ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR09460548, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00706

Атауы«2021-2023 жылдарға арналған Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды жасау»

Басымдық бағытыНаука о жизни и здоровье

Зерттеу типі/түріҚолданбалы зерттеулер

Өтінім берушіАкционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов"

Ғылыми жетекшіИльин Александр Иванович

МҒТС балдары26.33

Жалпы бекітілген сома1798483473.3


Күтілетін нәтижелер

Созылмалы ретроградты бүйрек инфекциясының, жұмсақ ұлпаларадың созылмалы инфекциясының және созылмалы респираторлық инфекцияның қайталанатын үлгілері жасалды. Литий (I) магний (II) (1 → 4) - α - калийдің D-полиглюкопиран трихлориді йод триодидиді (I) - «КҚ-206 (ИФ субстанциясы)» жаңа координациялық қосылысы синтезделді.:Жасалған КҚ препаратының (ИФ субстанциясы) иммунитеттің жасқа байланысты сипаттамаларына әсері зерттелді, созылмалы инфекциялық және қабыну аурулары кезіндегі негізгі биомаркерлер анықталды, «КС-206 (ИФ субстанциясы)» тиімділігі мен қауіпсіздігі, жаңа дозасы әзірленді. «КС-206 (ИФ субстанциясы)» интерферон индукторының ерекше биологиялық белсенділігі бар екені анықталды. «КС-206 (ИФ субстанциясы)» синтездік технологиясы оңтайландырылды, процесс ауқымы кеңейтілді. Технологиялық сипаттамаларды ескере отырып, көмекші заттар таңдалды, алдын ала құрам таңдалды.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 2021-2023 жылдарға арналған Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды жасау "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Жануарлардағы созылмалы қабынудың моделі таңдап алынады. Жануарларда созылмалы қабыну мен инфекция процесі модельденетін болады. Жануарлардағы инфекция кезіндегі қабыну процесіне иодтың КҚ әсері зерттеледі. Жануарлардың инфекциялану кезіндегі қабыну процесіне иодтың КҚ әсері зерттеледі. Қабыну биомаркерлерінің деңгейін анықтау үшін зерттеулер жүргізіледі. Егеуқұйрықтарда созылмалы қабынуы бар метаболизмдік синдром модельденетін болады. Инфекциялық доза таңдалады. Қабынудың биомаркерлері зерттеледі. Егеуқұйрықтардағы метаболитиикалық синдромдағы қабыну процесі және созылмалы стрессі зерттелетін болады. Егеуқұйрықтардағы созылмалы қабынудың эксперименталды инфекциялық моделінде иодтың КҚ тиімділігі мен фармакокинетикасы зерттелетін болады. Қоздырғыштың адгезиялық қасиеттеріне иодтың КҚ әсері зерттеледі. Флуориметрия және микроскопия әдістерін қолданып биопленкалардың түзілуі, биопленкалардың түзілуіне КҚ әсері, биопленкалар арқылы антибактериалды препарттардың енуі зерттеледі. Созылмалы қабыну мен персистентті инфекциямен бірге жүретін жануарлардың микробиомасының өзгергіштігі және осы процеске иодтың КҚ әсері зерттеледі. Созылмалы қабыну мен персистентті инфекциямен бірге жүретін жануарлардың микробиомасының өзгергіштігі және осы процеске иодтың КҚ әсері зерттеледі. Иодтың координациялық қосылысы дәрілік түрінің фармацевтикалық әзірлемесі жасалады. Әзірленіп отырған препараттың дәрілік түріндегі субстанция мен жанама заттардың оңтайлы құрамы мен оларды алудың оңтайлы технологиялық режімдері анықталады. Препарат компоненттерінің сақтау кезінде бір-біріне мүмкін әсер етуі зерттеледі. Құрамында координациялық қосылыс пен антибиотик бар аралас препараттың фармацевтикалық әзірлемесі жасалады. Аралас дәрілік препараттың құрамы әзірленеді, оны өндірудің қолайлы технологиялық режимдері таңдалады. Аралас препарат компоненттерін сақтау кезінде бір-біріне әлеуетті әсер етуі және оларға жанама заттардың ықпалы да зерттеледі. Нормативтік құжат (сапа сипаттамасы) әзірленетін болады. Жоғары тыныс жолдары ауруларына сыни талдау жүргізіледі, қоздырғыштар спектрі мен олардың антибиотиктерге төзімділігі анықталады. GCP стандарты бойынша АП (антибиотик потенциаторы) клиникалық зерттеу жүргізіледі. АП (антибиотик потенциаторы) клиникалық зерттеуінің нәтижелеріне талдау жүргізіліп, есеп дайындалады.
01.01 Иодтың координациялық қосылысының (КҚ) созылмалы инфекциялық және қабыну бактериалды ауруларының патогенезіне әсерін зерттеу "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Жануарлардағы созылмалы қабынудың моделі таңдап алынады. Жануарларда созылмалы қабыну мен инфекция процесі модельденетін болады
01.02 Жануарларда созылмалы қабыну кезінде тәжірибелік инфекциялық моделінде иодтың координациялық қосылысы тиімділігін зерттеу. "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Егеуқұйрықтарда созылмалы қабынуы бар метаболизмдік синдром модельденетін болады. Инфекциялық доза таңдалады. Қабынудың биомаркерлері зерттеледі.
01.03 Жануарлар микробиомының өзгергіштігін созылмалы инфекциялық-қабыну ауруын иодтың КҚ терапия кезінде зерттеу. "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Қоздырғыштың адгезиялық қасиеттеріне иодтың КҚ әсері зерттеледі. Флуориметрия және микроскопия әдістерін қолданып биопленкалардың түзілуі, биопленкалардың түзілуіне КҚ әсері, биопленкалар арқылы антибактериалды препарттардың енуі зерттеледі. Иодтың КҚ Quorum Sensing сезіну жүйесінің сигналдық реттелуіне әсері зерттеледі. Созылмалы қабыну мен персистентті инфекциямен бірге жүретін жануарлардың микробиомасының өзгергіштігі және осы процеске иодтың КҚ әсері зерттеледі. Созылмалы қабыну мен персистентті инфекциямен бірге жүретін жануарлардың микробиомасының өзгергіштігі және осы процеске иодтың КҚ әсері зерттеледі.
01.04 Созылмалы инфекциялық-қабына ауруларды емдеу үшін жаңа инфекцияға қарсы препараттың дәрілік түрлерін әзерлеу "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Иодтың координациялық қосылысы дәрілік түрінің фармацевтикалық әзірлемесі жасалады. Иодтың координациялық қосылысы субстанциясы синтезделіп, (ерігіштік, су мөлшері, ылғал тартқыштық пен т.с.с.) физикалық-химиялық қасиеттері зерттеледі. Әр түрлі физикалық-химиялық әдістермен иодтың координациялық қосылысының дәрілік түрінің компоненттерімен үйлесімділігі зерттеледі. Әзірленіп отырған препараттың дәрілік түріндегі субстанция мен жанама заттардың оңтайлы құрамы мен оларды алудың оңтайлы технологиялық режімдері анықталады. Жаңа препаратты стандарттаудың әдістемелері мен иодтың координациялық қосылысының дәрілік түрін анықтаудың сараптамалық әдістемесі әзірленеді Препарат компоненттерінің сақтау кезінде бір-біріне мүмкін әсер етуі зерттеледі. Дәрі түріндегі иодтың координациялық қосылысын анықтау әдістемесінің валидациялық сипаттамалары зерттеледі. Нормативтік құжат (сапа сипаттамасы) әзірленетін болады.
01.05 Аралас инфекцияға қарсы препараттың фармацевтиалық әзірлемесін жүргізу. "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Құрамында координациялық қосылыс пен антибиотик бар аралас препараттың фармацевтикалық әзірлемесі жасалады. Аралас дәрілік препараттың құрамы әзірленеді, оны өндірудің қолайлы технологиялық режимдері таңдалады Аралас препарат компоненттерін сақтау кезінде бір-біріне әлеуетті әсер етуі және оларға жанама заттардың ықпалы да зерттеледі. Нормативтік құжат (сапа сипаттамасы) әзірленетін болады.
01.06 АП (антибиотик потенциаторы) дәрілік затына клиникалық зерттеу жүргізу "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " акционерлік қоғамы Ильин Александр Иванович Жоғары тыныс жолдары ауруларына сыни талдау жүргізіледі, қоздырғыштар спектрі мен олардың антибиотиктерге төзімділігі анықталады. Диагностикалау алгоритмі мен жаңа дәрілік препарат АП қолдана емдеу сұлбасы әзірленіп, болжанатын популяциясын және клиникалық зерттеу субъектілерінің санын есептеу үшін статистикалық талдау жүргізіледі. GCP стандарты бойынша АП (антибиотик потенциаторы) клиникалық зерттеу жүргізіледі. АП (антибиотик потенциаторы) клиникалық зерттеуінің нәтижелеріне талдау жүргізіліп, есеп дайындалады.