АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЕПАРТАМЕНТІ Ғылыми бағдарламалар мен жобаларды тіркеу басқармасы 1) ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды; 2) ғылыми, ғылыми-техникалық  бағдарламаларды; 3) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша есептерді; 4) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобалары мен есептерді; 5) Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижеcін; 6) Кеңейтілген ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның көрсеткіштеріне Ф1 - түзету нысанын; 7) ғылыми, ғылыми-техникалық...

Қазақстандық база негізінде 1 автордың немесе 1 ұйымның Жарияланымдар тізбесін (жарияланымның аннотациясыз библиографиялық сипаттамасы) жасау (орындау мерзімі 7 немесе 20 жұмыс күні)1 жарияланым.  Ғылыми журналды және онда жарияланатын материалдарды халықаралық талаптарға және қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға және қолданыстағы стандарттарға сәйкес рәсімдеу бойынша кеңес беру 1 адам/сағат; 355-50-02 (801)