МАҚСАТЫ

Ғылыми зерттеулер деңгейін көтеру, ғылыми ұйымдар мен олардың ұжымдарының, сондай-ақ ғалымдардың ғылыми-техникалық әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру

КОНКУРС ШАРТТАРЫ

Қаржыландыру мерзімі 3 жылға дейін
Қолдау көрсетілетін бағыттар (басымдықтар)і Энергетика, Шикізат пен өнімдерді қайта өңдеу, Өмір туралы ғылым, Ақпараттық жәнетелекоммуникациялық технологиялар, Елдің зияткерлік әлеуеті
Мамандандырылған бағыттар Жылу және электр энергиясын өндіру, ядролық және сутектік энергетика, жанармалы қуат көздері (жер және су энергетикасы, биоотын және фотоэлектрика), энергетикалық сектордың қоршаған ортаға әсері, табиғи және техногенді шикізатты өндеу технологиялары, жаңа материалдарды алу технологиясы, өнім өңдеу технологиясы, ақпараттық технологиялар, телекоммуникациондық жүйелер мен технологиялар, интеллектуалды роботты техникалық жүйелер, медицина және салауатты өмір салтын насихаттау, жаңа биопрепараттар, азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы зерттеулер, білім беру саласындағы қолданбалы зерттеулер, жаратылыстану саласындағы іргелі зерттеулер, экономикалық, гуманитарлы және социалды ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер, әлеуметтік жіне саяси ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер
Өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2012 жылдың 26 мамырына дейін.

КОНКУРСТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

  2012 2013 2014
Қабылданған жобалардың саны 469
Бюджеті, тг. 1 730 647 888 - Анықталмады*
*Ұлттық ғылыми кеңестердің есептерін қараудан кейін

 

 

2012 жылғы 21 маусым күні Орталық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2012 жылғы 29 сәуір күні жарияланған 2012-2014 жылдарға арналған ғылыми зерттеулер үшін гранттық байқау шеңберінде ұсынылған 1777 өтінімді алды. Негізгі нәтижелер төменде берілген.

Количес…Количес…ЭнергетикаШикізатты терең өңдеуАқпараттық және телекоммуникациялық технологияларӨмір туралы ғылымЕлдің зияткерлік әлеуеті03006009001 200
GFҰсынылған өтінімдердің саныҚабылданған өтініштердің саны
Энергетика 114 34
Шикізатты терең өңдеу 253 40
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар 112 35
Өмір туралы ғылым 250 40
Елдің зияткерлік әлеуеті 1 048 320
Количество одобренных…
 

Ғылымның басым бағыттарына гранттық қаржыландыруды бөліп тарату (млн. теңге)

ЭнергетикаШикізатты терең өңдеуАқпараттық және телекоммуникациялық технологияларӨмір туралы ғылымЕлдің зияткерлік әлеуеті13,6%11,4%13,1%41,9%20%
PriorityMoney
Энергетика 235
Шикізатты терең өңдеу 198
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар 226
Өмір туралы ғылым 347
Елдің зияткерлік әлеуеті 725
Елдің зияткерлік әлеуеті
 

МҒТС Басқармасы өтініштерін сараптау үшін 801 ғалымдар мен инженерлерді тартты, олардың ішінде 435 шетелдік. МҒТС қорытындысы бойынша 202 өтінім жоғары, 1352 өтінім орта және 223 өтінім төмен баға алды.

Ұсынылған өтінімдерді шекті бағалар бойынша бөлу

СводнаяоценкаЖоғары бағаОрташа бағаТөмен баға04008001 2001 600
AҚорытынды баға
Жоғары баға 202
Орташа баға 1 352
Төмен баға 223
оценка
 

* Дерек көзі: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті

 

Конкурстық құжаттама

Конкурстың нәтижелері:

«Энергетика» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері

«Шикізатты терең өңдеу» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері

«Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері

«Өмір туралы ғылым» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері

«Елдің зияткерлік әлеуеті» басым бағыты бойынша конкурстың нәтижелері