Миссия: Ұлттық инновация жүйесінің қатысушыларын ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық саладағы сараптамалық және ақпараттық- талдамалық қолдауды ұлттық қауіпсіздік, халықаралық ынтымақтастық, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени даму салаларын мемлекеттік басымдықты сақтай отырып толық кешенді сараптамалық, ақпараттық және талдамалық қызмет қамтамасыз ету,

Мақсат: Ғылыми, ғылыми, техникалық және инновациялық қызметті сараптамалық және ақпараттық сүйемелдеудің тиімді жүйесін әзірлеу

Міндеттер:

1) Қазақстан Республикасы зерттеулерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ғылыми, ғылыми-техникалық және инновацилық қызметті сараптамамен қамтамасыз ету, оларды ұлттық, экологиялық, технологиялық, қоғамдық қауіпсіздік және экономикалық мақсатқа сәйкестігі үшін пайдалану;

2) еліміздегі ғылыми мамандардың ақпараттануының, білімінің, өндірісінің, Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық дамуын басқару және қызмет көрсетуінің жоғары дәрежесіне қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық дамуын ақпаратпен қамтамасыз ету;

3) ғылыми және білім беру үрдісін талдау арқылы қамтамасыз ету.