2023 - 2025 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы (ҚР ҒЖБМ)  шеңберінде өтінімдерді беру бойынша бейне шолу.

Сілтемесі: https://www.youtube.com/watch?v=4SlFVuYN0-0

18.07.2023
1128