МАҚСАТЫ

Ғылыми зерттеулер деңгейін көтеру, ғылыми ұйымдар мен олардың ұжымдарының, сондай-ақ ғалымдардың ғылыми-техникалық әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру

КОНКУРС ШАРТТАРЫ

Қаржыландыру мерзімі: 3 жылға дейін
Қолдау көрсетілетін бағыттар (басымдықтар): Энергетика, Шикізат пен өнімдерді қайта өңдеу, Өмір туралы ғылым, Ақпараттық жәнетелекоммуникациялық технологиялар, Елдің зияткерлік әлеуеті
Мамандандырылған бағыттар: Жылу және электр энергиясын өндіру, ядролық және сутектік энергетика, жанармалы қуат көздері (жер және су энергетикасы, биоотын және фотоэлектрика), энергетикалық сектордың қоршаған ортаға әсері, табиғи және техногенді шикізатты өндеу технологиялары, жаңа материалдарды алу технологиясы, өнім өңдеу технологиясы, ақпараттық технологиялар, телекоммуникациондық жүйелер мен технологиялар, интеллектуалды роботты техникалық жүйелер, медицина және салауатты өмір салтын насихаттау, жаңа биопрепараттар, азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы зерттеулер, білім беру саласындағы қолданбалы зерттеулер, жаратылыстану саласындағы іргелі зерттеулер, экономикалық, гуманитарлы және социалды ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер, әлеуметтік жіне саяси ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер
Өтінімдер берудің соңғы мерзімі: 2011 жылдың 29 тамызына дейін.

КОНКУРСТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

  2012 2013 2014
Қабылданған жобалардың саны: 1174
Бюджеті, тг. 11 985 560 320 - Анықталмады*
*Ұлттық ғылыми кеңестердің есептерін қараудан кейін

 

 

2011 жылғы тамыз айында Орталық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2011 жылғы 30 шілде күні жарияланған 2011-2013 жылдарға
арналған ғылыми зерттеулер үшін гранттық байқау шеңберінде ұсынылған 1990 өтінімді алды. Негізгі нәтижелер төменде берілген.

Количество Количество Энергетика ГПСИТТ Наука о жизни ИПС03006009001 200
GFҰсынылған өтінімдердің саныҚабылданған өтініштердің саны
Энергетика 150 86
Шикізатты терең өңдеу 297 133
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар 161 84
Өмір туралы ғылым 371 219
Елдің зияткерлік әлеуеті 1 011 652
Количество одобренных…
 

Ғылымның басым бағыттарына гранттық қаржыландыруды бөліп тарату (млн. теңге)

Энергетика ӨТТ АТТ Өмір туралы ғылым ЕЗА 9,4%16,1%10,7%45,7%18%
PriorityMoney
Энергетика 1 125
Шикізатты терең өңдеу 1 930
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар 1 288
Өмір туралы ғылым 2 159
Елдің зияткерлік әлеуеті 5 483
5 483 (45,7%)
 

МҒТС Басқармасы өтініштерін сараптау үшін 1021 ғалымдар мен инженерлерді тартты, олардың ішінде 659 шетелдік. МҒТС қорытындысы бойынша 244 өтінім жоғары, 1513 өтінім орта және 233 өтінім төмен баға алды.

Ұсынылған өтінімдерді шекті бағалар бойынша бөлу

Своднаяоценка Жоғары баға Орташа баға Төмен баға 05001 0001 5002 000
AСводная оценка
Жоғары баға 244
Орташа баға 1 513
Төмен баға 233
1 513
 

Конкурстық құжаттама

Конкурстың нәтижелері:

* Source: Science Committee of MES RK

 

Конкурстық құжаттама

Конкурстың нәтижелері:

Жаратылыстану саласындағы «Елдің зияткерлік әлеуеті» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *

Қоғамдық-саясаттық ғылым саласындағы «Елдің зияткерлік әлеуеті» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *

Экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық саладағы «Елдің зияткерлік әлеуеті» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *

«Өмір туралы ғылым» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *

«Шикізатты терең өңдеу» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *

«Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *

«Энергетика» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері *