ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10965134, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00717

АтауыҚазақстан Республикасының халықты тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің негізгі көзі және ұзақ мерзімді резерві ретінде жерасты тұщы суы ресурстарын бағалау

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіТоварищество с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина"

Ғылыми жетекшіОспанов Кайрат Тулегенович

МҒТС балдары33.33

Жалпы бекітілген сома450000000

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Техногенез процестерінің дамуы мен климаттық жағдайлардың өзгеруін ескере отырып, тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарын қалыптастырудың негізгі шарттары зерттелді. Жер асты суларының сапасына және олардың ресурстарына әсер ететін техногенез процестеріне неғұрлым бейім аудандар Батыс Қазақстан аумағында бөлінді. Батыс, Атырау, Ақтөбе және Ақтау урбандалған аймақтарын, ауылдық аумақтарды ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарын пайдалану перспективаларына баға берілді. Каспий маңы ойпаты, Арал-Каспий ойысы және Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні шегінде ауыз су сапасындағы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-талдамалық кіші жүйесі бағалау, болжау, оларды ұтымды пайдалану және қорғау үшін әзірленді.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Қазақстан Республикасының халықты тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің негізгі көзі және ұзақ мерзімді резерві ретінде жерасты тұщы суы ресурстарын бағалау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктері туралы нақты деректерді, қор және талдау материалдарын жинау, қорыту және талдау жүргізілетін болады Каспий маңы ойпатының және Арал-Каспий ойысының гидрогеологиялық өңірлері; Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні; Батыс Қазақстан өңірі; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары бойынша климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады. Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Ақтау урбанизацияланған аймақтарын, Батыс Қазақстан өңірінің; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарымен қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады. Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Каспий маңы ойпаты мен Арал-Каспий ойысының гидрогеологиялық өңірлері; Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні; Батыс Қазақстан өңірі; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Жоңғар-Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау бөктерлерінің гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады. Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады Шығыс, Жетісу, Шығыс және Оңтүстік урбанизацияланған аймақтарды, Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлерінің ауылдық аумақтарын; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарымен қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады. Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен елордасы Нұр-Сұлтан қаласын, 8 ірі, 12 үлкен, 7 орта және 59 шағын қалаларды тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлері әзірленеді және перспективалық су қажеттілігі негізделеді Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Батыс, Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның қала және ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасы негізделетін болады. Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын Батыс, Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасы негізделетін болады Өзбекстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Қытай Халық Республикасы тарапынан олардың сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қаупі туындаған кезде жерасты тұщы суларының ресурстарын басқару сценарийлері әзірленетін болады. Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірленетін болады. Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуы негізделетін болады. Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша тасқын сулар мен еріген қар суларын жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуы және құрылуы негізделетін болады. Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Жоңғар-Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау етегі ойпаттарының гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады. Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады Петропавл, Астана және Павлодар урбанизацияланған аймақтарын, орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлерінің; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен 14 әкімшілік облыстың ауылдық елді мекендерін тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлері әзірленеді және перспективалық су қажеттілігі негізделеді Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде елордасы Нұрсұлтан қаласын, Орталық және Солтүстік Қазақстанның қала және ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасы негізделетін болады. Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын Орталық және Солтүстік Қазақстанның су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасы негізделетін болады Ресей Федерациясы тарапынан олардың сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қаупі туындаған кезде тұщы жерасты суларының ресурстарын басқару сценарийлері әзірленетін болады Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірленетін болады. Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуы негізделетін болады. Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша тасқын ағын мен еріген суды жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуы және құрылуы негізделетін болады. Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Жарияланатын болады: Web of Science дерекқорындағы 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) квартилдерге енгізілген және (немесе) Scopus дерекқорындағы CiteScore centile кемінде 50 (елу) екі мақала немесе шолу ; КОКСОН ұсынған шетелдік немесе отандық басылымдарда рецензияланған 5 (бес) мақала; бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы монография.
01.01 Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктері туралы нақты деректерді, қор және талдау материалдарын жинау, қорыту және талдау "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктері туралы нақты деректерді, қор және талдау материалдарын жинау, қорыту және талдау жүргізілетін болады
01.02 Климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктерін бағалау, оның ішінде: "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады
01.02.01 Климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктерін бағалау, оның ішінде: Каспий маңы ойпатының және Арал-Каспий ойысының гидрогеологиялық өңірлері; Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні; Батыс Қазақстан аймағы; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары бойынша. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Каспий маңы ойпатының және Арал-Каспий ойысының гидрогеологиялық өңірлері; Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні; Батыс Қазақстан өңірі; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары Жоңғар-Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау бөктерлерінің гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары; Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады.
01.02.02 Климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктерін бағалау, оның ішінде: Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау бөктерлерінің гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Жоңғар-Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау бөктерлерінің гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады.
01.02.03 Климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының жаңартылатын және болжамды ресурстарын қалыптастыру ерекшеліктерін бағалау, оның ішінде: Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша климаттық және антропогендік өзгерістер жағдайында Қазақстан Республикасының тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының қалыптасуының, жаңартылатын және болжамды ресурстарының ерекшеліктерін бағалау жүргізілетін болады.
01.03 Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, алдын алу, әлсірету немесе жою үшін әкімшілік облыстар аумағында өңірлік зерттеулер, оның ішінде: "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарының, Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады
01.03.01 Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, алдын алу, әлсірету немесе жою үшін әкімшілік облыстар аумағында өңірлік зерттеулер, оның ішінде: Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары бойынша. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады
01.03.02 Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, алдын алу, әлсірету немесе жою үшін әкімшілік облыстар аумағында өңірлік зерттеулер, оның ішінде: Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады
01.03.03 Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, алдын алу, әлсірету немесе жою үшін әкімшілік облыстар аумағында өңірлік зерттеулер, оның ішінде: Акмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді анықтау, болдырмау, әлсірету немесе жою үшін Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының аумағында өңірлік зерттеулер жүргізілетін болады
01.04 Қазақстан Республикасының 5 әкімшілік өңірі мен 14 әкімшілік облысының 11 урбанизацияланған аймағы мен ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының жағдайын, қамтамасыз етілуін және пайдалану перспективаларын бағалау. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Ақтау урбанизацияланған аймақтарын, Батыс Қазақстан өңірінің; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарымен қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады. Шығыс, Жетісу, Шығыс және Оңтүстік урбанизацияланған аймақтарды, Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлерінің ауылдық аумақтарын; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарымен қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады. Петропавл, Астана және Павлодар урбанизацияланған аймақтарын, орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлерінің; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады
01.04.01 Қазақстан Республикасының 5 әкімшілік өңірі мен 14 әкімшілік облысының 11 урбанизацияланған аймағы мен ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының жағдайын, қамтамасыз етілуін және пайдалану перспективаларын бағалау. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Ақтау урбанизацияланған аймақтарын, Батыс Қазақстан өңірінің; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарының, Шығыс, Жетісу, Шығыс және Оңтүстік урбанизацияланған аймақтарды, Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлерінің ауылдық аумақтарын; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарын, Петропавл, Астана және Павлодар урбанизацияланған аймақтарын, орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлерінің; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарымен қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады.
01.04.02 Қазақстан Республикасының 5 әкімшілік өңірі мен 14 әкімшілік облысының 11 урбанизацияланған аймағы мен ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының жағдайын, қамтамасыз етілуін және пайдалану перспективаларын бағалау. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Шығыс, Жетісу, Шығыс және Оңтүстік урбанизацияланған аймақтарды, Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлерінің ауылдық аумақтарын; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарымен қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады.
01.04.03 Қазақстан Республикасының 5 әкімшілік өңірі мен 14 әкімшілік облысының 11 урбанизацияланған аймағы мен ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының жағдайын, қамтамасыз етілуін және пайдалану перспективаларын бағалау. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Петропавл, Астана және Павлодар урбанизацияланған аймақтарын, орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлерінің; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдық аумақтарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тұщы және әлсіз тұзды жерасты суларының ресурстарының қамтамасыз етілуіне, жағдайына және оларды пайдалану перспективаларына бағалау жүргізілетін болады
01.05 Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен елордасы Нұр-Сұлтан қаласын, 8 ірі, 12 үлкен, 7 орта және 59 шағын қалаларды, 14 әкімшілік облыстың ауылдық елді мекендерін тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлерін әзірлеу және перспективалық су қажеттілігін негіздеу "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен елордасы Нұр-Сұлтан қаласын, 8 ірі, 12 үлкен, 7 орта және 59 шағын қалаларды тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлері әзірленеді және перспективалық су қажеттілігі негізделеді Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен 14 әкімшілік облыстың ауылдық елді мекендерін тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлері әзірленеді және перспективалық су қажеттілігі негізделеді
01.05.01 Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен елордасы Нұр-Сұлтан қаласын, 8 ірі, 12 үлкен, 7 орта және 59 шағын қалаларды, 14 әкімшілік облыстың ауылдық елді мекендерін тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлерін әзірлеу және перспективалық су қажеттілігін негіздеу "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен елордасы Нұр-Сұлтан қаласын, 8 ірі, 12 үлкен, 7 орта және 59 шағын қалаларды тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлері әзірленеді және перспективалық су қажеттілігі негізделеді
01.05.02 Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен елордасы Нұр-Сұлтан қаласын, 8 ірі, 12 үлкен, 7 орта және 59 шағын қалаларды, 14 әкімшілік облыстың ауылдық елді мекендерін тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлерін әзірлеу және перспективалық су қажеттілігін негіздеу "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Жерасты тұщы суларының барланған пайдалану қорлары есебінен 14 әкімшілік облыстың ауылдық елді мекендерін тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етудің сценарийлері әзірленеді және перспективалық су қажеттілігі негізделеді
01.06 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қала мен ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Батыс, Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның, елордасы Нұрсұлтан қаласын, Орталық және Солтүстік Қазақстанның қала және ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасы негізделетін болады.
01.06.01 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қала мен ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Батыс, Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның қала және ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасы негізделетін болады.
01.06.02 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қала мен ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде елордасы Нұрсұлтан қаласын, Орталық және Солтүстік Қазақстанның қала және ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз етудің кемінде 3 нұсқасы негізделетін болады.
01.07 Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын елдің су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын Батыс, Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасы негізделетін болады Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын Орталық және Солтүстік Қазақстанның су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасы негізделетін болады
01.07.01 Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын елдің су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын Батыс, Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасы негізделетін болады
01.07.02 Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын елдің су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Ауыз су мақсатындағы тұщы жерасты суларын Орталық және Солтүстік Қазақстанның су тапшылығы аймақтарына жіберудің кемінде 5 нұсқасы негізделетін болады
01.08 Тұщы жерасты суларының сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қатерлері туындаған кезде олардың ресурстарын басқару сценарийлерін әзірлеу "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Өзбекстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Қытай Халық Республикасы тарапынан олардың сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қаупі туындаған кезде жерасты тұщы суларының ресурстарын басқару сценарийлері әзірленетін болады. Ресей Федерациясы тарапынан олардың сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қаупі туындаған кезде тұщы жерасты суларының ресурстарын басқару сценарийлері әзірленетін болады
01.08.01 Тұщы жерасты суларының сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қатерлері туындаған кезде олардың ресурстарын басқару сценарийлерін әзірлеу "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Өзбекстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Қытай Халық Республикасы тарапынан олардың сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қаупі туындаған кезде жерасты тұщы суларының ресурстарын басқару сценарийлері әзірленетін болады.
01.08.02 Тұщы жерасты суларының сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қатерлері туындаған кезде олардың ресурстарын басқару сценарийлерін әзірлеу "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Ресей Федерациясы тарапынан олардың сарқылуы мен ластануының трансшекаралық қаупі туындаған кезде тұщы жерасты суларының ресурстарын басқару сценарийлері әзірленетін болады
01.09 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірлеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірленетін болады. Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірленетін болады.
01.09.01 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірлеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірленетін болады.
01.09.02 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірлеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша антропогендік және табиғи-климаттық әсер ету нәтижесінде жерасты суларының ресурстарына әсер ететін жағымсыз процестерді болдырмау, әлсірету немесе жою жөнінде ұсынымдар әзірленетін болады.
01.10 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуын және құрылуын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуы негізделетін болады. Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуы негізделетін болады.
01.10.01 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуын және құрылуын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуы негізделетін болады.
01.10.02 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуын және құрылуын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша игерілмеген тұщы жерасты суларының барланған кен орындарының мемлекеттік резервтік қорының ұйымдастырылуы негізделетін болады.
01.11 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша тасқын ағын мен еріген суды жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуын және құрылуын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша тасқын сулар мен еріген қар суларын жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуы және құрылуы негізделетін болады. Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша тасқын ағын мен еріген суды жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуы және құрылуы негізделетін болады.
01.11.01 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша тасқын ағын мен еріген суды жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуын және құрылуын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша тасқын сулар мен еріген қар суларын жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуы және құрылуы негізделетін болады.
01.11.02 Қазақстанның 14 әкімшілік облысы бойынша тасқын ағын мен еріген суды жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуын және құрылуын негіздеу. "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Қазақстанның Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша тасқын ағын мен еріген суды жинау және сақтау үшін жерасты резервуарларының ұйымдастырылуы және құрылуы негізделетін болады.
01.12 Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде Қазақстанның 14 әкімшілік облыстары; 5 әкімшілік өңірлері; 8 су шаруашылығы бассейндері; 7 гидрогеологиялық өңірлері бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесін әзірлеу және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Каспий маңы ойпаты мен Арал-Каспий ойысының гидрогеологиялық өңірлері; Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні; Батыс Қазақстан өңірі; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Жоңғар-Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау етегі ойпаттарының гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Жарияланатын болады: Web of Science дерекқорындағы 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) квартилдерге енгізілген және (немесе) Scopus дерекқорындағы CiteScore centile кемінде 50 (елу) екі мақала немесе шолу; КОКСОН ұсынған шетелдік немесе отандық басылымдарда рецензияланған 5 (бес) мақала; бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы монография.
01.12.01 Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде Қазақстанның 14 әкімшілік облыстары; 5 әкімшілік өңірлері; 8 су шаруашылығы бассейндері; 7 гидрогеологиялық өңірлері бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесін әзірлеу және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Каспий маңы ойпаты мен Арал-Каспий ойысының гидрогеологиялық өңірлері; Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні; Батыс Қазақстан өңірі; Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады.
01.12.02 Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде Қазақстанның 14 әкімшілік облыстары; 5 әкімшілік өңірлері; 8 су шаруашылығы бассейндері; 7 гидрогеологиялық өңірлері бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесін әзірлеу және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Жоңғар-Тянь-Шань және Алтай-Тарбағатай таулы-қатпарлы облыстарының және оларға қарай созылып жатқан тау етегі ойпаттарының гидрогеологиялық өңірлері; Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл және Шу-Талас су шаруашылығы бассейндері; Оңтүстік және Шығыс Қазақстан өңірлері; Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Жарияланатын болады: Web of Science дерекқорындағы 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) квартилдерге енгізілген және (немесе) Scopus дерекқорындағы CiteScore centile кемінде 50 (елу) бір мақала немесе шолу; КОКСОН ұсынған шетелдік немесе отандық басылымдарда рецензияланған 2 (екі) мақала; бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы монография.
01.12.03 Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде Қазақстанның 14 әкімшілік облыстары; 5 әкімшілік өңірлері; 8 су шаруашылығы бассейндері; 7 гидрогеологиялық өңірлері бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесін әзірлеу және құру "У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Оспанов Кайрат Тулегенович Оларды пайдалану мен қорғау жөнінде, оның ішінде: Орал-Мұғалжар және Орталық Қазақстан таулы-қатпарлы облыстарының, Торғай ойысы мен Батыс Сібір синеклизасының гидрогеологиялық өңірлері; Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Тоғай су шаруашылығы бассейндері; Орталық және Солтүстік Қазақстан өңірлері; Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау, болжау және бағалау үшін ауыз су сапасындағы тұщы жерасты сулары ресурстарының геоақпараттық-аналитикалық ішжүйесі әзірленеді және құрылатын болады. Жарияланатын болады: Web of Science дерекқорындағы 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) квартилдерге енгізілген және (немесе) Scopus дерекқорындағы CiteScore centile кемінде 50 (елу) бір мақала немесе шолу; КОКСОН ұсынған шетелдік немесе отандық басылымдарда рецензияланған 3 (үш) мақала; бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы монография.