ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНAP09562834, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00584

АтауыМинералды тыңайтқыштар енгізілген хитозан негізіндегі биодеградацияланатын аэрогельді синтездеу

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"

Ғылыми жетекшіИскакова Жанар Бактыбаевна

МҒТС балдары32

Жалпы бекітілген сома7709294

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

- Хитиннен хитозанның синтезі туралы әдебиеттерге аналитикалық шолу жүргізілді және хитин мен хитозанның негізгі көздері анықталды. - Хитиннен хитозан бөлініп алынды, тәжірибе үшін Zophobas morio ересектері және дернәсілдері, қозықұйрық және аспа саңырауқұлақтары хитині қолданылды. - Хитозан жәндіктер мен саңырауқұлақтардың хитинінен протеиндеу-деацетилдену схемасы бойынша синтезделді. - Көрсетілген параметрлері бар хитозан негізінде биологиялық ыдырайтын гидрогельдердің синтезі жүргізілді. Полимердің сулы ерітіндісін дайындауды қамтитын минералды және органикалық тыңайтқыштармен бірге хитозанның биоыдырайтын гидрогелін бір сатылы синтездеу әдісі әзірленді. - Спектрлік әдістермен бөлінген және синтезделген өнімдердің физико -химиялық қасиеттерін зерттеді. - PASS компьютерлік бағдарламасының көмегімен оқшауланған заттарды биологиялық белсенділікке болжау туралы мәліметтер алынды. Хитозанның цитоуытты белсенділігі Artemia salina шаянтәрізділерге қарсы зерттелді және барлық тексерілген концентрацияларда уыттылығы анықталды, дернәсілдер өлімі 4-тен 32% -ға дейінгі аралықты көрсетті. - Өсімдік шаруашылығында су мен тыңайтқыштардың шығынын азайтуға мүмкіндік беретін, топырақтың сапасын жақсартатын қоршаған ортаны ластамайтын қауіпсіз синтезделген гидрогельдің қасиеттерін тексеру туралы мәліметтер алынды.


2021 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2021 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

Минералды тыңайтқыштары бар хитозан негізінде агрогель, хитин көзі ретінде Зофобас ересек жәндіктері мен дернәсілдері, қозықұйрық және аспа саңырауқұлақтары.

Жұмыс мақсаты

Жұмыстың мақсаты: Агротехникалық кешен үшін берілген параметрлері бар жаңа гидрогельдерді әзірлеу және синтездеу.

Зерттеу әдістері

Зерттеу әдістері мен тәсілдері: жәндіктер мен саңырауқұлақтардың хитинінен хитозанды синтездеу, берілген параметрлермен гидрогельдерді синтездеу (судың сіңу дәрежесі, тыңайтқыштардың десорбция жылдамдығы және т.б.); спектрлік зерттеу әдістері; гель тыңайтқышы мен топырақ жүйесінің тиімділігін талдау және бағалау және т. б.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

- Хитиннен хитозанның синтезі туралы әдебиеттерге аналитикалық шолу жүргізілді және хитин мен хитозанның негізгі көздері анықталды. - Хитиннен хитозан бөлініп алынды, тәжірибе үшін Zophobas morio ересектері және дернәсілдері, қозықұйрық және аспа саңырауқұлақтары хитині қолданылды. - Хитозан жәндіктер мен саңырауқұлақтардың хитинінен протеиндеу-деацетилдену схемасы бойынша синтезделді. - Көрсетілген параметрлері бар хитозан негізінде биологиялық ыдырайтын гидрогельдердің синтезі жүргізілді. Полимердің сулы ерітіндісін дайындауды қамтитын минералды және органикалық тыңайтқыштармен бірге хитозанның биоыдырайтын гидрогелін бір сатылы синтездеу әдісі әзірленді. - Спектрлік әдістермен бөлінген және синтезделген өнімдердің физико -химиялық қасиеттерін зерттеді. - PASS компьютерлік бағдарламасының көмегімен оқшауланған заттарды биологиялық белсенділікке болжау туралы мәліметтер алынды. Хитозанның цитоуытты белсенділігі Artemia salina шаянтәрізділерге қарсы зерттелді және барлық тексерілген концентрацияларда уыттылығы анықталды, дернәсілдер өлімі 4-тен 32% -ға дейінгі аралықты көрсетті. - Өсімдік шаруашылығында су мен тыңайтқыштардың шығынын азайтуға мүмкіндік беретін, топырақтың сапасын жақсартатын қоршаған ортаны ластамайтын қауіпсіз синтезделген гидрогельдің қасиеттерін тексеру туралы мәліметтер алынды.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Агрогидрогельдерді қолдану өсімдік шаруашылығын қарқындатуға, су мен тыңайтқыштар шығынын азайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ маңызды фактор - ауыл шаруашылығына өсіруге жарамсыз жерлерді тарту мүмкіндігі. Агрокультураларды өсіруге және шөлейттенуге жарамды жер алқаптарын үнемі қысқарту тұрғысынан бұл әзірлеу өзекті ғана емес, сонымен қатар Қазақстан Республикасы мен бүкіл әлем ауқымында іс жүзінде маңызды болып табылады. Ауыл шаруашылығы тиімділігінің өсуінің тек әлеуметтік аспектісі ғана емес (ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің әл-ауқатының өсуі), сонымен қатар экономикалық (ауыл шаруашылығы өнімдерін арзандату) және экологиялық (су жүйесіне нитраттар мен фосфаттар шығарындыларын азайту) аспектілері бар. Шөлейт жерлер мен шөлдерді ауыл шаруашылығына тарту мүмкіндігі туралы қайталап айта кетуге болады, Қазақстан аумағының 58 %-ын шөлдер мен шөлейттер алып жатыр. Алынған нәтижелер одан әрі республикада және басқа елдерде ауыл шаруашылығын жүргізу әдістерін кеңейтуге мүмкіндік береді, сондай-ақ аграрлық ғылымның, химияның дамуына және аграрлық кешен мен өнеркәсіптің дамуына серпін береді.

Тиімділігі

Жобамен жұмыс істеу нәтижесінде егін шаруашылығының тиімділігін арттыратын өнім, сондай-ақ агрогидрогель шығаратын кәсіпорындағы қосымша жұмыс орындары алынатын болады. Республикада өндірілетін тамақ өнімдерінің арзандауы және тиісінше ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекелестік қабілеті жұмыстың экономикалық әсері болып табылады.

Қолдану облысы

Ауыл шаруашылығында, топырақ сапасын жақсарту және өсімдік шаруашылығын қарқындату үшін қолданылады.