ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10965225, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00835

АтауыМолекулярлық-цитогенетикалық зерттеулер бағдарламасын әзірлеу және орталық жүйке жүйесі ісіктерінің биобанкін жасау

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы зерттеулер

Өтінім берушіАкционерное общество "Национальный центр Нейрохирургии"

Ғылыми жетекшіАкшулаков Серик Куандыкович

МҒТС балдары26.83

Жалпы бекітілген сома899465018.01

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

2021 жылға арналған күнтізбелік жоспарға сәйкес барлық жоспарланған жұмыстар толық көлемде орындалды. Зерттеудің қойылған мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келесі нәтижелер алынды: Әдеби шолу жүргізілді. Әдебиеттерге шолу келесі медициналық мәліметтер базасы бойынша жүргізілді: Pubmed, Scopus, Clinical Key, Springer Link; Эксперименттік зерттеулер жүргізу үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізуге шарттарға қол қойылды; Науқастардың іріктеуі жүргізілді. Алғашқы тексеру, анамнез жинау, неврологиялық статусты, функционалдық белсенділікті бағалауы жүргізілді; Электрондық зерттеу базасы құрылды және толтырылды; Биобанк үшін ісік тіндері мен веноздық қан компоненттерінің үлгілерін алуы жүргізілді; Болжамдық маркерлерді анықтай отырып, глиальды қатардың ісіктерін патоморфологиялық, иммуногистохимиялық және молекулалық-генетикалық зерттеулері жүргізілді; Зерттеулер жүргізу үшін сауалнамалардың тізбелері құрылды және бекітілді; Науқастарға сауалнама және бақылауы жүргізілді. Осы ғылыми зерттеудің жылдық есебінде (2021 ж.) жүргізілген жұмыстардың нәтижелер одан әрі жалғастыру үшін пайдаланылатын болады.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Молекулалық-цитогенетикалық зерттеулер бағдарламасын әзірлеу және орталық жүйке жүйесі ісіктерінің биобанкін құру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк құру бұл "Ұлттық нейрохирургия орталығы"АҚ базасында негізделген орталық жүйке жүйесі ісіктерінің коллекциясын жасауға бағытталған алғашқы және бірегей жоба. Ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру, шетелдік әріптестермен нейрохирургия саласындағы стратегиялық әріптестікті дамыту, жоғары технологиялық емдеудің, диагностиканың жаңа әдістерін әзірлеу және қолда бар әдістерін жетілдіру, емдеудің түбегейлі жаңа жеке хаттамаларын жасау, орталық жүйке жүйесінің онкологиялық ауруларын болжау және мониторингілеу сияқты кең ауқымды міндеттерді шешу үшін өте қуатты құрал алуға мүмкіндік береді, биоүлгілерді іріктеу және сақтау стандарттарын ретке келтіру, биоүлгілердің сапа критерийлерін жасау, ҚР аумағында құрылған бытыраңқы деректер базасын бірыңғай жүйеге біріктіру.
01.01 Әдебиет шолу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулер жүргізу үшін материалдар дайындалады. Дәрігерлерге, зерттеушілерге және студенттерге жүйке жүйесінің патологиясына патоморфологиялық және молекулалық-генетикалық зерттеулер жүргізу бойынша әдістемелік ұсыныс жарияланады. Зерттеу барысында алынған әдеби шолу мен мәліметтер негізінде монографияның жариялануы.
01.01.01 Әдебиетке шолу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулер жүргізу үшін материалдар дайындалады
01.01.02 Әдебиетке шолу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеу барысында алынған әдеби шолу мен мәліметтер негізінде монографияның жариялануы.
01.01.03 Әдебиетке шолу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулер жүргізу үшін материалдар дайындалады. Зерттеу барысында алынған әдеби шолу мен мәліметтер негізінде монографияның жариялануы.
01.02 Қажетті тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасалатын болады
01.02.01 Қажетті тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасалатын болады
01.02.02 Қажетті тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасалатын болады
01.02.03 Қажетті тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасалатын болады
01.03 Науқастарды таңдау. Бастапқы тексеру, анамнез жинау, неврологиялық жағдайды, функционалдық белсенділікті бағалау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеу үшін іріктелген пациенттердің тізімі жасалады (бастапқы тексеру, анамнез жинау, неврологиялық жағдайды, функционалдық белсенділікті бағалау).
01.03.01 Науқастарды таңдау. Бастапқы тексеру, анамнез жинау, неврологиялық жағдайды, функционалдық белсенділікті бағалау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеу үшін іріктелген пациенттердің тізімі жасалады
01.03.02 Науқастарды таңдау. Бастапқы тексеру, анамнез жинау, неврологиялық жағдайды, функционалдық белсенділікті бағалау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеу үшін іріктелген пациенттердің тізімі жасалады
01.03.03 Науқастарды таңдау. Бастапқы тексеру, анамнез жинау, неврологиялық жағдайды, функционалдық белсенділікті бағалау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеу үшін іріктелген пациенттердің тізімі жасалады
01.04 Электрондық зерттеу базасын құру және толтыру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулердің электрондық дерекқоры құрылады және толтырылады
01.04.01 Электрондық зерттеу базасын құру және толтыру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулердің электрондық дерекқоры құрылады және толтырылады
01.04.02 Электрондық зерттеу базасын құру және толтыру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулердің электрондық дерекқоры құрылады және толтырылады
01.04.03 Электрондық зерттеу базасын құру және толтыру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулердің электрондық дерекқоры құрылады және толтырылады
01.05 Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу жүргізіледі
01.05.01 Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу жүргізіледі
01.05.02 Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу жүргізіледі
01.05.03 Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін пациенттерден веноздық қан алу жүргізіледі
01.06 Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу жүргізіледі
01.06.01 Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу жүргізіледі
01.06.02 Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу жүргізіледі
01.06.03 Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк үшін ісік тінінің үлгілерін алу жүргізіледі
01.07 ОЖЖ ісіктеріне патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович ОЖЖ ісіктерін патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеу басталады. Парафинді блоктар, шыны препараттар мен қорытындылар алынатын болады
01.07.01 ОЖЖ ісіктеріне патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович ОЖЖ ісіктерін патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеу басталады. Парафинді блоктар, шыны препараттар мен қорытындылар алынатын болады
01.07.02 ОЖЖ ісіктеріне патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович ОЖЖ ісіктерін патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеу басталады. Парафинді блоктар, шыны препараттар мен қорытындылар алынатын болады
01.07.03 ОЖЖ ісіктеріне патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович ОЖЖ ісіктерін патогистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеу басталады. Парафинді блоктар, шыны препараттар мен қорытындылар алынатын болады
01.08 Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулярлық-цитогенетикалық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулалық-цитогенетикалық зерттеулердің нәтижелері алынады. Ми ісіктері маркерлерінің жетілдірілген диагностикалық панелі алынады.
01.08.01 Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулярлық-цитогенетикалық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулалық-цитогенетикалық зерттеулердің нәтижелері алынады.
01.08.02 Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулярлық-цитогенетикалық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулалық-цитогенетикалық зерттеулердің нәтижелері алынады.
01.08.03 Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулярлық-цитогенетикалық зерттеулер жүргізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Патогистологиялық, иммуногистохимиялық және молекулалық-цитогенетикалық зерттеулердің нәтижелері алынады. Ми ісіктері маркерлерінің жетілдірілген диагностикалық панелі алынады.
01.09 Зерттеулер жүргізу үшін сауалнамалар тізбесін құру және бекіту "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Зерттеулер жүргізуге арналған сауалнамалардың тізбесі құрылады және бекітіледі.
01.10 Сауалнама жүргізу және пациенттерді динамикада бақылау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Толтырылған сауалнамалар мен динамикада байқалатын пациенттердің деректері алынады
01.10.01 Сауалнама жүргізу және пациенттерді динамикада бақылау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Толтырылған сауалнамалар мен динамикада байқалатын пациенттердің деректері алынады
01.10.02 Сауалнама жүргізу және пациенттерді динамикада бақылау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Толтырылған сауалнамалар мен динамикада байқалатын пациенттердің деректері алынады
01.10.03 Сауалнама жүргізу және пациенттерді динамикада бақылау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Толтырылған сауалнамалар мен динамикада байқалатын пациенттердің деректері алынады
01.11 Есептерді дайындау және жазу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Бағдарламаны іске асырудың бірінші жылында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есеп дайындалатын болады. Бағдарламаны іске асырудың екінші жылында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есеп дайындалатын болады. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы қорытынды есеп дайындалады.
01.11.01 Есептерді дайындау және жазу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Бағдарламаны іске асырудың бірінші жылында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есеп дайындалатын болады.
01.11.02 Есептерді дайындау және жазу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Бағдарламаны іске асырудың екінші жылында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есеп дайындалатын болады.
01.11.03 Есептерді дайындау және жазу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы қорытынды есеп дайындалады.
01.12 Сандық мұрағатқа деректерді жинау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Алынған клиникалық деректер сандық мұрағатқа енгізіледі. Жүйке жүйесі патологиясының морфологиялық және молекулалық-генетикалық диагностикасының патосы туралы алынған мәліметтер сандық мұрағатқа енгізіледі
01.12.01 Сандық мұрағатқа деректерді жинау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Алынған клиникалық деректер сандық мұрағатқа енгізіледі.
01.12.02 Сандық мұрағатқа деректерді жинау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Жүйке жүйесі патологиясының морфологиялық және молекулалық-генетикалық диагностикасының патосы туралы алынған мәліметтер сандық мұрағатқа енгізіледі
01.13 Алынған деректерді статистикалық өңдеу және нәтижелерді түсіндіру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Алынған деректерді статистикалық өңдеу және нәтижелерді түсіндіру жүргізіледі
01.13.01 Алынған деректерді статистикалық өңдеу және нәтижелерді түсіндіру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Алынған деректерді статистикалық өңдеу жүргізіледі
01.13.02 Алынған деректерді статистикалық өңдеу және нәтижелерді түсіндіру "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Алынған деректерді статистикалық өңдеу және нәтижелерді түсіндіру жүргізіледі
01.14 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) Web of Science базасындағы квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша 50 (елу)-ден кем емес процентильі бар бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда мақала жариялау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) Web of Science базасындағы квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша кемінде 50 (елу) процентильі бар Бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 мақала жарияланады
01.14.01 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) Web of Science базасындағы квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша 50 (елу)-ден кем емес процентильі бар бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда мақаларды жариялау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) Web of Science базасындағы квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша кемінде 50 (елу) процентильі бар Бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда 1 мақала жарияланады
01.14.02 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) Web of Science базасындағы квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша 50 (елу)-ден кем емес процентильі бар бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда мақаларды жариялау "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) Web of Science базасындағы квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша кемінде 50 (елу) процентильі бар Бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда 1 мақала жарияланады
01.15 Халықаралық зерттеу базасына ену "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк құрылады. Биобанк халықаралық зерттеу базасында тіркеледі.
01.15.01 Халықаралық зерттеу базасына ену "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк құрылады.
01.15.02 Халықаралық зерттеу базасына ену "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Биобанк халықаралық зерттеу базасында тіркеледі.
01.16 Зерттеу нәтижелерін талдау және өңдеу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Алынған зерттеу нәтижелерінің негізінде жүйке жүйесі патологиясының диагностикасы өзектендіріліп, халықаралық ғылыми зерттеулер деңгейіне шығарылатын болады.
01.17 Осы ауруларды цифрландыру әдістерін әзірлеу және практикаға енгізу "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы Акшулаков Серик Куандыкович Пациенттердің клиникалық-диагностикалық деректерін цифрлау үшін әдістемелік ұсынымдар жасалатын болады.