Конкурстың атауы

Өтінімді қабылдау мерзімі

МҒТС ағымдағы кезеңі

МҒТС аяқтаудың және ҰҒК-ке берудің болжалды күні

Түсіндірме

1

2024-2026 жылдарға арналған «Жас Ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландыру конкурсы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі)

 

13.10.2023 - 17.11.2023

МҒТС және шекті баллға қол жеткізген өтінімдер үшін сұралған қаржыландыру сомасының негізділігін бағалау

09.04.2024 ж.

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 489 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидаларында белгіленген МҒТС өткізу мерзімін ұлғайту төмендегідей түсіндіріледі.

Бір уақытта жарияланған үш гранттық қаржыландыру конкурсына өтінімдер 2023 жылдың қараша айының соңында аяқталды. Осы уақыт аралығында 2023 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының есептеріне МҒТС ұйымдастыру жұмыстарын да жүргізу қажеттігі туындауда. «ҰМҒТСО» АҚ автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы ҒЗЖ есептерін тапсыруда өтінім берушілер белгіленген мерзімдерді бұза отырып жүзеге асырғандықтан, бұл процесс бірқалыпты болмай, мерзімі ұзартылды.

Сол себепті, саны жоспарланғаннан 35,6%-ға артық болған есептер мен конкурстық өтінімдерге МҒТС жүргізу рәсімдері қатар жүргізілді және жүктеменің артуына байланысты МҒТС өткізу көп уақытты алды.

Сондай-ақ, қазақстандық ғалымдарды тартудың мүдделер қайшылығына байланысты қиындығы, сондай-ақ олардың қызметтерінің төмен құнына байланысты МҒТС жүргізуден сарапшылардың бас тартуы да МҒТС мерзімін ұзартудың басты факторына айналды. 

2

2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған конкурс (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі)

 

23.10.2023 - 30.11.2023

МҒТС және шекті баллға қол жеткізген өтінімдер үшін сұралған қаржыландыру сомасының негізділігін бағалау

25.05.2024 ж.

3

2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі)

 

16.10.2023 - 20.11.2023

ҰҒК-ке берілді

ҰҒК-ке берілді

ҰҒК-ке берілді

4

2024-2026 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі)

 

16.10.2023 - 21.11.2023

ҰҒК-ке берілді

ҰҒК-ке берілді

ҰҒК-ке берілді

5

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің 2024-2026 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларын бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы

 

20.11.2023 - 25.12.2023

МҒТС және шекті баллға қол жеткізген өтінімдер үшін сұралған қаржыландыру сомасының негізділігін бағалау

16.04.2024 ж.

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 489 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және өткізу қағидаларында белгіленген МҒТС өткізу мерзімдерін ұлғайту қатар жүріп жатқан үш гранттық қаржыландыру конкурсы бойынша берілген 4302 өтінімге мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізіліп жатқандығымен түсіндіріледі.

6

2024-2026 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурс (Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі)

 

19.12.2023 - 18.01.2024

МҒТС және шекті баллға қол жеткізген өтінімдер үшін сұралған қаржыландыру сомасының негізділігін бағалау

12.04.2024 ж.

МҒТС Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 489 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және өткізу қағидаларында белгіленген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады.

7

2024-2026 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы (Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі)

 

03.01.2024 - 01.02.2024

МҒТС және шекті баллға қол жеткізген өтінімдер үшін сұралған қаржыландыру сомасының негізділігін бағалау

10.04.2024 ж.

8

2024-2026 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы (Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі)  

 

11.01.2024 - 23.02.2024

МҒТС және шекті баллға қол жеткізген өтінімдер үшін сұралған қаржыландыру сомасының негізділігін бағалау

17.04.2024 ж.

9

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың 2024-2026 жылдарға арналған неғұрлым перспективалы жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурс

19.12.2023 - 31.01.2024

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін тексеру аяқталды

20.05.2024 ж.

08.04.2024
10219