Телефон горячей линии: +7 (727) 355 5002

ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
AP08855352Жалпы регуляр шекаралық жағдайдағы екі фазалы жылу өткізгіштік есептері үшін бейлокал дифференциалды операторларНаучные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Садыбеков Махмуд Абдысаметович5650000030.66 Жүктеу Жүктеу
AP08855353ДНҚ технологиясында қолданылатын ДНҚ-ның тұрақты қайталама құрылымдарының түзілуін зерттеуНаучные исследования в области естественных наукЧастное учреждение "National Laboratory Astana"Календарь Руслан Николаевич6997003531.33 Жүктеу Жүктеу
AP08855366Жамылғы дақылдар мен тамшылатып суару негізінде суармалы егіншіліктің өнімділігін арттыруУстойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукцииТоварищество с ограниченной ответственностью"Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства"Оспанбаев Жумагали 6160000032.66 Жүктеу Жүктеу
AP08855372Жойылмалы облыстардағы жылу өткізу және диффузия шекаралық есептерінің априорлық бағалары мен нақты қойылуларыНаучные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Дженалиев Мувашархан Танабаевич4947387631 Жүктеу Жүктеу
AP08855385Қазақстандағы мұсылман және православие насихаттаушылары: қызметі мен нәтижелері (XIX - ХХ ғғ. басы)Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)/Исследования в области социальных и гуманитарных наукРеспубликанское государственное казенное предприятие "Институт истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова"Садвокасова Закиш Тулехановна49877174.1925.66 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855387Жұмсақ бидайдың өнімділігін, сапасын және ауруға төзімділігін арттыру мақсатында гендерді табу үшін топталған ассоциативті карталауНаука о жизни и здоровьеРеспубликанское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт Биологии и биотехнологии растений"Туруспеков Ерлан Кенесбекович6500000032.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855394Топырақтың жағдайын жақсарту және картоп өнімділігін арттыру үшін қарашірікпен қаныққан көмір күлі негізінде биофункцияланған мелиорантты жасауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Акимбеков Нуралы Шардарбекович62059705.0630.66 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855402Геометриялық графтардағы дифференциалдық теңдеулер жүйелер үшін шекаралық есептер және оларды серпімді жұқа стержендер қосылыстарын есептеуде қолдануНаучные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Кангужин Балтабек Есматович5727887425.66 Жүктеу Жүктеу
AP08855403Гетерогенді калориметрге арналған корреляциялық қисықтар технологиясын жасауИнформационные, телекоммуникационные и космические технологииТоварищество с ограниченной ответственностью "Физико-технический Институт"Лебедев Игорь Александрович5316960029 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855427Сілтілік-сирек жер бораттары негізіндегі жаңа люминофорлардың кристалохимиялық дизайныНаучные исследования в области естественных наукНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Болатов Асет Куанышевич7000000029.33 Жүктеу Жүктеу
AP08855433Фармацевтикалық мақсаттағы перспективалы прекурсорлар-табиғи алкалоидтардың жаңа құрама туындыларының синтездеу әдістерін молекулалық құрастыру және әзірлеу.Научные исследования в области естественных наукНекоммерческое акционерное общество "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова"Мукушева Гулим Кенесбековна66730034.6322.66 Жүктеу Жүктеу
AP08855445Парафинді мұнайларға арналған депрессиялық қоспалар ретінде винил мономерлер негізінде сополимерлерді синтездеу және модификациялау.Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАО «Казахстанско-Британский технический университет»Кожабеков Серик Самсалыкович6126146232.66 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855453Бьеррум-Гуггенгейм концепциясы тұрғысы негізінде аса тиімді кешенді қорытпалардың құрылымдық жағдайын олардың күй диаграммалары негізінде зерттеу және заңдылықтарды анықтауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииФилиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева"Байсанов Сайлаубай 41222192.530.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855457Отындық элементтер мен сутек энергетикасының электродтары үшін арналған нанокристалдық композит қаптамаларды алудың инновациялық технологиясын жасау.Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Яр-Мухамедова Гульмира Шарифовна7000000029 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855477Тау-кен және металлургия жабдығының бөлшектері үшін жоғарлатылған тасымалдау қасиеттерімен «Нихард» классты шойын өндіру технологиясын әзірлеу және енгізуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииНекоммерческое акционерное общество "Карагандинский технический университет"Исагулов Аристотель Зейнуллинович5000000028.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855487Қазақстандағы мемлекет пен конфессиялар арасындағы қатынастар: XX ғ. басы – 1930 жж. аяғыНаучные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)Некоммерческое акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"Алпыспаева Галья Айтпаевна2640087024.66 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855494Қоқыс өртейтін зауыттардағы металды қалдықтарды экологияға қауіпсіз вакуумдық қайта өңдеудің пирометаллургиялық сұлбасын іздестіру.Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАО "Институт металлургии и обогащения"Требухов Сергей Анатольевич6600000028.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855497Алгебралық құрылымдардың теоретикалық,-модельдік және алгоритмикалық қасиеттеріНаучные исследования в области естественных наукНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Тусупов Джамалбек Алиаскарович61481408.0631 Жүктеу Жүктеу
AP08855505Кремний мен титанды комерциялық өнімге шығару үшін ильмениттік концентраттардың электрбалқымаларының жұқадисперсті тозаңдарын кешенді өңдеу технологиясын әзірлеу.Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАО "Институт металлургии и обогащения"Қаршыға Зәуре Байтасқызы5670000031 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855511Балқыптада шикіқұрамды беру, тотықтырғышты енгізу және жылу бөлу аймақтарын біріктіру жағдайында сульфидті мыс шикізатын автогенді балқыту технологиясын әзірлеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАО "Институт металлургии и обогащения"Квятковский Сергей Аркадьевич56699999.9832 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855520Білім беру мекемелерінде физикалық буллингтің әлеуетті фактілерін автоматты түрде анықтау үшін жасанды интеллект негізінде бағдарламалық шешімнің прототипін әзірлеуИнформационные, телекоммуникационные и космические технологииТоварищество с ограниченной ответственностью "Alem Research"Нарынов Сергази Сакенович5825084325.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855521Ньютондық сұйық қозғалысының тұтқырлы пластикалық күйіне ауысуын зерттеуНаучные исследования в области естественных наукНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Жапбасбаев Узак Кайрбекович56411093.1325.33 Жүктеу Жүктеу
AP08855527Қоршаған ортаны қорғауға модификацияланған композициялық тректі мембраналарды дайындауНаучные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" министерства энергетики Республики КазахстанМашенцева Анастасия Александровна6138850726.66 Жүктеу Жүктеу
AP08855535«Қазақстан Республикасының Батыс аймағы тұрғындарының элементтік статусы» онлайн-атласын игеруНаука о жизни и здоровьеНекоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский Медицинский университет имени Марата Оспанова"Батырова Гульнара Арыстангалиевна57521793.8533.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP08855544Омега-категориялық дерлік реттелген теориялардың құрылымдық қасиеттеріНаучные исследования в области естественных наукАО «Казахстанско-Британский технический университет»Кулпешов Бейбут Шайыкович52028675.531 Жүктеу Жүктеу