ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНAP09561450, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00538

АтауыНан және нантоқаш өнімдерінің сапасын жақсарту үшін Аspergillus туысы микромицеттерімен глюкоамилаза ферментінің биосинтезі

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіТоварищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Антиген"

Ғылыми жетекшіБлиева Раушан Кажкеновна

МҒТС балдары35

Жалпы бекітілген сома7996559

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Жұмыс барысында іріктелініп алынған Aspergillus oryzae M/R штаммына селекция және глюкоамилазаның продуцентін – белсенді культураны алу мақсатында сұйық қоректік ортада ұзақ мерзімде дақылдау барысындағы оның өзгергіштігін зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілді. Жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Aspergillus oryzae M/R-8 дақылы алынды және оның глюкоамилазалық белсенділігі бастапқы Aspergillus oryzae M/R штамының фермен түзу белсенділігінен артық болды. Зерттеу жұмыстарың нәтижесінде алынған нәтижелердің жаңашылдығы қатты тасымалдағышқа иммобилизацияланған мицелиальді микроорганизмдерді тереңдік дақылдау әдісін қолдану арқылы глюкоамилаза продуценті болып табылатын микроскопиялық саңырауқұлақтартың белсенді дақылының және осы жағдағдайларда белсенді изоляттың бөлініп алынғандығында.


2021 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2021 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Aspergillus oryzae M/R микроскопиялық саңырауқұлағы

Жұмыс мақсаты

Глюкоамилазаны одан әрі нан пісіруде қолдану үшін биосинтездеу қабілеті жоғарылаған штаммды скринингтен өткізу

Зерттеу әдістері

Микробиологиялық және биохимиялық зерттеу әдістері

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Жұмыс барысында іріктелініп алынған Aspergillus oryzae M/R штаммына селекция және глюкоамилазаның продуцентін – белсенді культураны алу мақсатында сұйық қоректік ортада ұзақ мерзімде дақылдау барысындағы оның өзгергіштігін зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілді. Жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Aspergillus oryzae M/R-8 дақылы алынды және оның глюкоамилазалық белсенділігі бастапқы Aspergillus oryzae M/R штамының фермен түзу белсенділігінен артық болды. Зерттеу жұмыстарың нәтижесінде алынған нәтижелердің жаңашылдығы қатты тасымалдағышқа иммобилизацияланған мицелиальді микроорганизмдерді тереңдік дақылдау әдісін қолдану арқылы глюкоамилаза продуценті болып табылатын микроскопиялық саңырауқұлақтартың белсенді дақылының және осы жағдағдайларда белсенді изоляттың бөлініп алынғандығында.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Ферменттік белсенділіктің тұрақтылығы, глюкоамилаза биопрепаратын ары қарай тағам өнеркәсібінде пайдалану мақсатында алу үшін селекцияланып алынған дақылды қолдану мүмкіншілігі

Енгізу дәрежесі

Глюкоамилаза продуценті болып табылатын Aspergillus oryzae M/R-8 дақылының бөлініп алғандығы есебінен музей дақылы коллекциясы толықты. Глюкоамилазаны нан пісіруде пайдалану тиімділігі зерттелді

Тиімділігі

Жобалау эффективтілігі биопрепараттарды жетілдіру, жақсарту және өндіру кезінде глюкоамилаза продуценті – бөлініп алынған белсенді дақылды пайдаланумен анықталады.

Қолдану облысы

Микробиология, биотехнология