Ұлттық ғылыми кеңестің «Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер» бағыты бойынша мүшесі

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультетінің Деканы

Философия ғылымдарының кандидаты, доцент

 Научно-исследовательская деятельность:

Ғылыми зерттеу бағыты: ислам теологиясы мен философиясы, жаңа діни ағымдар және ұлттық қауіпсіздік мәселелері.

ҚР БжҒМ гранттық жобалары бойынша бірнеше іргелі зерттеулерге қатысқан. ҚР БжҒМ, Ғылым комитетінің 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру бойынша «Орта  Азиядағы Ханафилік дәстүр және қазақ руханиятының негіздері» атты тақырыптағы жоба жетекшісі болды.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысының «Дінтану» сериясы бойынша және «Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi» атты Scopus мәліметтер базасына енетін ғылыми журналдарда редакциялық құрамның мүшесі.

40-тан астам ғылыми мақалалар мен 2 монография, 5 оқу құралының авторы. Нөлдік емес импакт факторға ие ғылыми басылымдарда 5 мақаласы жарияланған (Web of Science: citations h-index -1).

 Премии и награды:

• әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Үздік жас ғалымы - 2014» дипломы және «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» мерейтойлық төсбелгісімен (2016 ж.) марапатталған