Директорлар кеңесі  
                                                                                 
             
Ішкі аудит қызметі   Президент   Корпоративтік хатшы
                                                                               
                         
Мемлекеттік құпия сақтау бөлімшесі   Вице-президент
Маулитов А.Е.
  Вице-президент
Гаухар А.Т.
  Вице-президент
(Каримова Т.Ж.)
  Вице-президент
(Абубакирова Л.П.)
  Кеңесші
                 
                 
  Ақпараттық ресурстарды қалыптастыру департаменті
 • Диссертацияларды тіркеу бөлімі
 • Ғылыми зерттеулер бағдарламалары мен жобаларды тіркеу бөлімі
 • Жарияланбайтын құжаттарды өңдеу бөлімі
  Халықаралық ынтымақтастық басқармасы
 • Ғылыми-техникалық ақпараттардың халықаралық ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету бөлімі
 • Халықаралық ынтымақтастық және аудармалар бөлімі
  Құқықтық және кадрлық жұмыс департаменті
 • Заң бөлімі
 • Кадр бөлімі
 • Кеңсе
  Бухгалтерлік есеп және есептілің басқармасы  
                 
                 
  Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама басқармасы
 • Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама басқармасының қазақстандық сарапшыларымен жұмыс жөніндегі бөлім
 • Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама басқармасының шет елдік сарапшыларымен жұмыс жөніндегі бөлім
  Ұлттық ғылыми кеңес жұмысын ұйымдастыру басқармасы   Қоғаммен байланыс және баспа департаменті
 • Қоғаммен байланыс жасау бөлімі
 • Редакциялық-баспа бөлімі
  Қаржы-экономикалық жоспарлау департаменті
 • Қаржылық жоспарлау және экономикалық талдау бөлімі
 • Сатып алуларды жоспарлау, ұйымдастыру және мониторингтеу бөлімі
 
                 
                 
  Ақпараттық технологиялар департаменті
 • Жүйелік әкімшілік бөлімі
 • Интернет жобалар бөлімі
 • Мәліметтер қорын басқару бөлімі
  Сарапшылар тобы   Қазақстандық дәйексөз алу қоры басқармасы   Шаруашылық қызмет  
             
             
  Мемлекеттік құпия сақтау бөлімшесі   Менеджерлер тобы   Қаржы-экономикалық қамтамасыз ету менеджері  
         
         
  Филиалдар
 • Астана қ-ғы ф-лы
 • Ш-Қазақстан ф-лы
 • Жамбыл ф-лы
 • Қарағанды ф-лы
 • Ақмола ф-лы
 • Б-Қазақстан ф-лы
  АҚ "Республикалық ғылыми-техникалық кітапхана" (289,5 дана)