АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Ғылыми бағдарламалар мен жобаларды тіркеу басқармасы

1) ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды;

2) ғылыми, ғылыми-техникалық  бағдарламаларды;

3) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша есептерді;

4) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобалары мен есептерді;

5) Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижеcін;

6) Кеңейтілген ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның көрсеткіштеріне Ф1 - түзету нысанын;

7) ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама бойынша тапсырмалардың, жұмыс кезеңдерінің орындалуы туралы (жылдық) есепті;

8) ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаны орындауға қатысушы ұйымдардың жұмыс тапсырмаларын, кезеңдерін орындау барысы туралы мәлімет бойынша тоқсандық есепті мемлекттік тіркеуге ұсыну сұрақтары бойынша

Келесі номерге хабарласуға болады: 8 (727) 355 – 50 – 02, ішкі (404, 412, 414, 415, 416, 417).

 

Диссертацияларды тіркеубасқармасы

1. «ҰМҒТСО» АҚ Антиплагиат» жүйесін пайдалана отырып, «ҰМҒТСО» АҚ қорымен ғылыми жұмыстарға салыстырмалы-сәйкестендірілген талдау жүргізу үшін құжаттарды тапсыру туралы;

  1. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша докторы ғылыми дәрежесін алу үшін қорғалған диссертацияларды мемлекеттік тіркеу мәселелері туралы;
  2. Шетелде қорғалған философия докторы (PhD), бейіні бойынша докторы ғылыми дәрежесін алудың баламалы рәсімінен өту үшін диссертацияларды мемлекеттік тіркеу мәселелері туралы;
  3. Жарияланбаған құжаттар қоры бойынша ақпараттық қызмет көрсету туралы

Келесі номерге хабарласуға болады: 8 (727) 355 – 50 – 02, ішкі (403, 405, 408, 409, 419).

 

Жарияланбаған құжаттарды өңдеу басқармасы

Web of Science Core Collection и Scopus ақпарттық ресурстарына кіретін мақала жайлы ақпарат (анықтама) алу үшін келесі телефондарға хабарласуға болады: 8 (727) 355 – 50 – 02, ішкі (402, 407, 406).