ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНAP09559378, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00646

АтауыКөп байланысты обылыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеулер үшін жалпыланған Неман есебінің фредгольмді шешімділігі және индексі туралы

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріІргелі

Өтінім берушіРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"

Ғылыми жетекшіКошанов Бакытбек Данебекович

МҒТС балдары34

Жалпы бекітілген сома8000000

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Бұл жобаның есебінде көп байланысты облыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін локальды есептің фредгольмді шешімділігі зерттелді, жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділік шарты мен есептің Шапиро-Лопатинский шарттарының өзара эквиваленттілігі дәлелденді, жоғары ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің индексі үшін формуласы есептелді, жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділігі зерттелді.


2021 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2021 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Бұл жобада көп байланысты облыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін локальды есептің фредгольмді шешімділігі зерттеледі, жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділік шарты мен есептің Шапиро-Лопатинский шарттарының өзара эквиваленттілігі дәлелденеді, жоғары ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің индексі үшін формуласы есептеледі, жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділігі зерттеледі.

Жұмыс мақсаты

Жобаның мақсаты көп байланысты аймақтағы жоғары ретті эллиптикалық теңдеу үшін жергілікті есептерді зерттеудің қолданыстағы және жаңа аналитикалық әдістерін жасау болып табылады.

Зерттеу әдістері

Мақсатқа жету үшін көп байланысты облыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін локалды есептердің фредгольмді шешілуін зерттеудің қолданыстағы бар аналитикалық әдістерін дамытып және жаңа әдістерін құру міндеттері қойылады. Жобаның мақсаттарына қол жеткізу әдісі келесі негізгі міндеттерді шешу таңдалды: • Көп байланысты облыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін локалды есептің фредгольмді шешімділігін зерттеу; • Жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділік шарты мен есептің Шапиро-Лопатинский шарттарының өзара эквиваленттілігін дәлелдеу; • Жоғары ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің индексі үшін формуласын есептеу.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Бұл жобаның есебінде көп байланысты облыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін локальды есептің фредгольмді шешімділігі зерттелді, жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділік шарты мен есептің Шапиро-Лопатинский шарттарының өзара эквиваленттілігі дәлелденді, жоғары ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің индексі үшін формуласы есептелді, жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеу үшін жалпыланған Нейман есебінің фредгольмді шешімділігі зерттелді.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Бұл есеп теориялық сипатта.

Қолдану облысы

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің локальды және локальды емес есептердің теориясы, математикалық физиканың теңдеулердің шеттік есептері, есептің фредгольмді шешімділігі, технологиялық процесстердің математикалық моделі.