ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНAP09563137, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00684

АтауыСкандий иондарына селективті винил мономерлері негізінде молекулалық іздері бар полимерлер синтезінің өңдеу жағдайлары жасау

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріІргелі

Өтінім берушіАкционерное общество "Институт химических наук имени А.Б. Бектурова"

Ғылыми жетекшіКондауров Руслан Геннадьевич

МҒТС балдары31

Жалпы бекітілген сома7679200

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Скандий иондарына сұрыпты молекулалық таңбалы полимерлер (МТП) синтезделді. Бұл МТП-тердің скандий иондарына қатысты сорбциялық қасиеттері зерттелген. Скандий иондары мен МТП матрицасының десорбциялану процесі егжей -тегжейлі зерттелген


2021 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2021 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

молекулалық таңбалы полимерлер

Жұмыс мақсаты

Скандий иондарына селективті винил мономерлері негізінде молекулалық іздері бар полимерлердің синтезі үшін жағдай жасау

Зерттеу әдістері

кондуктометрия, колориметрия, рН өлшеу, атомды-эмиссионды спектроскопия

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Скандий иондарына сұрыпты молекулалық таңбалы полимерлер (МТП) синтезделді. Бұл МТП-тердің скандий иондарына қатысты сорбциялық қасиеттері зерттелген. Скандий иондары мен МТП матрицасының десорбциялану процесі егжей -тегжейлі зерттелген

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Алынған МТП құрылымында скандий ионын толықтыратын қуыстардың болуы скандий иондарының селективті сорбциясының пайда болуына әкеледі

Қолдану облысы

гидрометаллургия