ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR05636941, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0118РК01009

АтауыҚазақстан Республикасы үшін аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалардың қоздырғыштарын микробтық коллекциялау және диагностикалау, мониторингілеу жүйесінің бірыңғай ғылыми негіздерін дайындау

Басымдық бағытыНаука о жизни и здоровье

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіРеспубликанское государственное предпрятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" министерства здравоохранения Республики Казахстан

Ғылыми жетекшіСансызбаев Ерлан Байсалович

МҒТС балдары23.33

Жалпы бекітілген сома469765000


Күтілетін нәтижелер

Генетикалық құжаттау жүргізілетін, аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштарының генетикалық маркерлері анықталады; молекулярлық портреттерімен электрондық мәліметтер қоры; аса қауіпті және басқа инфекциялар қоздырғыштарының индикация, идентификациялау және молекулярлық типтеу жүргізуінің кешенді алгоритмі; аса қауіпті, «жаңа», тасымалы және «кері қайтушы» инфекциялар қоздырғыштарын микробиологиялық қадағалау сапасының ұлттық стандарттары; аса қауіпті инфекциялардың табиғи және эпидемиялық ошақтарында алдын алу шараларын жүргізу бойынша өңделген нұсқаулық-әдістемелік материалдар басып шығарылады; микробтық коллекцияны тәжірибеде қолданудың негізгі бағыттары; биотехнологияның дамуын қамтамасыз ететін жаңа буынды коллекциялар; микробтық коллекциялау, биоқорғаныс және биоқауіпсіздік саласындағы ҚР заңнамаларын халықаралық стандарттармен үйлестіруге бағытталған нормативтік-құқықтық актілерді дайындау бойынша ОРЗ-да функционалдық орталық құрыладыКЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Реферат (Абстракт) - 2018 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

АҚИ және басқа карантиндік және зооноздық инфекциялардың қоздырғыштарының штаммдары, вирустар, микроағзалардың коллекциялық қоры, мұрағат материалдары, ПТР тест жүйелері, аналитикалық бағдарламалар, ақпараттық қамсыздандыру жүйелері, АҚИ табиғи ошақтары

Жұмыс мақсаты

Карантиндік, аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалардың қоздырғыштарын микробиологиялық мониторингтің ұлттық стандарттарын әзірлеу. Штаммдарды генетикалық төлқұжаттау, штаммдардың генотиптерінің географиялық шығу тегін анықтау. Инфекция қоздырғыштарының жинақтарын сақтау, дамыту бойынша ұйымдастыру-техникалық шараларды қамтамасыз етудің ғылыми негіздері, орталық референттік зертхана базасындағы коллекциялық мәдениеттермен зерттеу бағдарламаларын қамсыздандыру

Зерттеу әдістері

АҚИ және басқа карантиндік және зооноздық инфекциялардың қоздырғыштарының штаммдары, вирустар, микроағзалардың коллекциялық қоры, мұрағат материалдары, ПТР тест жүйелері, аналитикалық бағдарламалар, ақпараттық қамсыздандыру жүйелері, АҚИ табиғи ошақтары

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

Бруцелла шт. дерекқоры құрылды және генетикалық құрылымы зерттелді, обаның 147 шт. қатысты 13 антибиотиктің тиімділігі, 23 антибиотикке иерсинияның 25 шт. сезімталдығы бағаланды; ОРЗ қолданылатын 4 жаңа дез. құрал сыналды; ҚР 4 обл. КҚГҚ, БСГҚ таратушысы мен тасымалдаушысының түрлік құрамы және залалдануы анықталды; ШУ-ПТР-де Y.pestis гендерін анықтау үшін тест-жүйе құрастырылды; ҚР 9 обл. тырысқақ вибрионының 37 шт. генотиптендірілді; иксод кенелерді анықтағыш электронды дерекқор мен құрылым, ҚР оңтүстік және оңтүстік-шығыс аумақта оның таралу картасы әзірленді; бруцелла және күйдіргі шт. коллекциясын сақтау әдістері мен технологиясы бағаланды, АҚИ ұлттық микроағзалар қорын құрудағы БҚ дәрежесі; зертханалық жұмыстың қауіптері бойынша архивтік деректер жиналды; күйдіргіні эпидемиялық қадағау жүйесі бағаланды, жетілдіру бойынша ұсыныстар тұжырымдалды; модельдеу жүргізілді және эпизоотологиялық ауданның географиялық өзгеруі болжанды; 4 инфекция бойынша электрондық дерекқор толықтырылды

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

жоқ

Енгізу дәрежесі

9 патент алынды. Жарияланды: 19 ғылыми мақала, халықаралық конференция материалдарында 2 тезис. 9 енгізу актілері, күйдіргі қоздырғышының типтік штаммдарын сақтауға беру туралы 7 анықтама алынды

Қолдану облысы

ғылыми профильді ұйымдар, обаға қарсы және санитарлық-эпидемиологиялық қызмет және практикалық денсаулық сақтау ұйымдары, ветеринариялық мекемелер

Реферат (Абстракт) - 2019 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

аса қауіпті жұқпаларының және басқа да карантинді зоонозды індеттерінің қоздырғыштарының штамдары, антибиотиктер, дезинфекциялық құралдар, аса қауіпті жұқпалардың тасымалдаушыларының популяциялары, вирустар, микроағзалардың жинақ қоры, ПТР тест-жүйесі, аналитикалық программалар, ақпараттық қолдау жүйесі, аса қауіпті жұқпаларының табиғи ошақтары

Жұмыс мақсаты

1) Микробиологиялық мониторингті, карантиндік және аса қауіпті, жаңадан пайда болатын және кіретін жұқпалардың қоздырғыштарын зерттеу, сақтау және тасымалдауды жүзеге асырудың ұлттық стандарттарын әзірлеу. 2) Генетикалық құжаттандыру, аталған жұқпалардың жаңа оқшауланған және коллекциялық штамдарын саралау, штамм генотиптерінің географиялық шығу тегін анықтау, вируленттілікке, бөліну нысанына, аурудың ауырлығына және табиғи-климаттық факторлардың әсеріне байланысты олардың сипаттамаларын бағалау. 3) Жұқпалы ауру қоздырғыштарының жиынтығын сақтауға және дамытуға, оларды сақтау мен ұстау жағдайларын оңтайландыруға бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық шараларды қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін қалыптастыру, сонымен қатар денсаулық сақтау және биологиялық ғылымдар саласындағы ғылыми-зерттеу бағдарламаларын орталық анықтамалық зертхананың (бұдан әрі – ОРЗ) негізінде стандартты коллекциялық дақылдармен қамтамасыз ету

Зерттеу әдістері

генетикалық, микробиологиялық, статистикалық, аналитикалық, ақпараттық, эпидемиологиялық, экологиялық, математикалық, геоақпараттық, статистикалық, картографиялық

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

F. tularensis штаммдарының (шт.) коллекциясы жасалған, VNTR маркерлерін қолдану арқылы MLVA типтеу хаттамасы әзірленді; бактерияға қарсы препараттарға оба микробтың сезімталдығын стандарттау бағаланды; 3 жаңа дезинфектант сыналды; синтездеу әдісімен 4 вирусына 24 олигонуклеотидті праймер, 9 флюоресцентті зондтар алынды; кенелерден сынама алу ПТР шарттары оңтайландырылды. Әзірленген праймерлерге ПТР қою хаттамасы, нұсқаулық құралды; ПТР-РВ оба микробы үшін құрастырылған тест-жүйесі бар ПТР ерекшелігі мен тиімділігіне бағалау жүргізілді; YPO-2088, сaf1, pst тест-жүйені қолдану бойынша әзірленді; RGui бағдарламасында 9 облыс үшін тырысқақ вибрионы референттік шт. іріктелді; Қазақстанның оңтүстік-батысындағы АҚИ ошақтарындағы фаунаның жағдайы, иксод кенелерінің таралуы зерттелді, кенелердің 21 түрінің таралу картасы жасалды; туляремия, тырысқақ шт. микробтық коллекциясын сақтау технологиясы мен әдістеріне алғаш рет ревизиялық бағалау жүргізілді; штаммдар бойынша ақпараттық каталог PACS 5.8 нұсқасымен жетілдірілді; оба, туляремия, бруцеллез қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде биоқауіптерді СОР бағалау, аналитикалық комп. бағдарламалардың модульдері әзірленді; оба, сібір жарасын эпид. бақылау ұлттық жүйелерінің тиімділігін бағалау жүргізілді; геморрагиялық қызбаларды синдромалдық эпид.бақылау жүйесі ұсынылды; обаның табиғи ошақтарының экологиялық үйлесімділігіне талдау жүргізілді; ГАЖ қолдай отырып, сібір жарасы, туляремия ошақтары, вирустық инфекциялар бойынша талдау жургізілді

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

жоқ

Енгізу дәрежесі

3 қорғау құжаты алынды. Жарияланған: 24 ғылыми мақала, халықаралық тезистерде 32 тезис және республикалық конференцияда 1 тезис. Қабылданғаны: 21 акт, 23 туляремия және тырысқақ қоздырғышының штамдары туралы анықтама

Қолдану облысы

ғылыми мамандандырылған ұйымдар, ауруға қарсы және санитарлық-эпидемиологиялық қызметтер мен практикалық денсаулық сақтау ұйымдары, ветеринарлық мекемелер, диагностикалық өнімдерді жасау және өндіру мекемелері

2020 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2020 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2020 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

АҚИ және басқа да карантинді зоонозды індеттердің қоздырғыштарының штамдары, антибиотиктер, дезқұралдар, АҚИ тасымалдаушылары, вирустар, микроағзалардың жинақ қоры, ПТР тест-жүйесі, АҚИ табиғи ошақтары

Жұмыс мақсаты

1) Микробиологиялық мониторингті, карантиндік және аса қауіпті, жаңадан пайда болатын және кіретін жұқпалардың қоздырғыштарын зерттеу, сақтау және тасымалдауды жүзеге асырудың ұлттық стандарттарын әзірлеу. 2) Генетикалық құжаттандыру, аталған жұқпалардың жаңа оқшауланған және коллекциялық штамдарын саралау, штамм генотиптерінің географиялық шығу тегін анықтау, вируленттілікке, бөліну нысанына, аурудың ауырлығына және табиғи-климаттық факторлардың әсеріне байланысты олардың сипаттамаларын бағалау. 3) Жұқпалы ауру қоздырғыштарының жиынтығын сақтауға және дамытуға, оларды сақтау мен ұстау жағдайларын оңтайландыруға бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық шараларды қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін қалыптастыру, сонымен қатар денсаулық сақтау және биологиялық ғылымдар саласындағы ғылыми-зерттеу бағдарламаларын орталық анықтамалық зертхананың (бұдан әрі – ОРЗ) негізінде стандартты коллекциялық дақылдармен қамтамасыз ету

Зерттеу әдістері

генетикалық, микробиологиялық, статистикалық, аналитикалық, ақпараттық, эпидемиологиялық, экологиялық, математикалық, геоақпараттық, статистикалық, картографиялық

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

MLVA31, MLVA25 сәйкесінше пайдалана отырып, түйнеме мен туляремия штамдарын типтеу жүргізілді; Y.pestis штамдарының жаңа АБП: цефепим, ломфлокс cезімталдығы бағаланды; иерсиния, пастереллалар, листериялар штамдарының сезімталдығын зерттелді; 10 дезқұрал сынақтан өткізілді; жаңа вирустар Қаршы, Тамды, Ыстықкөл қызбасы, Сырдария алқабы қызбасы вирустарының этиологиялық рөлі анықталды, осы вирустарға праймерлер мен зондтар жасалды, ПТР қоюдың хаттамасы әзірленді; картографиялаумен КҚГҚ, БСГҚ жұқтыру қаупі бағаланды; Y.pestis нақты уақыт режимінде анықтауға ПТР тест-жүйесі әзірленді; EpiInfo7 V.choleraе референттік штамдарының деректер базасы құрылды, ArcGIS10.6 оларды электрондық паспорттау жүргізілді; иксод кенелерін зерттеу нәтижесінде ArcMap33 түр бойынша ЭДБ құрылды, иксодидтердің 27 түрінің таралу картасы жасалды; биоқауіпсіздік дәрежесін бағалап, brucella, anthrax, tularemia, V.cholerae, Y.pestis коллекцияларын сақтау технологиясы, әдістеріне тексеру арқылы бағалау жүргізілді; анықтамалық каталогтар халықаралық стандарттарға сай PACS5.8 нұсқасымен жетілдірілді; биоқауіптерді анықтаудың индикаторлары, аналитикалық бағдарламалары, АҚИ-мен жұмыс істеудегі тәуекелдерді басқару стратегиясы әзірленді; түйнеме, оба эпидмониторингінің жедел ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі құрылды; эпидемиология, биоқауіпсіздік мамандарын даярлаудың жүйесі әзірленді, енгізілді; АҚИ табиғи ошақтарының мониторингін қамтамасыз ету, талдау үшін ақпараттық болжамдық-талдау жүйелері құрылып, енгізілді

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Түйнеме мен туляремия штамдарын анықтау және саралау үрдістері оңтайландырылды. Қазақстандық штамдардың профильдері бірегей. Этиологиясы белгісіз қызба ауруларын мониторингілеу және диагностикалау үшін Қаршы, Тамды, Ыстықкөл қызбасы және Сырдария алқабының қызбасы вирустарына праймерлер әзірленді. Нақты уақыттағы мультиплексті ПТР-де оба микробын анықтауға арналған арнайы, жоғары сезімтал тест жүйесі жасалды. Тырысқақ вибрионын көрсетуге және анықтауға арналған әдістемелік нұсқаулық әзірленді. Қазақстандағы иксод кенелерінің 48 түрінің имагосын анықтаушы құрал жарияланды. АҚИ штамдарын төмен температурада сақтау әдістері стандартталды. CWA 15793 стандарты негізінде зертханалар қызметінің биоқауіпсіздік индикаторлары, эпидемиология және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы мамандарды даярлаудың интеграцияланған жүйесі әзірленді және енгізілді. АҚИ бойынша эпидемиологиялық ахуалды мониторингілеу үшін интерактивті электрондық карталар құрастырылды

Енгізу дәрежесі

3 әдістемелік ұсыныс; ҚР 10 патенті, 1 Европатент, 6 куәлік, 1 монография, 69 мақала, халықаралық конференцияларда 39 тезис, 51 енгізу актісі

Қолдану облысы

Ғылыми мамандандырылған ұйымдар, обаға қарсы және санитарлық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдары, ветеринарлық мекемелер, диагностикалық өнімдерді жасау және өндіру мекемелері

2020 жылға арналған есепті көшіру (Орыс тілінде) 2020 жылға арналған есепті көшіру (Ағылшын тілінде)

Реферат (Абстракт) - 2020 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

АҚИ және басқа да карантинді зоонозды індеттердің қоздырғыштарының штамдары, антибиотиктер, дезқұралдар, АҚИ тасымалдаушылары, вирустар, микроағзалардың жинақ қоры, ПТР тест-жүйесі, АҚИ табиғи ошақтары

Жұмыс мақсаты

1) Микробиологиялық мониторингті, карантиндік және аса қауіпті, жаңадан пайда болатын және кіретін жұқпалардың қоздырғыштарын зерттеу, сақтау және тасымалдауды жүзеге асырудың ұлттық стандарттарын әзірлеу. 2) Генетикалық құжаттандыру, аталған жұқпалардың жаңа оқшауланған және коллекциялық штамдарын саралау, штамм генотиптерінің географиялық шығу тегін анықтау, вируленттілікке, бөліну нысанына, аурудың ауырлығына және табиғи-климаттық факторлардың әсеріне байланысты олардың сипаттамаларын бағалау. 3) Жұқпалы ауру қоздырғыштарының жиынтығын сақтауға және дамытуға, оларды сақтау мен ұстау жағдайларын оңтайландыруға бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық шараларды қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін қалыптастыру, сонымен қатар денсаулық сақтау және биологиялық ғылымдар саласындағы ғылыми-зерттеу бағдарламаларын орталық анықтамалық зертхананың (бұдан әрі – ОРЗ) негізінде стандартты коллекциялық дақылдармен қамтамасыз ету

Зерттеу әдістері

генетикалық, микробиологиялық, статистикалық, аналитикалық, ақпараттық, эпидемиологиялық, экологиялық, математикалық, геоақпараттық, статистикалық, картографиялық

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

MLVA31, MLVA25 сәйкесінше пайдалана отырып, түйнеме мен туляремия штамдарын типтеу жүргізілді; Y.pestis штамдарының жаңа АБП: цефепим, ломфлокс cезімталдығы бағаланды; иерсиния, пастереллалар, листериялар штамдарының сезімталдығын зерттелді; 10 дезқұрал сынақтан өткізілді; жаңа вирустар Қаршы, Тамды, Ыстықкөл қызбасы, Сырдария алқабы қызбасы вирустарының этиологиялық рөлі анықталды, осы вирустарға праймерлер мен зондтар жасалды, ПТР қоюдың хаттамасы әзірленді; картографиялаумен КҚГҚ, БСГҚ жұқтыру қаупі бағаланды; Y.pestis нақты уақыт режимінде анықтауға ПТР тест-жүйесі әзірленді; EpiInfo7 V.choleraе референттік штамдарының деректер базасы құрылды, ArcGIS10.6 оларды электрондық паспорттау жүргізілді; иксод кенелерін зерттеу нәтижесінде ArcMap33 түр бойынша ЭДБ құрылды, иксодидтердің 27 түрінің таралу картасы жасалды; биоқауіпсіздік дәрежесін бағалап, brucella, anthrax, tularemia, V.cholerae, Y.pestis коллекцияларын сақтау технологиясы, әдістеріне тексеру арқылы бағалау жүргізілді; анықтамалық каталогтар халықаралық стандарттарға сай PACS5.8 нұсқасымен жетілдірілді; биоқауіптерді анықтаудың индикаторлары, аналитикалық бағдарламалары, АҚИ-мен жұмыс істеудегі тәуекелдерді басқару стратегиясы әзірленді; түйнеме, оба эпидмониторингінің жедел ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі құрылды; эпидемиология, биоқауіпсіздік мамандарын даярлаудың жүйесі әзірленді, енгізілді; АҚИ табиғи ошақтарының мониторингін қамтамасыз ету, талдау үшін ақпараттық болжамдық-талдау жүйелері құрылып, енгізілді

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Түйнеме мен туляремия штамдарын анықтау және саралау үрдістері оңтайландырылды. Қазақстандық штамдардың профильдері бірегей. Этиологиясы белгісіз қызба ауруларын мониторингілеу және диагностикалау үшін Қаршы, Тамды, Ыстықкөл қызбасы және Сырдария алқабының қызбасы вирустарына праймерлер әзірленді. Нақты уақыттағы мультиплексті ПТР-де оба микробын анықтауға арналған арнайы, жоғары сезімтал тест жүйесі жасалды. Тырысқақ вибрионын көрсетуге және анықтауға арналған әдістемелік нұсқаулық әзірленді. Қазақстандағы иксод кенелерінің 48 түрінің имагосын анықтаушы құрал жарияланды. АҚИ штамдарын төмен температурада сақтау әдістері стандартталды. CWA 15793 стандарты негізінде зертханалар қызметінің биоқауіпсіздік индикаторлары, эпидемиология және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы мамандарды даярлаудың интеграцияланған жүйесі әзірленді және енгізілді. АҚИ бойынша эпидемиологиялық ахуалды мониторингілеу үшін интерактивті электрондық карталар құрастырылды

Енгізу дәрежесі

3 әдістемелік ұсыныс; ҚР 10 патенті, 1 Европатент, 6 куәлік, 1 монография, 69 мақала, халықаралық конференцияларда 39 тезис, 51 енгізу актісі

Қолдану облысы

Ғылыми мамандандырылған ұйымдар, обаға қарсы және санитарлық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдары, ветеринарлық мекемелер, диагностикалық өнімдерді жасау және өндіру мекемелері

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Қазақстан Республикасы үшін аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалардың қоздырғыштарын микробтық коллекциялау және диагностикалау, мониторингілеу жүйесінің бірыңғай ғылыми негіздерін дайындау 1 Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Генетикалық құжаттау жүргізілетін, аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштарының генетикалық маркерлері анықталады; молекулярлық портреттерімен электрондық мәліметтер қоры; аса қауіпті және басқа инфекциялар қоздырғыштарының индикация, идентификациялау және молекулярлық типтеу жүргізуінің кешенді алгоритмі; аса қауіпті, «жаңа», тасымалы және «кері қайтушы» инфекциялар қоздырғыштарын микробиологиялық қадағалау сапасының ұлттық стандарттары; аса қауіпті инфекциялардың табиғи және эпидемиялық ошақтарында алдын алу шараларын жүргізу бойынша өңделген нұсқаулық-әдістемелік материалдар басып шығарылады; микробтық коллекцияны тәжірибеде қолданудың негізгі бағыттары; биотехнологияның дамуын қамтамасыз ететін жаңа буынды коллекциялар; микробтық коллекциялау, биоқорғаныс және биоқауіпсіздік саласындағы ҚР заңнамаларын халықаралық стандарттармен үйлестіруге бағытталған нормативтік-құқықтық актілерді дайындау бойынша ОРЗ-да функционалдық орталық құрылады
01.01 Кенеттен аурудың тарауы, табиғи катаклизмдер және техногенді апаттар жағдайында эпидемиялық сипаттағы төтенше жағдайларды, сонымен қатар ықтимал лаңкестік әрекеттер жағдайын ескере отырып, ішкі және сыртқы биологиялық табиғатты қауіп-қатерлерге адекватты әрекет етуді қамтамасыз ету үшін аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалардың қоздырғыштарын индикациялау, идентификациялаудың қазіргі заманғы құралдарын және әдістерін енгізу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Аса қауіпті инфекциялар (АҚИ) қоздырғышы штаммдарының молекулярлық-генетикалық төлқұжаттауы жүргізіледі; Қазақстанның табиғи ошақттарынан бірлескен инфекциялар қоздырғыштарының және оба микробының антибиотиктерге сезімталдығы ерекшеліктерін зерттеудің ғылыми негізделген тәсілдері, дезинфекциялаушы заттарға сезімталдықты бақылаудың заманауи тәсілдері анықталады; Ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерге мүмкіндігінше дұрыс жауап беру үшін аса қауіпті, «кері қайтушы» және қайтадан пайда болған вирустық инфекциялардың Қазақстан аумағында айналымында барын анықтау бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіледі; Оба қоздырғышын анықтау және идентификациялау үшін заманауи сынақ жүйелері әзірленеді; Типтік референтті қасиеттерін анықтау үшін Қазақстан аумағында айналымда жүрген тырысқақ вибрион штаммдарын генотиптеу және микробиологиялық сипаттамаларын зерттеу; АҚИ-дың табиғи ошақтарында аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштарын тасымалдаушы – иксодты кенелердің таралуын және фаунаның қазіргі жағдайын зерттеу
01.01.01 Аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштары штаммдарын молекулярлық-генетикалық төлқұжаттау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда алғаш рет жаңа генетикалық маркерлер анықталып және Қазақстан аумағында айналымда бар аса қауіпті аурулар қоздырғыштарының генотиптері, олардың географиялық шығу тегі, инфекция көзімен байланысы анықталады
01.01.01.01 Қазақстан аумағында 1952 жылдан 2017 жылға дейінгі аралығында бөлінген күйдіргі қоздырғыш штаммдарын индикациялау және идентификациялау үшін молекулярлық-генетикалық төлқұжаттау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда бөлінген Bacillus anthracis 30 штаммының ДНК үлгілерінің топтамасы дайындалады. ПТР-да pag, cаp гендерінің болуы бойынша сипаттама беріледі. Күйдіргі қоздырғышы штаммдарынан ДНК бөлу әдістеріне салыстырмалы сипаттама беріледі. 25 VNTR маркерді қолдану арқылы MLVA типтеудің потоколы дайындалады
01.01.01.02 Қазақстан аумағында 1952 жылдан 2017 жылға дейінгі аралықта әртүрлі табиғи ошақтардан бөлінген туляремия қоздырғышы штаммдарын молекулярлық-генетикалық төлқұжаттау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда бөлінген Francisella tularensis 20 штаммының ДНК үлгілерінің топтамасы дайындалады. ПТР-да гендердің болуы бойынша сипаттама беріледі. Туляремия қоздырғышы штаммдарынан ДНК бөлу әдістеріне салыстырмалы сипаттама беріледі. 25 VNTR маркерді қолдану арқылы MLVA типтеудің потоколы дайындалады
01.01.01.02 Қазақстан аумағында 1952 жылдан 2017 жылға дейінгі аралықта әртүрлі табиғи ошақтардан бөлінген туляремия қоздырғышы штаммдарын молекулярлық-генетикалық төлқұжаттау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда бөлінген Francisella tularensis 20 штаммының ДНК үлгілерінің топтамасы дайындалады. ПТР-да гендердің болуы бойынша сипаттама беріледі. Туляремия қоздырғышы штаммдарынан ДНК бөлу әдістеріне салыстырмалы сипаттама беріледі. 25 VNTR маркерді қолдану арқылы MLVA типтеудің потоколы дайындалады
01.01.01.03 Күйдіргі қоздырғышының және туляремия микробының коллекциялық штаммдарының генетикалық картографиясы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Күйдіргі және туляремия қоздырғыштары штаммдарын MLVA типтеу жүргізіліп, кластерлік сараптама жүргізіледі. Қазақстандағы генотиптердің географиялық таралуы анықталады
01.01.02 Қазақстанның табиғи ошағымен бірлескен инфекция қоздырғыштарының және оба микробының антибиотик сезімталдығының негізгі зерттеуіне ғылыми негізделген тәсіл, дезинфекциялаушы заттарға сезімталдықты бақылаудың заманауи тәсілдері Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Алғаш рет түрлі ұрпақтар антибиотиктердің оба микробына және бірлескен инфекциялардың қоздырғышына бактериалды қарсы әсері зерттелініп, оларды алдын-алу мен емдеуде қолданудың ұтымды әдістері анықталады. Дезинфекциялайтын заттардың сезімталдығына мониторингтің қазіргі заманғы тәсілдері анықталады
01.01.02.01 Оба қоздырғышымен бірлескен инфекцияларға қатысты тиімді дезинфекциялық және антибактериаль-ді препарат-тардың мониторингі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Жаңа оқшауланған оба микробының және басқа иерсиниоздардың штамдарына және сынақ штамдарына қатысты жаңа дезинфекция құралдарының белсенділігін зерттеу
01.01.02.02 Оба қоздырғышымен бірлескен инфекцияларға қатысты тиімді дезинфекциялық және антибактериаль-ді препарат-тардың мониторингі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Оба және пастерелла штамдарының жаңа дезинфекциялық препараттарға және антибактериалды препараттарға сезімталдықтарының нәтижесін талдау
01.01.02.03 Оба қоздырғы-шымен бірлескен инфекцияларға қатысты тиімді дезинфекциялық және антибактериаль-ді препарат-тардың мониторингі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Жаңадан бөлінген листериоз, оба микроб штаммдарына және сынақ штамдарына қатысты жаңа дезинфекциялау құралдардың белсенділігін зерттеу. Штаммдардың антибактериалды препараттарға және жаңа дезинфекциялау құралдарға сезімталдықтарының нәтижелерін талдау
01.01.03 Ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерге барабар жауап беру үшін, Қазақстан аумағында айналымда жүретін аса қауіпті, кері қайтушы және қайтадан пайда болған вирустық инфекциялар-ды анықтау бойынша ғылыми зерттеулер Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда тұңғыш рет Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда облыстарының аймақта- рындағы адамдарда геморрагиялық, күйзеліске ұшырайтын аурулардың пайда болуында жаңадан пайда болған Карши, Тамды, Ыстықкөл безгегі, Сырдария алқабының безгегі вирустарының этиологиялық рөлі анықталады. Тұңғыш рет Қазақстан аумағын Қырым-Конго геморрагиялық қызба (ҚКГҚ) және Бүйрек синдромымен өтетін геморрагиялық қызбасы (БСГҚ) вирустарымен адамдардың жұқтыру қаупі дәрежесі тұрғысынан дифференциалдау өткізіледі
01.01.03.01 2000 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан аумағында аса қауіпті вирустар мен эктопаразиттердің ластануы, адам ауруларының ретроспективті анализі, ҚКГҚ, БСГҚ жұқтыру қаупіне байланысты аумақты дифференциациялау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Жамбыл, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарында айналымда жүрген аса қауіпті ҚКГҚ вирусының әлеуетті тасымалдаушысы эктопаразиттер түрлерінің құрамын анықтау, зерттелетін үлгілерде ҚКГҚ қоздырғышын көрсету, жаңа үйлесімді аймақтарды анықтау, тиісті профилактикалық шараларды әзірлеу үшін ҚКГҚ-мен адамдарды жұқтыру қаупіне байланысты аумақтарды саралау
01.01.03.02 Адамдардың ауруларын тудыратын, жаңадан пайда болған және диагностика-ланбаған Карши, Тамды, Ыстықкөл безгегі, Сырдария алқабының безгегі вирустарын анықтау үшін праймерлерді жобалау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Каршы, Тамды, Ыстықкөл безгегі, Сырдария алқабының безгегі вирустарын анықтауға арналған праймерлерді жобалау. Каршы, Тамды, Ыстықкөл безгегі, Сырдария алқабының безгегі вирустарын анықтау үшін ПТР өндірісінің жағдайын оңтайландыру
01.01.03.03 Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарының аумағында адамдарда ге-моррагиялық қызбалар күйін тудыратын аурулардың пайда болуында туындайтын Карши, Тамды, Ыстықкөл қызбасы, Сырдария аңғарындағы қызбасы вирустардың этиологиялық ролін ғылыми негіздеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының аумағында айналымда жүрген қайтадан пайда болған Каршы, Тамды, Ыстықкөл безгегі, Сырдария алқабының безгегі вирустарын әлеуетті тасымалдаушысы эктопаразиттер түрлерінің құрамын анықтау, ПТР-да қоздырғыштарды индикациялау, ошақты аймақтарды анықтау. Тиісті алдын алу шараларын әзірлеу үшін адамдарда геморрагиялық, күйзеліс жағдайларын тудыратын аумақтарды анықтау
01.01.04 Оба қоздырғышын айқындау және анықтау үшін заманауи сынақ жүйелерін әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстан Республикасында алғашқы рет Оба микробының ДНҚ нақтылы уақыт режимінде анықтауға арналған ПТР тест жүйесі құрастырылады
01.01.04.01 Шынайы уақыттағы полимеразды тізбекті реакцияда оба қоздырғышын айқындау және анықтау үшін сынақ жүйесін дамыту Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Оба микробын нақтылы уақыт режимінде индикациялау және идентификациялауға арналған праймерлер негізінде ПТР тест жүйесін құрастыру. ПТР параметрлерін оңтайландыру
01.01.04.02 Нақты уақыттағы ПТР-да оба микробтарын анықтау және сәйкестендіру үшін әзірленген сынау жүйесінің тиімділігін тексеру Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Оба микробының ДНҚ нақтылы уақыт режимінде анықтауға арналған ПТР тест жүйесінің өзіне тәнділігін зерттеу. Нақтылы уақыт режимінде анықтауға арналған ПТР тест жүйесін (НУР ПТР) биологиялық нысандарда сынақтан өткізу. ПТР параметрлерін коррекциялау. ПТР тест жүйесін қолдану бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу
01.01.04.03 Нақты уақыттағы ПТР-да оба микробтарын анықтау және сәйкестендіру үшін сынақ жүйесін әзірлеу бойынша зерттеу нәтижелерін енгізу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Нақты уақыт режимінде оба микробын анықтау және сәйкестендіру үшін әзірленген ТПР-ың сынақ жүйесіне нормативтік құжаттарды әзірлеу (СОП, ұйымдық стандарт). Патенттік өтінімді ресімдеу және беру
01.01.05 Әдеттегі референтті қасиеттерін анықтау үшін Қазақстан аумағында айналымда жүрген тырысқақ вибрион штаммдарынын генотиптеу және микробиологиялық сипаттамалары бойынша ғылыми зерттеулер Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Эпидемия, жұқпалардың тасымалы жағдайларында қоздырғышты индикациялау, идентификациялау және дифференциациялау үшін Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен тырысқақ вибрионы референтті штаммдарының тұнғыш рет анықтамалық дерекқоры құрылады. Тұнғыш рет тырысқақ вибрионының аймақтық анықтамалық референтті штаммдарының электрондық төлқұжаты жүргізіледі
01.01.05.01 Географиялық сәйкестікті анықтау үшін холера вибрионының аймақтық референтті штамдарын жасау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Аймақтық референтті штаммдарды таңдау үшін 9 облыста таңдалған тырысқақ вибрионының штаммдарын микробиологиялық және генетикалық сипаттамалары бойынша таңдау және зерттеу
01.01.05.02 Географиялық сәйкестікті анықтау үшін холера вибрионының аймақтық референтті штамдарын жасау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Тырысқақ қоздырғышын индикациялау және идентификациялау үшін қолданылатын референтті штаммдарды таңдау үшін 9 аймақтан зерттелінген тырысқақ вибрион штаммдарының желілік моделін құру
01.01.05.03 Географиялық сәйкестікті анықтау үшін холера вибрионының аймақтық референтті штамдарын жасау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович EpiInfo 7 бағдарламасында Қазақстанның әртүрлі облыстарынан тырысқақ вибрионы референтті штаммдарының деректер базасын құру. ArcGIS 10.6 бағдарламасы көмегімен тырысқақ вибрионының аймақтық референтті штаммдарын электронды сертификаттау. Әдістемелік басшылықты әзірлеу.
01.01.06 Жануарлар әлемінің қазіргі жай-күйін және АҚИ-дың табиғи ошақтарында аса қауіпті инфекцияларды тасымалдайтын – иксодты кенелердің таралуын зерттеуге арналған ғылыми зерттеулер Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда тұнғыш рет Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс аймақтарындағы табиғи ошақтарында айналымдағы аса қауіпті инфекцияларды тасымалдайтын – иксодты кенелерді зерттеуінде ғылыми негіздері әзірленетін болады. Тұнгыш рет зерттелген өңірлердің иксодты кенелерінің таралу картасы құрылады
01.01.06.01 Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс және Оңтүстік табиғи ошақтарында айналымда бар аса қауіпті инфекциялардың қоздырғышта-рын тасымалдаушы -иксодты кенелердің зертеу ғылыми негіздерін әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының табиғи ошақтарында иксодты кенелерді жинау және зерттеу. Эктопаразиттердің ғылыми жинақтарын толтыру және цифрлау. Зерттелген аймақтардағы иксодты кенелердің түрлерінің таралу картасын құру
01.01.06.02 Қазақстанның оңтүстік-батыс табиғи ошақтарында айналымда бар аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарын тасымалдаушы -иксодты кенелердің зертеу ғылыми негіздерін әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарының табиғи ошақтарында иксодты кенелерді жинау және зерттеу. Эктопаразиттердің ғылыми жинақтарын толтыру және цифрлау. Зерттелген аймақтардағы иксодты кенелердің түрлерінің таралу картасын құру. Иксодидтердің іріктеуішісін құру
01.01.06.03 Қазақстанның солтүстік-батыс табиғи ошақтарында айналымда бар аса қауіпті инфекциялардың қоздырғышта-рын тасымалдаушы -иксодты кенелердің зертеу ғылыми негіздерін әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Атырау және Батыс Қазақстан облыстарының табиғи ошақтарында иксодты кенелерді жинау және зерттеу. Эктопаразиттердің ғылыми жинақтарын толтыру және цифрлау. Алынған мәліметтерді талдау және жинақтау, исодидтердің электронды каталогын және ғылыми жинақтарын толтыру. Иксодидтердің іріктеуішісін жариялау
01.02 Орталық референс зертханасының қауіпсіз және қорғалған депозитария базасында аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы адамдар және жануарлар жұқпаларының қоздырғыштары коллекциясын консолидациялау және ұзақ сақталуын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстан аумағында бөлінген АҚИ микроорганизмдерінің ұлттық генетикалық қорын қалыптастыру, сақтау және зерделеу, Орталық референс зерханасы (ОРЗ) депозитарийі негізінде адам мен жануарлардың аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалар қоздырғыштарының ұзақ мерзімді сақтауға арналған жаңа технологияларын жетілдіру және енгізу жұмыстары өткізіледі
01.02.01 Қазақстан аумағында бөлінген аса қауіпті инфекциялар микроорганизмдердің ұлттық генетикалық қорын құру, сақтау және зерттеу, Орталық Референс зертхана депозитарийінің негізінде адам мен жануарлардың АҚИ, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалардың қоздырғыштарының жинақтарын ұзақ мерзімге сақтауға арналған жаңа технологияларды жетілдіру және енгізу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Тұнғыш рет жинақтау қорын сақтау және кеңейту үшін микробиологиялық, генетикалық, технологиялық және ақпараттық жұмыстар кешені, АҚИ штаммдарының микробтық жинағын қалыптастыру үшін жүргізілетін болады. Тұнғыш рет ОРЗ депозитарийі негізінде адам мен жануарлардың аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалар қоздырғыштарының ұзақ мерзімді сақтауға арналған жаңа технологиялары жетілдіріліп, енгізілетін болады. Тұнғыш рет АҚИ жинақ штаммдарының балғындығын мен бақыланатын паспорттық қасиеттерін таңдаулы түрде тексеру жүргізілетін болады. Тұнғыш рет ОРЗ депозитарий негізінде біріктіру және сақтау үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін адам мен жануарлардың аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалар қоздырғыш штаммдарының коллекциясы қалыптастырылады
01.02.01.01 ОРЗ депозитарийінің негізінде АҚИ - бруцелла және күйдіргіш штаммдарының микробтық жинағын қалыптастыру, коллекциялық қорды сақтау, сақтау және кеңейтуге арналған микробиологиялық, генетикалық, технологиялық және ақпараттық жұмыстар кешенін жүргізу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Дүниежүзілік мәдени коллекциялар федерациясының стандартты халықаралық ережелеріне сәйкес, Қазақстан аумағында адамдар мен жануарлардан және қоршаған ортаның объектілерінен оқшауланған күйдіргі мен бруцелла штамдарын қалыптастыру және шоғырландыру. Штаммдарды аттестациялау, PACS - жүйені қолдану арқылы аса қауіпті инфекциялар - күйдіргі мен бруцеллез қоздырғыштарының тіркеу және қозғалысы туралы каталогтарды, деректер базаларын құру
01.02.01.02 ОРЗ депозитарийінің негізінде АҚИ - туляремия және тырысқақ штаммдарының микробтық жинағын қалыптастыру, коллекциялық қорды сақтау, сақтау және кеңейтуге арналған микробиологиялық, генетикалық, технологиялық және ақпараттық жұмыстар кешенін жүргізу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Дүниежүзілік культура коллекциялар федерациясының стандартты халықаралық ережелеріне сәйкес, Қазақстан аумағында адамдардан, жануарлардан және қоршаған орта объектілерінен бөлінген туляремия, адамдардан және қоршаған орта объектілерінен бөлінген тырысқақ микробтарының штамдарын қалыптастыру және шоғырландыру. PACS жүйесін пайдалана отырып аса қауіпті инфекциялар - туляремия, тырысқақ қоздырғыш штамдарын сертификаттау, каталогтарын құру, тіркеу және қозғалыс деректер базасын жасау
01.02.01.03 ОРЗ депозитарийінің негізінде АҚИ – оба микробы штаммдарының микробтық жинағын қалыптастыру, коллекциялық қорды сақтау, сақтау және кеңейтуге арналған микробиологиялық, генетикалық, технологиялық және ақпараттық жұмыстар кешенін жүргізу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Дүниежүзілік культура коллекциялар федерациясының стандартты халықаралық ережелеріне сәйкес, Қазақстан аумағында адамдардан, кеміргіштерден және эктопаразиттерден бөлінген оба микробының штамдарын қалыптастыру және шоғырландыру. PACS жүйесін пайдалана отырып аса қауіпті инфекция - обаның қоздырғыш штамдарын сертификаттау, каталогын құру, тіркеу және қозғалыс деректер базасын жасау
01.03 ОРЗ қызметінің биологиялық қауіпсіздігін реттейтін стандарттарды құру және жетілдіру Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Арнайы зертханаларда оба, туляремия, тырысқақ қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде биоқауіптерді анықтау үшін индикаторлар мен аналитикалық бағдарламалар әзірленеді
01.03.01 Арнайы зертханаларда оба, сарып, туляремия қоздырғыштарымен жұмыс істеген кезінде биоқауіптерді анықтау бойынша индикаторлар мен аналитикалық бағдарламалар әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда тұңғыш рет мамандандырылған зертханаларда оба, бруцеллез, туляремия патогендерімен жұмыс істеу кезінде биоқауіпті анықтау үшін көрсеткіштер мен аналитикалық бағдарламалар жасалады. Тұңғыш рет оба, бруцеллез, туляремия патогендерімен жұмыс жасағанда зертхана қызметкерлерін инфекциялардан алдын алу үшін қауіпті басқару стратегиясы әзірленетін болады
01.03.01.01 Ерекше қауіпті инфекциялардың патогендері - оба, туляремия, бруцеллездермен мамандандырылған лабораторияларда жұмыс істегенде биоқауіптерді анықтау бойынша индикаторларды әзірлеу, объектілердің ықтимал қауіптерін бағалау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Зертхана қызметімен байланысты оба, бруцеллез, туляремия қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде бар қауіптерді анықтау. Зертханада оба, туляремия, бруцеллез штамдарымен жұмыс істеу кезінде биоқауіпсіздікті, қоршаған ортаның ластауын бағалау үшін индикаторларды әзірлеу
01.03.01.02 Мамандандырылған зертханаларда оба, сарып, туляремияның патогендерімен жұмыс істеу кезінде биоқауіптерді анықтауға арналған аналитикалық бағдарламаларды әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Зертханалардың қызмет етуіндегі және туляремия, оба және бруцеллезбен қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезіндегі биоқауіптер мен биоқауіпсіздік тәуекелін бағалау үшін аналитикалық компьютерлік бағдарламалар модульдерді жасау. Арнайы зертханаларда оба, туляремия, бруцеллез қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде қауіптерді бағалау, сәйкестендіру және талдау үшін СОП әзірлеу
01.03.01.03 Оба, туляремия, бруцеллез қоздырғыштарымен жұмыс жасағанда зертханалық қызмет-керлердің ластану қауіптерін азайту және басқару бойынша шараларды әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Оба, туляремия және бруцеллез қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде зертхана қызметкерлерінің қауіп-қатерін басқару стратегиясын әзірлеу. Оба, туляремия және бруцеллез қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде биоқауіпсіздік пен биоқауіп-қатерді қамтамасыз ету үшін, эпидемияға қарсы шараларды жетілдіру үшін тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау
01.04 Қазақстандағы аурулардың тарауына тиімді қарсы әрекет ету үшін адамдар-дың және жануарлардың ауруларына эпидемиология-лық мониторин-гілеуді жылдам ақпараттармен қамтамасыз етудің жүйесін құру Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстан Республикасында адам мен жануарлаға аса қауіпті аурулардың өршуі кезінде төтенше жағдайларға жылдам әрекет ету жүйесі жетілдіріледі; Қазақстан аумақтарында аса қауіпті, «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы жұқпалардың табиғи ошақтарын, геоақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мониторингілеудің ақпараттық қолдауын және талдауын жасау
01.04.01 Қазақстан Республикасында адам мен жануарлардың аса қауіпті ауруларының өршуі кезінде төтенше жағдайларға тез әрекет ету жүйесін жетілдіру Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда биотерроризм жағдайында және ауруларға қарсы тұру үшін адам мен жануарлар ауруларының эпидемиологиялық мониторингі бойынша Қазақстанда алғаш рет жедел ақпараттық жүйе құрылатын болады Қазақстанда алғаш рет Қазақстан аумағында биологиялық қауіпті объектілер мен аумақтардың түгендеуі және оларды сертификаттау жүзеге асырылатын болады
01.04.01.01 Адамдар мен жануарларға тән қауіпті жұқпалы аурулардан туындаған қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларды ертерек ескерту және бақылауды ақпараттық қолдау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ерте алдын-алу және төтенше жағдайларды басқарудың халықаралық және отандық тәжірибелерін салыстырмалы бағалау және халықтың денсаулығында ерте алдын-алу және төтенше жағдайларды басқару жөніндегі шешім қабылдау құралдарының тиімділігін салыстырмалы бағалау
01.04.01.02 Адамдар мен жануарларға тән қауіпті жұқпалы аурулардан туындаған қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларға жедел талдау және тез жауап беру жүйесін әзірлеу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Кері қайтушы, қайтадан пайда болған және тасымалы инфекциялардың қоздырғыштарын жұқтырған науқастардың қауіп-қатеріне, жеткізуіне және келуіне арналған іс-әрекеттердің алгоритмінің стандартын талдау және операциялық әрекет етудің бірыңғай жүйесін әзірлеу
01.04.01.03 Қазақстандық денсаулық сақтау ұйымдарының биотерроризм қаупіне төтеп беруге, патогендік биологиялық агенттермен жұмысты ұйымдастыру мен жүргізуге қауіпсіздігін қамтамасыз етуде (соның ішінде АҚИ ошақтарында) дайындығын арттыру, сондай-ақ мониторингтік іс-шаралар Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Аса қауіпті инфекцияны басқаруға арналған оқу жоспарының тиімділігін әзірлеу және бағалау. Эпидемиологиялық жағдайды зерттеуге арналған оқу бағдарламасының тиімділігін әзірлеу және бағалау. Аса қауіпті инфекцияларға арналған мысалдардың пакетін жасау. Далалық эпидемиология, биоқауіпсіздік және аса қауіпті инфекцияның жағдайын басқару саласында дәрігерлерді дайындаудың тиімділігін енгізу және бағалау
01.04.02 Қазақстанда аса қауіпті (оба, туляремия, КҚГҚ және БСГҚ және басқалары.), «кері қайтушы», қайтадан пайда болған және тасымалы инфекциялардың табиғи ошақтарының мониторингіне Геоақпараттық технологияларды пайдалана отырып ақпараттық қамтамасыз ету және талдау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Қазақстанда аса қауіпті инфекциялардың (оба, туляремия, КҚГБ, БСГБ және т.б.) және кері қайтушы, қайтадан пайда болған және тасымалы инфекциялардың табиғи ошақтарының мониторингін қамтамасыз ету және талдау үшін Қазақстанда тұңғыш рет ақпараттық болжау және аналитикалық жүйелер құрылады және енгізіледі
01.04.02.01 ГАЖ технологияларын қолдана отырып аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошақтарының белсенділігін талдау және мониторингі үшін ғылыми негізделген ақпараттық мәліметтерді талдау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович АҚИ-дың эпид. қадағалауында ГАЖ технологиясын қолданудың алгоритмін жасау. ArcGIS ортасына интеграциялау үшін АҚИ деректерінің негіздерін электрондық карталарға визуализациялау және АҚИ-ның өршуіне мониторинг және жауап беру үшін ақпараттық қолдау көрсету үшін пайдалану. Адамдарды және жануарлардың жұқтыру қаупінін жоғарылауын анықтау үшін АҚИ ошақтарының кластерлік талдауын жүргізу
01.04.02.02 ГАЖ технологияларын қолдана отырып күйдіргі бойынша стационарлы қолайсыз елді мекендерде аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошақтарын талдау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Геоақпараттық технологиялар көмегімен күйдіргі бойынша стационарлы қолайсыз елді мекендердің белсенділігін, Оба, туляремия, вирустық инфекциялардың табиғи ошақтарының белсенділігін және экологиялық жақындығын біріктірілген талдауын жүргізу
01.04.02.03 Ақпаратты және болжамды-аналитикалық геоақпараттық сараптамалық жүйелерді құру Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Сансызбаев Ерлан Байсалович Адамдар мен жануарлар арасында АҚИ-дың пайда болу жағдайында ақпарат алу, жылдам әрекет ету және шешім қабылдау әдістерін әзірлеу, табиғи ошақтардың белсенділігі. Болжалды-аналитикалық геоақпараттық сараптамалық жүйелердің тиімділігін бағалау