МАҚСАТЫ

Ғылыми зерттеулер деңгейін көтеру, ғылыми ұйымдар мен олардың ұжымдарының, сондай-ақ ғалымдардың ғылыми-техникалық әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру

КОНКУРС ШАРТТАРЫ

Қаржыландыру мерзімі 3 жылға дейін
Қолдау көрсетілетін бағыттар (басымдықтар): Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімдерді қайта өңдеу, Энергетика және машина жасау, Ақпараттық жәнетелекоммуникациялық технологиялар, Өмір туралы ғылым, Елдің зияткерлік әлеуеті
Мамандандырылған бағыттар Минералдық-шикізат базасы мен су ресурстарын толтыру технологиялары мен әдістері, пайдалы қазбаларды өндіру технологиясы,шикізат пен өнімдерді өңдеу технологиялары,жаңа материалдарды алу технологиясы,экология және табиғатты ұтымды пайдалану мәселелері,көмірсутегі шикізатын кешенді өңдеудің теориялық негіздері және табиғатты ұтымды басқару,шикізат пен өнімдерді қайта өңдеу, табиғатты ұтымды пайдалану және Қазақстанның қоршаған ортасының тепе-теңдік жағдайын қамтамасыз ету саласындағы іргелі ғылыми зерттеулер,материалтанудың іргелі мәселелері, көпфункционалды материалдарды өндірудің теориялық негіздері және керек қасиеттер жиынтығы бар жабындар,жаңартылатын және баламалы энергия көздері және өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды энергияны пайдалану,жаңартылатын және баламалы энергия көздері мен өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды энергияны пайдалану,жылу мен электр қуатын және энергияны үнемдейтін технологияларды,ядролық және сутегі энергиясын, энергетикалық сектордың қоршаған ортаға әсері,энергетика және автомобиль өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі, мұнай және газ өнеркәсібі,тау-кен және металлургиялық машина жасау, машина жасау, автоматтандыру және робототехника,энергетика және машина жасау саласындағы іргелі зерттеулер, ақпараттық технологиялар,телекоммуникациялық жүйелер мен технологиялар, зияткерлік жүйелер мен технологиялар, бағдарламалық және аппараттық комплекстер мен жүйелер,геоақпараттық жүйелер мен технологиялар, зияткерлік робототехникалық жүйелер,ғылыми және білім беру үдерістеріндегі заманауи ақпараттық технологиялар,ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласындағы іргелі зерттеулер,технологиялық процестерді математикалық модельдеудің теориялық негіздері,қартаю проблемаларын шешуге және адам өмірін ұзартуға арналған жаңа технологиялар,тірі жүйелердің молекулалық, биохимиялық және жасушалық негіздері,өсімдіктер мен жануарлардың өнімділігі мен тұрақтылығын арттырудың ғылыми негіздері,медицина,ауыл шаруашылығыүшін жаңа биопрепараттар,биомедицина және гендік инженерияны дамыту, химия және биология саласындағы негізгі зерттеулер,білімге негізделген бәсекеге қабілетті өндірістерді (экономиканы) дамытудың әлеуметтік-экономикалық жағдайларын зерттеу,қазіргі заманғы жағдайда мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының іске асырылуын зерттеу,әлеуметтік және қоғами-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері және пәнаралық зерттеулер, математика, механика және физика саласындағы іргелі зерттеулер.
Өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 29 қыркүйегіне дейін.

КОНКУРСТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

  2015 2016 2017
Қабылданған жобалардың саны 1781
Бюджеті, тг. 14 100 000 000 Анықталмады* Анықталмады*
*Ұлттық ғылыми кеңестердің есептерін қараудан кейін

 

 

2014 жылғы 29 қыркүйекте Орталық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2014 жылғы 1 тамыздағы жарияланған 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулер үшін гранттық байқау шеңберінде ұсынылған 4 884 өтінімді алды. Негізгі нәтижелер төменде берілген.

 

Количес…Количес…ТРҰПШӨҚӨЭжМЖАТТӨТҒЕЗӘ05001 0001 5002 000
GFҰсынылған өтінімдердің саныҚабылданған өтініштердің саны
ТРҰПШӨҚӨ 1 300 638
ЭжМЖ 473 128
АТТ 547 94
ӨТҒ 997 367
ЕЗӘ 1 567 554
Количество одобренных…
 

Ғылымның басым бағыттарына гранттық қаржыландыруды бөліп тарату (млн. теңге)

ТРҰПШӨҚӨЭжМЖАТТӨТҒЕЗӘ32,6%12,1%22%22%11,3%
PriorityMoney
ТРҰПШӨҚӨ 4 600
ЭжМЖ 1 700
АТТ 1 600
ӨТҒ 3 100
ЕЗӘ 3 100
ЕЗӘ
 

МҒТС Басқармасы өтініштерін сараптау үшін 2052 ғалымдар мен инженерлерді тартты, олардың ішінде 1 860 шетелдік және 192 қазақстандық. МҒТС қорытындысы бойынша 848 өтінімжоғары, 3698 өтінім орта және 338 өтінім төмен баға алды.

Ұсынылған өтінімдерді шекті бағалар бойынша бөлу

СводнаяоценкаЖоғары бағаОрташа бағаТөмен баға01 0002 0003 0004 000
AҚорытынды баға
Жоғары баға 848
Орташа баға 3 698
Төмен баға 338
баға
 

* Дерек көзі: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті

 

Конкурстың нәтижелері: