"Ұлттық ғылыми кеңестердің құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 12 шілдедегі № 785 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 25 шілдедегі № 529 қаулысы қолданысқа енгізілді.

Ресми құжатқа сілтеме: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000529

29.07.2019
384