«Талдау қызметі сапалы жүргізілсе, мемлекеттік басқарудың тиімділігі арта түсері сөзсіз. Мемлекетке кешенді түрде жүргізілген зерттеулер мен ұсынымдар өте қажет. Бұл маңызды әлеуметтік мәселелерді шешіп, елдің жан-жақты дамуын қамтамасыз ету үшін айрықша маңызды». Мемлекет басшысы Қ. Тоқаевтың Ұлттық құрылтайдың Түркістандағы отырысында айтқан бұл сөзі мемлекеттік шешімдерді қабылдаудағы талдамалық зерттеулердің маңыздылығы мен өзектілігін нақтылай түсті. Бұл әсіресе ғылыми салаға қатысты болмақ.  Ғылым саласы бойынша еліміз қай деңгейде және отандық ғылымның нақты әлеуеті қандай? Бұл сұрақтарға жауапты «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы ғылыми-техникалық ақпарат орталығы дайындаған 2023 жылғы қыркүйектегі «2020-2022 жылдардың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасындағы ғылымның жағдайы мен даму бағыттары туралы» талдамалық...

29.11.2023
171

Шетелдік тәжірибе ғылымды дамытудың маңызды факторы болып табылады

10.09.2020
3311

Нарықтық экономика жағдайында еліміздің әлеуметтік-эко­но­микалық жағдайын тұрақтандыратын бірден-бір сала – ауыл ша­руашылығы. Қазақстан стратегиялық даму бағдарламасы бо­йын­ша әлемдегі азық-түлік өнімін өндірушілер арасында же­текші елдердің бірі болу мақсаты тұр. Бұл туралы мемлекеттің 2017-2021 жылдарға арналған Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдар­ла­масында да кеңінен қамтылған. Былтыр Буэнос-Айресте өткен Үл­кен жиырмалық елдері G20 ауыл шаруа­шы­лығы министрлерінің кезде­суін­де «бірнеше жылдық әлсіреуден кейін, 2016 жылы әлемдегі аштық күшейіп, қазіргі уақытта одан 815 млн. адам зардап шексе, 2 миллиард адам күнделікті тұтынуға қажетті өнімдердің тапшы­лы­ғын сезініп отыр» деген қорытынды мәлімдеме жасалған болатын. Қазіргі таңда жер шарының әрбір жетінші тұрғыны аштықтан зардап шегіп отыр. Бұл мәселе...

30.09.2019
4683

Отбор, экспертиза и финансирование проектов, а также информационно-аналитическое обеспечение науки переданы объединенному Центру государственной научно-технической экспертизы   В конце 2016 в научной сфере республики произошли изменения. В соответствии с постановлением правительства от 7 ноября 2016 № 675 объединены два акционерных общества: «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (НЦГНТЭ) и «Национальный центр научно-технической информации» (НЦНТИ). Основной причиной слияния стала необходимость исключения дублирующих функций и сокращения бюджетных расходов. НЦНТИ на протяжении последних 60 лет осуществлял сбор и анализ научно-технической информации: проводил государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, принимал и анализировал отчеты о научно-технической деятельности, осуществлял анализ и мониторинг, обеспечивал...

02.08.2018
4631