ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR06349612, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0118РК01386

АтауыТүркістан облысы суармалы тұзданған топырақтарының мәселесі және оларды топырақ құнарлылығын және ауыл шаруашылыға дақылдарының өнімділігін арттыру инновациялық технологиясын қолдану арқылы шешу

Басымдық бағытыУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им.У.У.Успанова"

Ғылыми жетекшіСапаров Абдулла

МҒТС балдары21

Жалпы бекітілген сома450000000


Күтілетін нәтижелер

Жүргізіледі (жасалады): -2 пилоттық шаруашылық аумағында ауыл шаруашылық айналымынан шығып қалған тұзды «тастанды» жерлерді игеру технологиясы әзірленеді және сынақтан өткізіледі; тұздану дәрежесі мен химизм карталары, сортаңданған 2 шаруашылықтың 1-ші тұз жиегі мен топырақ сілтілігінің пайда болу карталары; -25000 га аумақта 3 топырақ картасы; -топырақ деградациясының критерийлері және 25000 га аумақта топырақ жамылғысының 3 деградациялық картасы; -топырақтың бонитировкалық шкаласы және 25000 га жердің бонитеттік баллдарының 3 картасы; -әрбір пилоттық шаруашылықтың жалпы ауданы 1500 га жерге топырақ тұздану дәрежелері бойынша бағалау нәтижелері алынады; -3 пилоттық шаруашылық аумағында топырақты тұзсыздандырудың биологиялық әдісін өндірістік сынақтан өткізіледі; -дәндік жүгері өнімділігін 20-30% артуы есебінен 3 пилоттық шаруашылықта тұзданған топырақтартың құнарлылығын және егін шығымдылығын арттыру технологиясы; -1 га жұмсалатын шығындардың сметасын көрсете отырып, технологияның тиімділігіне өнімділікті жоғарылату есебінен шығынның өтелу кезеңін талдау; -тұзданған топырақтардың биологиялық белсенділігін арттыратын микробиологиялық препарат; -4 мақала ғылыми журналдарда, 3 мақала импакт-факторы нөлден жоғары ғылыми журналдарда, ҚРБҒМ ККСОН ұсынған журналдарда 3 мақала жарияланады; -енгізілген технологияның артықшылықтарын көрсету үшін 3 «Егінжай күні»; -3 ұсыным дайындалады және шығарылады; -2 докторант дайындалады.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Реферат (Абстракт) - 2018 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Шәуілдір суармалы алқабының оңтүстік бөлігінің топырақтары

Жұмыс мақсаты

Түркістан облысының тұзданған топырақтарының мәселелерін топырақтардың құнарлылығын жоғарылатудың және ауылшаруашылығы дақылдарының өнімілігін арттырудың инновациялық технологияларын пайдалану жолымен шешу

Зерттеу әдістері

дәстүрлі жербетілік және ғарыштық тәсілдер

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Шәуілдір суармалы алқабында «тастанды, тыңайған» тұзданған жерлер бөлініп алынды және ауылшаруашыылығы айналымынан шығып қалған тұзданған «тастанды» жерлерді игерудің технологиясын әзірлеу үшін 2 тестілік танап таңдалыныды. -топырақтарды биологиялық жолмен топырақтағы тұзды шаю бойынша тәжірибелерді жүргізу үшін әртүрлі дәрежеде тұзданған топырақ танаптары таңдалып алынды. -25 мың га М: 1:100000 топырақ картасы, топырақ деградациясы және бонитет баллы картасы жасалды. -тұздық түірілім (1:10000) тереңдеген сайын тұзданған топырақтардың аумағы 50-100 см қабатта 47,6 % дейін артатындығын көрсетті. -480 га-да гумус мөлшері өте төмен (<2,0%), 21 га төмен (2,1-ден 4,0%) және 6 га орташа (4,1-ден 6,0 % -ға дейін) деңгейде; жеңіл гидролизденетін азот бойынша: 168,2 га-да жеңіл гидр. азот 30% кем, 145 га - 31-40%, 90,8 га - 41-50% және тек қана 31,6 га топырақ градациясы бойынша «жоғарылау» (51-60%) және «жоғары» (61-70%) деңгейде. Жылжымалы фосфордің қамтамасыз етілуі бойынша 102,8 га өте төмен және төмен деңгейде, 238,5 га - орташа, 153,4 га - жоғарылау және жоғары, ал 12,3 га өте жоғары; алмаспалы калийдің мөлшері де өте өзгермелі деңгейде болды. -тұзданбаған топырақтарда бактериялар мен саңырауқұлақтардың ең көп саны табылды. Тұзданған топырақтардағы бактериялардың саны жоғары болды. Олардың басым түрлері анықталды және сипатталды. Жинақталған культуралардан DAS ортасында бактериялардың таза культуралары оқшауланды.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

-

Енгізу дәрежесі

Енгізілмеген

Тиімділігі

технологияны пайдаланудан түскен жүгері дәнінің өнімділігі Топырақтардың тұздану дәрежесіне байланысты 11,5-тен 33,0 пайызға дейін артты. Технологияны пайдаланудан 1 гектардан түскен таза пайда қосымша өнім есебінен топырақтардың тұздану дәрежесіне байланысты 129,9-дан 29,5 мың теңгеге дейін құрады.

Қолдану облысы

Ауыл шаруашылығы

Реферат (Абстракт) - 2018 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Шәуілдір суармалы алқабының оңтүстік бөлігінің топырақтары

Жұмыс мақсаты

Түркістан облысының тұзданған топырақтарының мәселелерін топырақтардың құнарлылығын жоғарылатудың және ауылшаруашылығы дақылдарының өнімілігін арттырудың инновациялық технологияларын пайдалану жолымен шешу

Зерттеу әдістері

дәстүрлі жербетілік және ғарыштық тәсілдер

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Шәуілдір суармалы алқабында тастанды тұзданған жерлер бөлініп алынды және осы аумақтан ауылшаруашыылыығы ыайналымынан шығып қалған тұзданған «тастанды» жерлерді игерудің технологиясын әзірлеу үшін 2 тестілік танап таңдалып алынды. - топырақтағы тұзды биологиялық жолмен шаю бойынша тәжірибелер жүргізу үшін әртүрлі дәрежеде тұзданған танаптар таңдалынды. - ауданы 25 мың га 1:100000 масштапта топырақ картасы, топырақ деградациясының картасы және балл бонитеті картасы жасалды. - тұздық түірілім (М: 1:10000) бойынша топырақтың төменгі қабатына 50-100 см қарай тұзданған топырақтардың аумағы 47,6% дейін артатындығын көрсетті. - 480 га-да гумус мөлшері өте төмен (<2,0%), 21 гектары төмен (2,1-4,0%) және 6 га орташа (4,1-6,0%); жеңіл гидролизденетін азот бойынша: 168,2 га-да жеңіл гид. азот деңгейі 30% кем, 145 га – азот 31-40%, 90,8 га - 41-50% және тек қана 31,6 га топырақ градациясы бойынша «жоғарылау» (51-60%) және «жоғары» (61-70%) деңгейде. Топырақта жылжымалы фосфордің қамтамасыз етілуі бойынша 102,8 га өте төмен және төмен деңгейде қамтамасыз етілген, 238,5 га - орташа, 153,4 га - жоғарылау және жоғары, ал 12,3 гектары өте жоғары; алмаспалы калийдің мөлшері де өте өзгермелі болды. - тұзданбаған топырақтарда бактериялар мен саңырауқұлақтардың ең көп саны табылды. Тұзданған топырақтарда бактериялардың саны жоғары болды. Микроорганизмдердің басым түрлері анықталды және сипатталды. Жинақталған культуралардан DAS ортада бактериялардың таза культуралары оқшауланды.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

-

Енгізу дәрежесі

енгізілмеген

Тиімділігі

технологияны пайдаланудан түскен жүгері дәнінің өнімділігі топырақтардың тұздану дәрежесіне байланысты 11,5-тен 33,0 пайызға дейін артты. Технологияны пайдаланудан 1 гектардан түскен таза пайда қосымша өнім есебінен топырақтардың тұздану дәрежесіне байланысты 129,9-дан 29,5 мың теңгеге дейін құрады.

Қолдану облысы

ауыл шаруашылығы

Реферат (Абстракт) - 2019 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Зерттеу нысаны: Шәуілдір суару алқабының оң жақ жағалау бөлігінің топырағы шалғынды-қара сортаңды (сор, кей жерлерде сортаңды) болып келеді.

Жұмыс мақсаты

Зерттеу мақсаты: топырақтың құнарлылығын және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттырудың инновациялық технологиясын қолдану арқылы Түркістан облысының суармалы тұздалған топырақтарының мәселелерін шешу.

Зерттеу әдістері

Зерттеу әдістері: топырақ және агрохимиялық зерттеудің жалпы қабылданған далалық және зертханалық әдістері; географиялық ақпараттық карта жасау технологияларын қолдану; топырақты қашықтықтан (ғарыштық) зерттеу; күнделікті микробиологиялық және молекулалық биологиялық.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Көлемі 15,47 га ғарыш және жер үсті түсірілімдер (М 1:1000) жүргізілді, ДБ қалыптастырылды. Топырақтың тұздану және сортаңдану картасы жасалынды. Агрохимиялық түсірілім жүргізілді, нәтижесінде топырақта гумус пен жеңіл гидр. азот төмендеген, фосфор мен калийде өте ала-құла, сондықтан ұсынылған тыңайтқыштар мөлшерін енгізумен фонды теңестіруді талап етеді. 600 м2 аумақта (әрбір учаске 200 м2) вегетативтік тәсілмен отырғызылған жалаң мия (Glycyrrhiza glabra L) тұзданған топырақты биологиялық әдісімен тұзсыздандырып, оларға баға берілді. Ауданы 35,4 мың га М 1:100000 топырақ картасы, топырақ деградациясының және бал бонитетінің картасы жасалынды. Топырақтың морфологиялық, химиялық, физикалық және физикалық-химиялық қасиеттері зерттелді. Топырақ деректер базасында 120 кескін 600 белдем (жиек) бар. Шәуілдір суару алқабының шаруа қожалықтарында 500 га ірі масштабты (М 1:10000) тұзды түсіру және топырақ-агрохимиялық түсіру жұмыстары жүргізілді. Тұзды топырақ түсірілімдердің нәтижелері бойынша тұзданған топырақтың ауданы тереңдеген сайын артады. Агрохимиялық түсірілім бойынша – топырақта гумус пен жеңіл гидролизденетін азот мөлшері өте төмен немесе 99,1%, топырақта фосфор мен калий болса ала-құла (төменнен жоғары деңгейге дейін) деңгейде. Зерттеу аймағында топырақтарда микроб қауымдастығына талдау жүргізілді және микроорганизмдердің басым түрлеріне сипаттама жасалынды. Өте қатты сортаңданған топырақтан 4 штамм бөлінді, олар тек сортаңданған ортада өсе алтындығы анықталды.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Шәуілдір суармалы массив жағдайында Институттың ұсынған инновациялық технологиясы әр түрлі деңгейде тұзданған топырақтарда 1 га-дан 61,8-ден 336,0 мың теңгеге дейін пайда табуға мүмкіндік берді.

Енгізу дәрежесі

500 га алқапта институт тұзды топырақтың құнарлығын және дәнді жүгері өнімділігін арттыру технологиясы енгізілді.

Тиімділігі

Дәнді жүгері өсіруге енгізілген технологияның экономикалық тиімділігі қолданыстағы технологиямен салыстырғанда тұзданған топырақтарда 162,6 мың теңгеден 29,4 мың теңге/га-ға дейін өзгерді.

Қолдану облысы

Қолдану саласы - ауыл шаруашылығы

2020 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2020 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2020 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Шәуілдір суармалы алқабының шығыс бөлігі топырақтары, шалғынды-сұр тұзданған (сор, кей жерлерде сортаңданған) топырақтар басым.

Жұмыс мақсаты

топырақтың құнарлылығын және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттырудың инновациялық технологиясын қолдану арқылы Түркістан облысының суармалы тұзданған топырақтарының мәселелерін шешу.

Зерттеу әдістері

топырақ және агрохимиялық зерттеулердің жалпы қабылданған далалық және зертханалық әдістері; карта жасаудың геоақпараттық технологияларын қолдану; топырақты қашықтықтан (ғарыштық) зерттеу; күнделікті микробиологиялық және молекулалық-биологиялық.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Түркістан облысы шегінде топырақ деградациясының негізгі басты себептері мен олардың ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігінің әсеріне мониторинг жүргізу кешенді қашықтық (ғарыштық) әдісі бағдарлама шеңберінде алғаш рет әзірленуде және бұл орындалған жұмыстың жаңалығы болып табылады. 1:100000 масштабта, ауданы 29,3 мың га алқаптың топырақ картасы, топырақ деградациясының және бал бонитетінің картасы жасалынды. Топырақтың морфологиялық, химиялық, физикалық және физикалық-химиялық қасиеттері зерттелді. Құрылған деректер қоры үшін 2020 жылға арналған ақпарат енгізілді (134 топырақ қабаттары бойынша 30 кескін). Әртүрлі дәрежеде тұзданған топырақты «Glycyrrhizaglabra L» жалаң мия көмегімен тұздану дәрежесін төмендетуге қолданылған биологиялық әдіске баға берілді. Шәуілдір суармалы алқабындағы 22 шаруа қожалықтарында 500 га алаңда ірі масштабты (М 1:10000) тұзды түсіру және топырақ-агрохимиялық түсіру жұмыстары жүргізілді. Тұзды түсірілімдердің нәтижелері бойынша тұзданған топырақтың ауданы тереңдеген сайын артады. Агрохимиялық түсірілім нәтижелері бойынша – барлық шаруашылықтардағы зерттелген аумақ топырақтары гумус мөлшері бойынша «өте төмен» градацияға ие, гумустың мөлшері 2% -дан төмен, яғни бұл топырақтар өте тозған, деградацияға ұшыраған санатына жатады.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Дәндік жүгеріні өсіру кезінде технологияны енгізудің экономикалық тиімділігі қолданыстағы технологиямен салыстырғанда тұзданбаған топырақтарда 156,6 мың теңге/га-ден қатты тұзданған топырақтарда 52,3 мың теңге/га-ге дейін өзгерді.

Енгізу дәрежесі

500 га алқапта тұздалған топырақтың құнарлылығын және дәндік жүгерінің өнімділігін арттыру бойынша Институт технологиясын енгізу жүргізілді.

Тиімділігі

Қолданыстағы технология кезінде шығын өтелімділігі (теңге/теңге) 1,28 теңгеден 1,83 теңгеге дейін, институттың инновациялық технологиясы бойынша 1,48 теңгеден 2,40 теңгеге дейін өзгерді.

Қолдану облысы

ауыл шаруашылығы

2020 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2020 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2020 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Шәуілдір суармалы алқабының шығыс бөлігі топырақтары, шалғынды-сұр тұзданған (сор, кей жерлерде сортаңданған) топырақтар басым.

Жұмыс мақсаты

топырақтың құнарлылығын және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттырудың инновациялық технологиясын қолдану арқылы Түркістан облысының суармалы тұзданған топырақтарының мәселелерін шешу.

Зерттеу әдістері

топырақ және агрохимиялық зерттеулердің жалпы қабылданған далалық және зертханалық әдістері; карта жасаудың геоақпараттық технологияларын қолдану; топырақты қашықтықтан (ғарыштық) зерттеу; күнделікті микробиологиялық және молекулалық-биологиялық.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Түркістан облысы шегінде топырақ деградациясының негізгі басты себептері мен олардың ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігінің әсеріне мониторинг жүргізу кешенді қашықтық (ғарыштық) әдісі бағдарлама шеңберінде алғаш рет әзірленуде және бұл орындалған жұмыстың жаңалығы болып табылады. 1:100000 масштабта, ауданы 29,3 мың га алқаптың топырақ картасы, топырақ деградациясының және бал бонитетінің картасы жасалынды. Топырақтың морфологиялық, химиялық, физикалық және физикалық-химиялық қасиеттері зерттелді. Құрылған деректер қоры үшін 2020 жылға арналған ақпарат енгізілді (134 топырақ қабаттары бойынша 30 кескін). Әртүрлі дәрежеде тұзданған топырақты «Glycyrrhizaglabra L» жалаң мия көмегімен тұздану дәрежесін төмендетуге қолданылған биологиялық әдіске баға берілді. Шәуілдір суармалы алқабындағы 22 шаруа қожалықтарында 500 га алаңда ірі масштабты (М 1:10000) тұзды түсіру және топырақ-агрохимиялық түсіру жұмыстары жүргізілді. Тұзды түсірілімдердің нәтижелері бойынша тұзданған топырақтың ауданы тереңдеген сайын артады. Агрохимиялық түсірілім нәтижелері бойынша – барлық шаруашылықтардағы зерттелген аумақ топырақтары гумус мөлшері бойынша «өте төмен» градацияға ие, гумустың мөлшері 2% -дан төмен, яғни бұл топырақтар өте тозған, деградацияға ұшыраған санатына жатады.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Дәндік жүгеріні өсіру кезінде технологияны енгізудің экономикалық тиімділігі қолданыстағы технологиямен салыстырғанда тұзданбаған топырақтарда 156,6 мың теңге/га-ден қатты тұзданған топырақтарда 52,3 мың теңге/га-ге дейін өзгерді.

Енгізу дәрежесі

500 га алқапта тұздалған топырақтың құнарлылығын және дәндік жүгерінің өнімділігін арттыру бойынша Институт технологиясын енгізу жүргізілді.

Тиімділігі

Қолданыстағы технология кезінде шығын өтелімділігі (теңге/теңге) 1,28 теңгеден 1,83 теңгеге дейін, институттың инновациялық технологиясы бойынша 1,48 теңгеден 2,40 теңгеге дейін өзгерді.

Қолдану облысы

ауыл шаруашылығы

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Түркістан облысының суармалы тұзданған топырақтарының мәселелері және оларды топырақ құнарлылығын және өнімділігін арттыратын инновациялық технологияны қолдану арқылы шешу "Ө.Ө.Оспанов атындағы қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сулейменов Бейбут Уалиханович Жүргізіледі (жасалады): - 2 пилоттық шаруашылық аумағында ауыл шаруашылық айналымынан шығып қалған тұзды «тастанды» жерлерді игеру технологиясы әзірленеді және сынақтан өткізіледі; 2 тұзды фермалар үшін тұзды көкжиек пен топырақтың сілтілігінің пайда болу карталары құрастырылады; тұздану дәрежесі мен химиясының карталары, 2 тұзданған топырақты шаруа қожалықтары үшін тұздың көкжиегінің және топырақтың сортаңдануының карталары; - 25 000 гектар аумақта 3 топырақ картасы жасалады; - топырақ деградациясының критерийлері әзірленеді және 25000 га аумақта топырақ жамылғысының 3 деградациялық картасы құрастырылады; - топырақтың бонитировкалық шкаласы жасалынады және 25000 га жердің бонитеттік баллдарының 3 картасы құрастырылады; - әрбір пилоттық шаруашылықтың жалпы ауданы 1500 га жерге топырақ тұздану дәрежелері бойынша бағалау нәтижелері алынады; - 3 пилоттық шаруашылық аумағында топырақты тұзсыздандырудың биологиялық әдісін өндірістік сынақтан өткізіледі; - дәндік жүгері өнімділігін 20-30 пайызға артуы есебінен 3 пилоттық шаруашылықта тұзданған топырақтартың құнарлылығын және егін шығымдылығын арттыру үшін технология енгізілетін болады; - 1 гектарға жұмсалатын шығындардың сметасын көрсете отырып, өтелу кезеңін көрсететін өнімділікті жоғарылату есебінен шығындарды көрсететін технологияның тиімділігіне талдау жасалынады; - тұзданған топырақтардың биологиялық белсенділігін арттыратын микробиологиялық препарат әзірленеді; - 4 мақала ғылыми журналдарда, 3 мақала импакт-факторы нөлден жоғары ғылыми журналдарда, ҚР БҒМ ККСОН ұсынған журналдарда 3 мақала жарияланады; - енгізілген технологияның артықшылықтарын көрсету үшін 3 «Егінжай күні» өткізіледі; - 3 ұсыным дайындалады және шығарылады; - 2 докторант дайындалады.
01.01 Түркістан облысының суармалы тұзданған топырақтарының мәселелері және оларды топырақ құнарлылығын және өнімділігін арттыратын инновациялық технологияны қолдану арқылы шешу "Ө.Ө.Оспанов атындағы қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сулейменов Бейбут Уалиханович Зерттеу нысанының ГАЖ-ы жасалынады; Жерсерігі астының аумағы-таңдалатын болады, ғарыштық және жер-бетілік түсірілім жүргізіледі және жобаның МБ қалыптастырылады; Топырақтың тұздануының дешифрлеудің алгоритмдері әзірленеді; Топырақтардың тұздану және сортаңдану карталары құрастырылады; Тыңайған тұзданған жерлерді игеру технологиясын әзірлеу мақсатында отандық және шетелдік (Германия) инновациялық мелиорантттарды пайдалану арқылы далалық тәжірибелер жүргізу үшін пилоттық шаруашылықтар анықталады; Тұзданған топырақтарды тұзсыздандырудың биологиялық әдісін өндірістік сынақтан өткізу мақсатында пилоттық шаруашылықтарды таңдау үшін көрнекті пилоттық аумақтар таңдалынады; Көрнекті пилоттық аумақтың тұздылық түсірілім нәтижелері алынады және олар алқаптық ақпараттық жүйесінің жалпы базасына енгізіледі; Топырақтың тұздану дәрежелерінің карталары құрастырылады және эксперимент жүргізу үшін пилоттық шаруашылықтар таңдалынады; Пилоттық шаруашылықтар аумағына детальдық (1:2000) тұздылық түсірілім нәтижелері алынады және олар алқаптық ақпараттық жүйесінің МБ-на енгізіледі; Тұзданған топырақтардың дәрежелерінің, химизмінің және 1-ші тұзды горизонттық тұздану тереңдігінің картасы құрастырылады; Тамыр сабақтарын дайындау үшін қолайлы аумақ таңдалынады; Аумаққа рекогносцировтық зерттеу жүргізіледі және 25 мың га аумақтың топырақ картасы құрастырылады; Топырақтардың морфологиялық, химиялық, физикалық, физикалық-химиялық қасиеттері зерттеледі; Топырақтық мәлімет базасы жасалады; Топырақ деградациясының критерийлері әзірленеді және 25000 га аумақтың топырақ жамылғысының деградациясы картасы құрастырылады; Топырақтың бонитировтық шкаласын жасалады және 25000 га жердің бонитеттік баллдарының картасын құрастыру; Әрбір пилоттық шаруашылықтың 500 га жерінің топырақтарын тұздану дәрежелері бойынша бағалау нәтижелері алынады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың 500 га жерінің таопырақтарын жалпы гумусының, жеңіл ыдырайтын азотының, жылжымалы фосфорының, алмаспалы калийінің құрамы бойынша бағалау нәтижелері алынады. Жоспарланған өнімділік үшін минералдық тыңайтқыштың дозасы есептеледі; тұзданған топырақтардың құнарлылығын және жүгері дәнінің өнімділігін арттыру технологиясы өндіріске 500 га жерге енгізіледі; Жүгерінің өнімділігі бойынша және ендірілетін технологияның экономикалық тиімділігі бойынша ақпараттар алынады; Топырақ үлгілері алынады, топырақтың биологиялық белсенділігі анықталынады, микробтық қауымдастыққа талдау жасалынады және микроағзалардың таза мәдени түрі бөлініп алынады; Штамдардың коллекциясы жасалынады және олардың тиімділігі бағаланады. Белсенді штаммдар алынады және молекулярлық әдістер арқылы олардың идентификациясы жүргізіледі. Микроағзалардың белсенді штаммдарын жерсіндіру және енгізу әдістері қарастырылады. Пилоттық шаруашылықтардың фермерлері дайындалады. Технологияның енгізілуінің артықшылығы фермерлерге және жұртшылыққа көрсетіледі. 1 - «Егінжай күні» өткізіледі. Ғылыми журналдарда 2 мақала жарияланады. ГОСТ 7.32-2001 бойынша 2018 жылға жылдық есеп берілетін болады.
01.02 Түркістан облысының суармалы тұзданған топырақтарының мәселелері және оларды топырақ құнарлылығын және өнімділігін арттыратын инновациялық технологияны қолдану арқылы шешу "Ө.Ө.Оспанов атындағы қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сулейменов Бейбут Уалиханович Зерттеу нысанының ГАЖ жаңа мәліметтермен толықтырылады; Жерсерігі астының аумағы-таңдалатын болады, ғарыштық және жер-бетілік түсірілім жүргізіледі және жобаның МБ қалыптастырылады; Топырақтың тұздануының дешифрлеудің алгоритмдерінің соңғы нұсқасы әзірленеді; Топырақтардың тұздану және сортаңдану карталарының соңғы нұсқасы құрастырылады; Тыңайған тұзданған жерлерді игеру технологиясын әзірлеу мақсатында отандық және шетелдік (Германия) инновациялық мелиорантттарды пайдалану арқылы далалық тәжірибелер жүргізу үшін пилоттық шаруашылықтар анықталады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың топырақтарындағы жалпы гумустың, жеңіл ыдырайтын азоттың, жылжымалы фосфордың, алмаспалы калийдің құрамы бойынша бағалау нәтижелері алынады. Жоспарланған өнімділік үшін минералдық тыңайтқыштың дозасы есептелінеді; Ауылшаруашылық айналымнан шығып қалған «тастанды» жерлерді қайта игеру әдісінің анағұрлым тиімді нұсқалары таңдалады; пилоттық шаруашылықтар аумағына детальдық (1:2000) тұздылық түсірілім нәтижелері алынады және олар алқаптық ақпараттық жүйесінің МБ-на енгізіледі; Топырақтарды тұзсыздандырудың биологиялық әдісін өндірістік сынақтан өткізу бойынша тәжірибе орындалады; Жалаң мияны пайдалану арқылы тұзданған топырақтарды тұзсыздандырудың биологиялық әдісіне баға беріледі; Аумаққа рекогносцировтық зерттеу жүргізіледі және 25 мың га аумақтың топырақ картасы құрастырылады; Топырақтардың морфологиялық, химиялық, физикалық, физикалық-химиялық қасиеттері зерттеледі; Мәліметтер базасын жасау үшін 2019 жылдың мәліметтері енгізіледі; 25000 га аумақтың топырақ жамылғысының деградациялық картасы құрастырылады; Топырақты бағалау шкаласы жасалынады және 25000 га жердің бонитеттік баллдарының картасы құрастырылады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың 500 га жерінің топырақтары тұздану дәрежелері бойынша бағалау нәтижелері алынады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың 500 га жерінің топырақтары жалпы гумусының, жеңіл ыдырайтын азотының, жылжымалы фосфорының, алмаспалы калийінің құрамы бойынша бағалау нәтижелері алынады. Жоспарланған өнімділік үшін минералдық тыңайтқыштың дозасы есептеледі; Тұзданған топырақтардың құнарлылығын және жүгері дәнінің өнімділігін арттыру технологиясы өндіріске 500 га жерге енгізіледі; Жүгерінің өнімділігі бойынша және ендірілетін технологияның экономикалық тиімділігі бойынша ақпараттар алынады; Технологияны өндіріске енгізу шығыны анықталынады; Технологияның өз құнын қайтару мерзімі анықталынады; Жыл сайын жаңа әдеби мәліметтермен толықтырылады; Топырақ үлгілері алынады, топырақтың биологиялық белсенділігі анықталынады, микробтық қауымдастыққа талдау жасалынады және микроағзалардың таза мәдени түрі бөлініп алынады; Штамдардың коллекциясы жасалынады және олардың тиімділігі бағаланады, белсенді штаммдар алынады және молекулярлық әдістер арқылы олардың идентификациясы жүргізіледі. Микроағзалардың белсенді штаммдарын жерсіндіру және енгізу әдістері қарастырылады; Топыраққа белсенді штаммдарды жерсіндіру бойынша тәжірибелер жүргізіледі; Пилоттық шаруашылықтардың фермерлеріне тұздану карталарын, агрохимиялық картограммаларды пайдалануды және технология элементтерін - егуден алдын тұқымды өңдеуді, өсімдікті вегетациялық кезеңдерінде бүркуді үйренеді. Технологияның енгізілуінің артықшылығы фермерлерге және жұртшылыққа көрсетіледі. 1 - «Егінжай күні» өткізіледі. Ғылыми журналдарда 2 мақала жарияланады. ГОСТ 7.32-2001 бойынша 2019 жылға жылдық есеп берілетін болады.
01.03 Түркістан облысының суармалы тұзданған топырақтарының мәселелері және оларды топырақ құнарлылығын және өнімділігін арттыратын инновациялық технологияны қолдану арқылы шешу "Ө.Ө.Оспанов атындағы қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сулейменов Бейбут Уалиханович Зерттеу нысанының ГАЖ жаңа мәліметтермен толықтырылады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың топырақтарындағы жалпы гумустың, жеңіл ыдырайтын азоттың, жылжымалы фосфордың, алмаспалы калийдің құрамы бойынша бағалау нәтижелері алынады. Жоспарланған өнімділік үшін минералдық тыңайтқыштың дозасы есептелінеді; Ауылшаруашылық айналымнан шығып қалған «тастанды» жерлерді қайта игеру әдісінің соңғы нұсқасы таңдалады; Жалаң мияны пайдалану арқылы тұзданған топырақтарды тұзсыздандырудың биологиялық әдісіне баға беріледі; Аумаққа рекогносцировтық зерттеу жүргізіледі және 25 мың га аумақтың топырақ картасы құрастырылады; Топырақтардың морфологиялық, химиялық, физикалық, физикалық-химиялық қасиеттері зерттеледі; Мәліметтер базасын жасау үшін 2020 жылдың мәліметтері енгізіледі; 25000 га аумақтың топырақ жамылғысының деградациялық картасы құрастырылады; Топырақты бағалау шкаласы жасалынады және 25000 га жердің бонитеттік баллдарының картасы құрастырылады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың 500 га жерінің топырақтары тұздану дәрежелері бойынша бағалау нәтижелері алынады; Әрбір пилоттық шаруашылықтың 500 га жерінің топырақтары жалпы гумусының, жеңіл ыдырайтын азотының, жылжымалы фосфорының, алмаспалы калийінің құрамы бойынша бағалау нәтижелері алынады. Жоспарланған өнімділік үшін минералдық тыңайтқыштың дозасы есептеледі; Тұзданған топырақтардың құнарлылығын және жүгері дәнінің өнімділігін арттыру технологиясы өндіріске 500 га жерге енгізіледі; Жүгерінің өнімділігі бойынша және ендірілетін технологияның экономикалық тиімділігі бойынша ақпараттар алынады; Технологияны өндіріске енгізу шығыны анықталынады; Технологияның өз құнын қайтару мерзімі анықталынады; Жыл сайын жаңа әдеби мәліметтермен толықтырылады; Топыраққа белсенді штаммдарды жерсіндіру бойынша тәжірибелер жүргізіледі; Пилоттық шаруашылықтардың фермерлеріне тұздану карталарын, агрохимиялық картограммаларды пайдалануды және технология элементтерін - егуден алдын тұқымды өңдеуді, өсімдікті вегетациялық кезеңдерінде бүркуді үйренеді. Технологияның енгізілуінің артықшылығы фермерлерге және жұртшылыққа көрсетіледі. Технологияның артықшылықтарын көрсету үшін 1 - «Егінжай күні» өткізіледі; 3 ұсыныс әзірленеді және шығарылады; ғылыми мақалаларда нөлден жоғары импакт-факторы бар 3 мақала, сонымен қатар ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда 3 мақала жарияланады. ГОСТ 7.32-2001 бойынша 2020 жылға жылдық және қорытынды есеп берілетін болады.