ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНAP09057868, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00027

АтауыСілтілі отын элементтеріне арналған полимерлер негізіндегі жоғары тиімді анион алмасу мембраналары

Басымдық бағытыЭнергетика и машиностроение

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіЧастное учреждение "National Laboratory Astana"

Ғылыми жетекшіМентбаева Алмагуль Абдыкалимовна

МҒТС балдары32.67

Жалпы бекітілген сома54000000


Күтілетін нәтижелер

Жоба бойынша жұмыстың ғылыми жаңалығы электрлік спиннинг әдіспен полиэтиленимин мен кватернизерленген поливинилспирт полимерлерінің сілтілік ортада тұрақты және ОН--өткізгіш наноталшықты мембраналарды алуға негізделген.


Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Зерттеу нысандары – сілтілік жанармай элементтеріне арналған анион алмастырғыш мембраналар, әртүрлі талшық түзгіш және ОН--өткізгіш полимерлер, сондай-ақ катион топтардың тұрақтылығын және иондардың тасымалдану механизмін компьютерлік модельдеу.

Жұмыс мақсаты

Бұл жобаның мақсаты – сілтілік жанармай элементтеріне арналған полимерлер негізіндегі анион алмастырғыш мембраналарды жасау. Сонымен қатар, жоба әртүрлі полимерлік құрылымдарды, полимерлік қоспаларды және олардың қызметтерін зерттеу арқылы ион өткізгіштік және механикалық тұрақтылығын жақсартуға бағытталған.

Зерттеу әдістері

Жобаны жүзеге асыру кезінде электроспининг, ультракүлгін тігу, спинкоутинг, сонымен қатар сипаттау әдістері қолданылды: ИҚ спектроскопиясы, импеданс спектроскопиясы. Гауссиан бағдарламалық жасақтамасында тығыздық функционалдық есептеулер жүргізілді.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Жоба бойынша жұмыстың ғылыми жаңалығы электрлік спиннинг әдіспен полиэтиленимин мен кватернизерленген поливинилспирт полимерлерінің сілтілік ортада тұрақты және ОН--өткізгіш наноталшықты мембраналарды алуға негізделген.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Негізгі конструктивті, технологиялық, техникалық және пайдалану сипаттамалары: жақсарту мақсатында әр түрлі тігу агенттерін пайдалана отырып алынған наноталшықтар жоғары механикалық және химиялық тұрақтылық көрсетті.

Енгізу дәрежесі

Енгізілмеген

Тиімділігі

Жұмыстың маңыздылығы – тігу жолымен алдын-ала мембарана үлгілерінің тұрақтылығын жақсарту бойынша ғылыми нәтижелерді алу, сондай-ақ сипаттау әдістерін жасау. 

Қолдану облысы

Қолдану аясы: жаңартылатын энергия, жағартылатын тоқ көздерінен алынатын энегияны түрлендіру, жаңа материалдар.