ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНAP09258746, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00294

АтауыӨсімдіктерге вирусқа қарсы төзімділікті күшейту мақсатында вирустық ақуыз көмегімен CRISPR/Cas13 жүйесінің реттелуі

Басымдық бағытыНаука о жизни и здоровье

Зерттеу типі/түріІргелі

Өтінім берушіНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"

Ғылыми жетекшіМасанов Жайлау Кабылбекович

МҒТС балдары33

Жалпы бекітілген сома64600000


Күтілетін нәтижелер

- Қызанақтың ергежейлі бұтақтарының вирусы (TBSV) инфекциясының сайленсингінде CRISPR/Cas13 гендер өңдеу жүйесін in planta зерттелді. TBSV жабайы түріне және ΔP19 мутантына бағытталған Cas13 және crРНҚ конструкциялары N. benthamiana транзиентті экспрессияланды. Cas13 молекулалық конформациясы мен crРНҚ экспрессиясы анықталды. - Tombusvirus-пен кодталған P19 супрессорлық ақуызы экспрессиясының CRISPR/Cas13 гендер өңдеу жүйесінің тиімділігіне әсерін in planta зерттелінді. Cas13 мен crРНҚ экспрессиялайтын өсімдіктер жабайы типті TBSV және ΔP19 мутантымен коинокуляцияланады. Cas13 мен crРНҚ тиімділігі вирустық РНҚ деңгейін анықтау арқылы бағаланды. - Вируспен жеткізілген GFP экспрессиясын тікелей бақылау арқылы, вирустық РНҚ-ға қарсы бағытталған CRISPR/Cas13 жүйесіне вирустық инфекция кезіндегі P19 экспрессиясының мөлшерге тәуелді әсері зерттелді. Cas13, crРНҚ-GFP, crРНҚ-P19 конструкцияларын экспрессиялайтын өсімдіктер RMJ-1,2,3 вирустық транскрипттерімен коинокуляцияланады. CRISPR/Cas13 жүйесінің тиімділігі вирустық мутанттар мен GFP флуоресцентті бейнелеудің жинақталуын анықтау арқылы бағаланды.


Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Nicotiana benthamiana өсімдігі, Tomato bushy stunt virus (TBSV) вирусы

Жұмыс мақсаты

CRISPR/Cas13 гендер өңдеу механизмінде РНҚ-интерференцияны (РНҚи) басатын Р19 супрессорының функционалдық қасиеттерін анықтау.

Зерттеу әдістері

өсімдіктердегі Cas13 ортологтарының экспрессиясы үшін олардың дизайны мен конструкциясы, crРНК-GFP және crРНК-P19 экспрессионды құрылымдарын құрастыру, N. benthamiana агроинфильтрациясы мен GFP бақылау, in vitro транскрипция, вирустық материалмен инокуляциялау, вирустық бөлшектерді тазалаудың экспресс анализі, SDS-PAGE пен Р19 и Cas13 ақыздарына иммуноблоттинг, вирустық бөлшектерді детекциялаудың экспресс анализі.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

- Қызанақтың ергежейлі бұтақтарының вирусы (TBSV) инфекциясының сайленсингінде CRISPR/Cas13 гендер өңдеу жүйесін in planta зерттелді. TBSV жабайы түріне және ΔP19 мутантына бағытталған Cas13 және crРНҚ конструкциялары N. benthamiana транзиентті экспрессияланды. Cas13 молекулалық конформациясы мен crРНҚ экспрессиясы анықталды. - Tombusvirus-пен кодталған P19 супрессорлық ақуызы экспрессиясының CRISPR/Cas13 гендер өңдеу жүйесінің тиімділігіне әсерін in planta зерттелінді. Cas13 мен crРНҚ экспрессиялайтын өсімдіктер жабайы типті TBSV және ΔP19 мутантымен коинокуляцияланады. Cas13 мен crРНҚ тиімділігі вирустық РНҚ деңгейін анықтау арқылы бағаланды. - Вируспен жеткізілген GFP экспрессиясын тікелей бақылау арқылы, вирустық РНҚ-ға қарсы бағытталған CRISPR/Cas13 жүйесіне вирустық инфекция кезіндегі P19 экспрессиясының мөлшерге тәуелді әсері зерттелді. Cas13, crРНҚ-GFP, crРНҚ-P19 конструкцияларын экспрессиялайтын өсімдіктер RMJ-1,2,3 вирустық транскрипттерімен коинокуляцияланады. CRISPR/Cas13 жүйесінің тиімділігі вирустық мутанттар мен GFP флуоресцентті бейнелеудің жинақталуын анықтау арқылы бағаланды.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

-

Қолдану облысы

молекулалық биология, вирусология, биохимия, өсімдіктер биотехнологиясы, гендік инженерия.