылымдарын саралау жүргізілетін болады. Қазақстанның кенді құрылымдары шегінде далалық экспедициялық жұмыстар жүргізілетін болады. Нәтижелерді түсіндірумен зертханалық зерттеулер жүргізілді. Қазақстанның сирек (және жерде сирек кездесетін), түсті және асыл металдар кен орындарының жетекші өнеркәсіптік-генетикалық типтерінің 3D модельдері әзірленетін болады. Пайдалы қазбалардың қажеттіліктеріне маркетингтік зерттеулер жүргізілетін болады, олар осы зерттеудің міндеттерін орындау негізінде геологиялық барлау жұмыстарын қоюдың бірінші кезектілігін айқындауға мүмкіндік береді. Зерттелген аумақтың перспективалары бағаланады, барлау жұмыстарын қою үшін перспективті алаңдар бөлінеді, жарияланымдар дайындалады (бекітілген өтінімге сәйкес); іссапарлар болады; монография дайындалады, конференцияларға қатысу, қорытынды есеп дайындалады.
01.01 1 міндет. Қазақстанның кенді құрылымдарының геологиясы, пайдалы қазбалары бойынша материалдарды жинау, талдау және жалпылау жүргізу. "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Қазақстанның кен орындарының негізгі генетикалық типтерінің орналасқан жері, өңдеу дәрежесі, пайдалы қазба қорлары, геологиялық құрылысы, құрылымдық-тектоникалық сипаттамалары, негізгі кен денелерінің жағдайы, минералогиялық және химиялық құрамы туралы ақпарат жинау жүргізілетін болады
01.02 2 міндет. Әр түрлі пайдалы қазбалардың кен орындарын анықтауға перспективалы құрылымдардың инвестициялық тартымдылығын еркшелеу және негіздеу "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Қазақстанның негізгі металлогендік белдеулері мен геологиялық құрылымдарының инвестициялық тартымдылығына негіздеме берілетін болады. Кенді Алтай мен Батыс Қалба шегінде экспедициялық жұмыстар жүргізілетін болады. Зертханалық талдау нәтижелері өңделді. Ғылыми жарияланымдар дайындалды Материалдар мен жабдықтар сатып алынды. Аралық есеп дайындалады
01.03 3 міндет. Пайдалы қазбалардың алуан түрлеріне перспективалылық дәрежесі бойынша Қазақстанның кенді құрылымдарының саралауын жүргізу "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Түсті, асыл, сирек металдар және Қазақстанның сирек жерлері кен орындарының негізгі типтері мен кен орындарын саралау жүргізілетін болады. Қазақстанның кенді құрылымдары шегінде экспедициялық жұмыстар жүргізілетін болады. Нәтижелерді түсіндірумен зертханалық зерттеулер жүргізілді. Жарияланымдар дайындалды.Жобаға қатысушылардың ғылыми іссапарлары өткізілді.
01.04 4 міндет. Қазақстанның пайдалы қазбалар кен орындарының негізгі өнеркәсіптік-генетикалық типтерінің 3D моделін жасау. "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Қазақстанның сирек (және жерде сирек кездесетін), түсті және асыл металдар кен орындарының жетекші өнеркәсіптік-генетикалық типтерінің 3D модельдері әзірленетін болады. Далалық жұмыстар жүргізіледі; зертханалық зерттеулер, карталардың құрылысы және кенденудің 3D модельдері
01.05 5 міндет. Пайдалы қазбалардың қажеттіліктеріне маркетингтік зерттеулер жүргізу. "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Пайдалы қазбалардың қажеттіліктеріне маркетингтік зерттеулер жүргізілетін болады осы зерттеудің міндеттерін орындау, Жарияланымдар дайындау, конференцияларға қатысу негізінде геологиялық барлау жұмыстарын қоюдың бірінші кезектілігін анықтауға мүмкіндік береді.
01.06 6 міндет. Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат базасын толықтыру және кеңейту жөнінде нақты ұсынымдарды әзірлеу "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Осы міндеттерді шешу нәтижесінде алынған ғылыми нәтиже Қазақстанның негізгі кен құраушы жүйелерін қалыптастырудың геологиялық-генетикалық модельдерін ғылыми негіздеуден тұрады. Зерделенген аумақтың перспективаларына бағалау, барлау жұмыстарын қою үшін перспективалы алаңдарды бөлу, жарияланымдар дайындау; іссапарлар; монографиялар дайындау; қорытынды есеп дайындау жүргізіледі
01.07 7 міндет. Д. Серікбаев атындағы КЕАҚ ШҚТУ базасын зерттеу нәтижелерін геологтарды даярлаудың қазіргі заманғы оқу-ғылыми-өндірістік полигонын құру үшін пайдалану "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны Мизерная Марина Александровна Оқу-өндірістік полигоны құрылады