# ЖТН Орыс тіліндегі атауы Ағылшын тіліндегі атауы Қазақ тіліндегі атауы
1 BR18674262 Системное моделирование процессов формирования и реализации статистических наблюдений за состоянием охраны труда в Республике Казахстан Simulating the system of formation and implementation of statistical observations of the state of occupational safety and health in the Republic of Kazakhstan Қазақстан Республикасында еңбекті қорғау жағдайына статистикалық қадағалауды қалыптастыру және іске асыру процестерін жүйелі модельдеу