Телефон горячей линии: +7 (727) 355 5002

ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
BR05233709Ұлы Дала тарихы мен мәдениетіНаучные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)Республиканское государственное казенное предприятие "Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова"Абусеитова Меруерт Хуатовна155618357825.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05233713«Қазақстан ресурстары базасын дамыту және руда шикізатының жаңа көздерін өндіру үшін жер қойнауын кешенді зерделеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Байбатша Адильхан Бекдильдаевич20000000025.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05234566Құрамында күкірті бар жаңа нанокомпозиттер мен препараттар алу технологиясын әзірлеу және апробациялауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби"Буркитбаев Мухамбеткали 20000000024.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05234667Берілген қасиеттерге ие бейорганикалық, органикалық, полимерлік қосылыстарды, жүйелер және материалдарды алудың физика-химиялық негіздеріРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАкционерное общество "Институт химических наук имени А.Б. Бектурова"Ергожин Едил Ергожаевич50521758131 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05235618"Қазақстан Республикасының тау-кен өндіру және өңдеу салаларындағы технологиялар мен өндірістерді жаңғырту"Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Ракишев Баян 36866597625.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05235921Заманауи материалтану, альтернативті энергетика, нано және микроэлектроника үшін радиацияға төзімді наноқұрылымды материалдарды жасауЭнергетика и машиностроениеРеспубликанское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Кадыржанов Кайрат Камалович24639744726.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236075Ұлы Даланың байырғы көне есептерін қазақ халқының қасиетті рухани мұрасы және фольклорлық құндылығы ретінде зерттеу, талдау және жаңа жүйеге келтіруНаучные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт информационных и вычислительных технологий"Байбеков Сейдикасым Ниязбекович32633800024.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236263Әлемдік деңгейдегі қазақстандық жаңартылатын энергия көздері сериялық өндірісінің негізін құруЭнергетика и машиностроениеРеспубликанское Общественное объединение "Национальная Академия Наук Республики Казахстан"Жұрынов Мұрат 24639744725.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236277Эйнштейндік және эйнштейндік емес гравитация теориясы шеңберінде астрофизика және космологияның кейбір мәселелерін зерттеуИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Информационные, телекоммуникационные и космические технологии/Научные исследования в области естественных наукРеспубликанское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Мырзакулов Ратбай 20500000022.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236291Тянь-Шань биік таулы ғылыми станциясындағы ғарыш сәулелері физикасы, астофизикасы бойынша перспективті іргелі зерттеулерИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Научные исследования в области естественных наукТоварищество с ограниченной ответственностью "Физико-технический Институт"Садыков Турлан Хамзинович16500000032 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236295Металлургия агрегаттарының бөлшектерін алу үшін заманауи тозуға төзімді материалдарды өңдеу және өндіру технологиясын құру, енгізу және әзірлеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный технический университет"Исагулов Аристотель Зейнуллинович20000000026 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236302Өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру мақсатында жаңа материалдар мен технологиялар жасау саласында химиялық кластер инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Искаков Ринат Маратович36866597630.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236304Қазақстан қалаларының органикалық белдеуі - 2020Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииУчреждение "Международная Академия экологии"Дуамбеков Мұсағали Сәрсенбайұлы16000000027.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR052363072018-2020 жылдарға «Ауыл шаруашылығы және мал дәрігерлік саласындағы жаңа дәрілігі үшін инновациялық биотехнологиялар мен жаңа препараттарды әзірлеу»Наука о жизни и здоровьеРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии"Мукантаев Канатбек Найзабекович92115271830 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236316Халық көп қоныстанған және өндірістік аймақтардың ауасының ластану деңгейін болжауға, үздіксіз мониторинг жасауға және 3D модельдеуге арналған бағдарламалық кешен жасауИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Информационные, телекоммуникационные и космические технологииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Бейсембетов Искандер Калыбекович19300000018 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236322Галактикадан тыс және галактикалық объектілер мен олардың ішкі жүйелеріндегі физикалық процесстерді зерттеуИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Научные исследования в области естественных наукДочернее товарищество с ограниченной ответственностью "Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова"Омаров Чингис Тукенович19000000031.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236330Адам тұмауымен және жіті респираторлы вирустық инфекцияларымен күресу мақсатында жаңа балаулық, алдын алу мен дәрілік препараттарды әзірлеу, оларды өндіру технологиясын дайындауНаука о жизни и здоровьеТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии"Березин Владимир Элеазарович70000000021.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236334Биотехнологиялардың ресурсты базасын қамтамасыз ету мен биотүрлілікті сақтау үшін геномдық және генді-инженерлік материалдардың, жасушалық дақылдар, микроағзалардың биобанкін құруРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии"Муканов Касым Касенович26000000027.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236340Қазақстан Республикасының цифрлы экономикасын қалыптастыру шеіберәнде логикалық-агломерациялық жүйесінің талду және шешім қабылдау жоғарғы өнімді зияткерлік технологияларын құруИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Информационные, телекоммуникационные и космические технологииДочернее Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт математики и механики" Республиканского Государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби"Мансурова Мадина Есимхановна28500000020 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236351Халық денсаулығына және қоршаған ортаға жағымсыз әсердың болдырмау мақсатымен әртүрлі егіншілікті қарқындату денгейдің негізінде астық өндірісінде экологиялық тәукелдерді басқаруНаука о жизни и здоровьеТоварищество с ограниченной ответственностью "научно-производственный центр Зернового Хозяйства им. А.И. Бараева"Чуркина Галина Николаевна36000000025.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236359Көмір өңдеуді ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету және жоғары сапалы көмір-химия өнімдерін өндіруРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Институт химии угля и технологии"Ермағамбет Болат Төлеуханұлы38102750031.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236375Қазақ популяциясында метаболизмдік синдроммен ассоциацияланған аурулардың генетикалық қаупінің ерекшеліктерін зерттеуНаука о жизни и здоровьеРеспубликанское государственное предприятие "Больница медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного веденияБенберин Валерий Васильевич34662763826.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236377ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ЖАҢА ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ӘЗІРЛЕУНаучные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)Республиканское государственное казенное предприятие "Институт языкознания имени А.Байтурсынова"Қажыбек Ерден Задаұлы55260000024.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236379Алматы облысы тұрғындарының генетикалық жағдайы мен денсаулығына пайдаланылмаған және тыйым салынған пестицидтердің әсерін кешенді бағалауНаука о жизни и здоровьеРеспубликанское государственное предприятие На праве хозяйственного ведения "Институт общей генетики и цитологии"Бекманов Бакытжан Оракбаевич49725179830.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR05236400ССР-Қ зерттеу реакторының базасында радиациялық материалтану, аналитикалық химия және ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қолданбалы ғылыми-техникалық зерттеулерЭнергетика и машиностроениеРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" министерства энергетики Республики КазахстанКислицин Сергей Борисович24639744728 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу