ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
BR06249206Қазақстан Республикасының АӨК-нің фитосанитарлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін карантинді және аса қауіпті зиянды организмдерді бақылаудың озық технологияларын трансферттеу, бейімдеу және енгізуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева"Сагитов Абай Оразович36000000027.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249209Мал шаруашылығы салалары бойынша қарқынды технологияларды әзірлеуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства"Омбаев Абдирахман Молданазарович223800000024.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249211Тиімді пайдалану мақсатында Қазақстанның орман экожүйелерін сақтау тәсілдерінің жаңаларын жасау және барын бейімдеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации"Муканов Болат Мажитович30000000023 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249214Дәнді, жемдік дәнді, майлы және малазықтық дақылдардың жоғары өнімді және қоршаған ортаның күйзелістеріне төзімді сорттары мен будандарын шығару және енгізу арқылы ҚР АӨК ғылыми қарқындылығын арттыру. Қазақстанның түрлі топырақ-климаттық жағдайларына бейімдеу үшін үздік шетелдік сорттар мен будандарды трансферттеуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью"Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства"Кудайбергенов Мухтар Сарсенбекович87000000027.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249216«Мал шаруашылығы салалары бойынша селекцияның тиімді әдістерін игеру»Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства"Мусабаев Бакитжан Ибраимович84900000023.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249219Солтүстік Қазақстан жағдайына арналған селекцияның классикалық әдістері және биотехнологияның заманауи тәсілдері негізінде жаздық бидайдың құрғақшылыққа төзімді, өнімді, жоғары сапалы сорттарының селекциясы және тұқым шаруашылығы.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "научно-производственный центр Зернового Хозяйства им. А.И. Бараева"Бабкенов Адылхан Темирханович23214290023.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249226Қазақстан Республикасы территориясының ветеринариялық қауіпсіздігі: аса қауіпті жұқпалы аурулардың эпизоотологиялық мониторингі, диагностикасы және телімді алдын-алу құралдарын сынау, енгізу және коммерцияландыруУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности"Закарья Кунсулу Дальтоновна36300000026.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249227Мал тектес өнімдерді қайта өңдеу және сақтау инновациялық технологияларын жасауУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности"Чоманов Уришбай Чоманович33900000028 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249228«Халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес келетін, трансизомерлер мөлшері төмен май өнімдерін алу технологиясын жасау»Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Ауезов Алий Байдильдаевич5400000030 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249240Жайылымдық қой шаруашылығы үшін технологиялармен машиналар жүйесін зерттеу және құруУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр агроинженерии"Омаров Рашит Абдыгаравович18196800029 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249242«Ветеринариялық саулықты және тағамдық қауіпсіздікті ғылыми қамтамасыз ету»Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт"Султанов Ахметжан Акиевич173700000026.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249243Оңтүстік Қазақстан облысы жағдайында мақта өсіру технологиясын жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу және мақта қозасының аса қауіпті зиянкестерін (химиялық, биологиялық және т. б.) бақылау тиімділігін арттыруУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт хлопководства"Костаков Амандык Камбарович9000000023.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249245Балық қоры мен басқа да су жануарларын тиімді пайдалану және өнімділігін арттыру, биологиялық алуантүрлілікті сақтау бойынша тиімді іс-шаралар әзірлеу үшін Қазақстанның балық шаруашылық суайдындарын зерттеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииТоварищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»Исбеков Куаныш Байболатович33000000019.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249249«Байсерке-Агро» ЖШС мысалға ала отырып, ауыл шаурашылығы малдарының өнімділігін арттыру және асыл тұқымдық қасиеттерін жақсарту үшін кешенді жүйені әзірлеуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Учебный научно – производственный центр "Байсерке – Агро"Темрешев Избасар Исатаевич60000000026 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249252Орталық және Солтүстік – Шығыс Қазақстанның негізгі орман түзуші ағаштарының микоризалық макромицеттері және сүректі орман тұқымдастарының сеппелерін жасанды микориздеу үшін оларды пайдалануРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАкционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"Сарсекова Дани Нургисаевна4500000031 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR062492552021 жылға дейін Қазақстан Республикасының барлық су шаруашылығы бассейндері бойынша жүйелі және көлдете суарылатын алқаптарды ұлғайту барысында су ресурстарын тиімді пайдаланудың ғылыми-технологиялық негіздемесіРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства"Калашников Александр Афанасьевич33000000029.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249258Қазақстанның аймақтық жағдайларын ескере отырып аквакультураны тиімді дамыту үшін балық өсірудегі келешегі бар объектілерді өсіруге арналған озық технологияларды бейімдеу және қолданыстағы технологияларды жетілдіруУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»Асылбекова Сауле Жангировна30000000030 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249265ҚР АӨК өнімдерінің негізгі түрлерін мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру және ресурстық әлеуетті пайдаланудың экономикалық тиімділігі, мамандандыру, өңірлік өндірістік кластерлерді қалыптастыру негізінде ауыл шаруашылығы өндірісінің тұрақты дамуыУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий"Молдашев Алтынбек Бакирович24000000025.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249277«Қазақстанның солтүстігінде әртүрлі өңдеу технологияларды салыстырмалы зерттеу негізінде ақпараттық технология құралдардың пайдалануымен, тиімді өндіріске арналған техниканың және өңдеу технологияның элементтерінің, саралап қоректенудің, өсімдік қорғау заттардың қолдануымен ауыл шаруашылық дақылдарды өңдейтің нақты егіншілік жүйесін жетілдіру»Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "научно-производственный центр Зернового Хозяйства им. А.И. Бараева"Сулейменов Мехлис Касымович21000000028.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249282Инновациялық әдістер негізінде картоптың отырғызу материалын вирусты инфекциялардан сауықтыру және шетелдік селекциядан шығарылған картоп, көкөніс пен бақша дақылдарын Қазақстанның түрлі топырақ-климаттық жағдайлары үшін өндіріске енгізуге бейімдеуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТОО "Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства" Айтбаев Темиржан Еркасович19500000025.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249304Отандық бактериялық ашытқыларды қолдана отырып түйе сүтінен жаңа сүт өнімдерін (пробиотикалық қасиетімен йогурт, сүзбе, сүзбе массасы, ірімшік, пастерленген сүт ) технологиясын жасауУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Lf Company"Нармуратова Мейрамкуль Худретовна6000000024.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249308Қазақстанның әртүрлі агроклиматтық зоналары үшін бәсекеге қабілетті жеміс, жидек дақылдары мен жүзім құрастыру, шетелдік сорттарды енгізуге бейімделу және оларды биотехнологиялар мен ІТ технологияларды пайдалана отырып сауықтыру және көбейтуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТОО "Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства" Кайрова Гулшария Нурсапаевна21000000022.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249315Дәл егіншілік жүйесінде агротехникалық басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және енгізуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью"Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства"Кененбаев Серик Барменбекович18000000025.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249329Қазақстан Республикасында бидай сорттарының аса қауіпті ауруларға төзімділігін арттыру үшін инновациялық жүйелерді әзірлеуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности"Рсалиев Аралбек Сырашович24000000032 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
BR06249336Инновациялық сақтау технологиясы мен өсімдік шаруашылығының шикізаттарын қайта өңдеу негізінде АӨК-нің крахмалды-сірнелі, тоң май, құрама жем, қант саласының кәсіпорнын технологиялық дамытуды қамтамасыз етуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности"Изтаев Ауелбек 16200000029.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу