Телефон горячей линии: +7 (727) 355 5002

ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
AP08051842Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азия өсімдіктерінің эфир майларын құрамы мен биологиялық белсенділігін зерттеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Сүлеймен Райгүл Нұрбекқызы7575000032.33 Жүктеу Жүктеу
AP08051865Қазақстан Республикасындағы жастар көші-қонын мемлекеттік тиімді басқарудың құқықтық және саяси механизмдері: мәселелері мен болашағыНаучные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)Некоммерческое акционерное общество "Университет Нархоз"Есетова Салтанат Конусбаевна4456513132.34 Жүктеу Жүктеу
AP08051873Палладий және калий гуматы негіздегі полимерметалкомплекстері және никель катализаторларында диен және ацетилен көмірсутектерін гидрлеудің тиімді катализаторларын жасауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Ермолдина Эльмира Тлеубаевна5051000031.34 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051924Аллергияға қарсы теріастылық иммунотерапияға арналған вакцинаның жаңа формуляциясын әзірлеуНаука о жизни и здоровьеНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"Табынов Кайсар Казыбаевич7290800029.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051925Инновациялық флотациялық қондырғыларды пайдалана отырып, ұсақ бөлінген алтын құрамды шикізаттан алтын алудың жоғары тиімді технологиясын әзірлеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАО "Институт металлургии и обогащения"Тоқтар Гүлмира 6000000030 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051929Қабатты-инфильтрациялық типті минерал кен орындарының қалыптасу механизмдерін зерттеу және рудалық денелерді кескіндеуге арналған дәлдігі жоғары сандық әдісті жасауИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Информационные, телекоммуникационные и космические технологииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Тунгатарова Мадина 44979390.4928.32 Жүктеу Жүктеу
AP08051954Заттарды мақсатты жеткізуге арналған магнитті нанобөлшектердің модификациясы және синтезіРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" министерства энергетики Республики КазахстанКорольков Илья Владимирович7575000033.66 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051961Күн элементтеріне арналған өткізгіш полимерлер мен көп компонентті халькогенидтер негізіндегі жаңа функционалды материалдарЭнергетика и машиностроениеАкционерное общество "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского"Уразов Кажмухан Аманкелдиевич7500000032.34 Жүктеу Жүктеу
AP08051974Ғылымиметриялық талдау негізінде Қазақстан ЖОО-ның зияткерлік капиталын бағалау және оларды зерттеу университеттеріне трансформациялау жолдарыНаучные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Смагулов Кадыржан Есенгалиевич3481212226.34 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051975Радиациялық беріктікті зерттеу және ядролық энергетика үшін құрылымдық материалдар ретінде нитридтік керамикалардың қолданылуын бағалауЭнергетика и машиностроениеНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Козловский Артем Леонидович7979100030.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051978Коммутативті және коммутативті емес Орлич кеңістіктеріндегі әлсіз компактылық критерилері және олардың қолданыстарыИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Научные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Дәуітбек Достілек 34006890.4932.67 Жүктеу Жүктеу
AP08051983Жануарлар өнімділігін жоғарлататын және мал шаруашылығы өнімдерінің сапасымен қауіпсіздігін бағалай келе полифункционалды азық қоспаларын әзірлеу және өндіріске енгізуУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"Балджи Юрий Александрович7551058332.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08051987Динамикалық жүйелердегі ретсіз жиынтықтарИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Научные исследования в области естественных наукУчреждение "Университет имени Сулеймана Демиреля"Кадыров Ширали Маратжанович15805447.9929 Жүктеу Жүктеу
AP08052004Гильберт түрлендіруінің тиімді симметриялық рангы және оның қолданыстары.Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Научные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Туленов Канат Серикович34006890.4932.34 Жүктеу Жүктеу
AP08052014Бактерияға қарсы, қабынуға қарсы және антиоксиданттық әсері бар табиғи заттар негізінде азолды қосылыстарды синтездеудің тиімді әдістерін жасауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Карагандинский технический университет"Рахимберлинова Жанара Балтабаевна4717940031 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08052016Элементтік теллур алумен жүретін мыс теллуридінің бөліну технологиясын құрастыруРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАО "Институт металлургии и обогащения"Ниценко Алина Владимировна7500000031.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08052028Бессель типтес операторлармен байланысқан стандартты емес гармоникалық анализ және оның қолданыстарыИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Научные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Токмагамбетов Нияз Есенжолович34006890.4931 Жүктеу Жүктеу
AP08052030Бірегей дәрілік препараттар технологиясын модельдеу және оңтайландыруРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАкционерное общество "Международный научно-производственный Холдинг "Фитохимия"Хабаров Илья Анатольевич6671076028.67 Жүктеу Жүктеу
AP08052031Мидың артерия-көктамырлары мальформацияларының даму қаупі генетикалық факторларын зерттеуНаука о жизни и здоровьеРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии"Жолдыбаева Елена Витальевна6323900034 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08052032Төмен температуралы қасиеттері жақсартылған дизель отынын өндіру үшін мезо кеуекті алюмосиликаттар негізінде жаңа катализаторларды алу технологиясын жасауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Василина Гулзира Кажмуратовна4977700033.34 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08052033Темірбетон құрылымдарын бұзбайтын сынақтар мен мониторинг жүргізу үшін ендірілген сымсыз сенсорды әзірлеу және пилоттық-өндірістік енгізуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииТоварищество с ограниченной ответственностью "CSI Research&Lab"Утепов Елбек Бахитович6843796432 Жүктеу Жүктеу
AP08052034Солитондар теориясы аясында күшті гравитациялық өрістердің интегралданатын модельдерін зерттеуИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Научные исследования в области естественных наукНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Мырзакулов Кайрат Ратбаевич56506890.4929 Жүктеу Жүктеу
AP08052046Бейсызықты дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің кейбір бейлокал аналогтарыИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук до 23.05.2020 г./Научные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Төребек Берікбол Тілләбайұлы34006890.4930.67 Жүктеу Жүктеу
AP08052050Радиацияның қуатты ағындары өрісінде люминесцияланатын YAG:Се нанокерамикасын әзірлеу және синтезін жетілдіруРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Карипбаев Жакып Тлеубаевич7352533231.34 Жүктеу Жүктеу
AP08052055Карбонатты керн үлгісінің еру режимдерінің ол арқылы екі фазалы сұйық ағынының сипаттамаларына әсерін кеуек масштабында зерттеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Кудайкулов Азиз Анарбаевич5185577534.01 Жүктеу Жүктеу