ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
AP05130018Күрделі нысандарды интеллектуалды басқару жүйесіне арналған жасанды интеллект тəсілдері негізіндегі танымдық (когнитивті) Smart технологиясын жасау.Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Информационные, телекоммуникационные и космические технологииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт информационных и вычислительных технологий"Самигулина Галина Ахметовна4500000025.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130019Жасанды интеллект алгоритмі негізіндегі дəрілік қосылысының "құрылым-қасиет" тəуелділігін жобалау ақпараттық жүйесіне арналған мəліметтер базасын жасау жəне талдау.Наука о жизни и здоровьеАО «Казахстанско-Британский технический университет»Cамигулина Зарина Ильдусовна2400000021.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130026Құмтасты –шайырлы қалыптарға жоғары дәлдікте құюды алу технологиясын жасауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный технический университет"Куликов Виталий Юрьевич2718000031.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130031Жоғары реактивті отындық қоспалар көмегімен бу көмірдің жану тиімділігін арттыруЭнергетика и машиностроениеРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт проблем горения"Мессерле Владимир Ефремович4200000026.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130036Онкологиялық ауруларға қарсы иммунитетті төмендететін факторына, жасушаларының тіршілік қабілетін жоюға бағдарламаланатын PD-1 рецепторларына қарсы моноклоналды антиденелерді өндіретін гибридом жасушаларын алуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии"Мукантаев Канатбек Найзабекович3926000031.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130041Жоғары тұтқырлық майлардың реологиялық қасиеттерін тасымалдаудың электрогидравликалық әсерін пайдалану жолдарын өзгертуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт проблем горения"Бодыков Дуйсенбай Утешович3322000029.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130044Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық-жер асты тәсілмен игеру кезінде тау-кен көлігі процестерін мониторингілеу және жедел басқарушылық шешімдер қабылдау үшін позициялау мен байланыстыңавтоматтандырылған жүйесін жобалауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииФилиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Институт горного дела им. Д.А.Кунаева»Галиев Сейтгали Жолдасович2416000024.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130053GPR161 сүт безінің қатерлі ісігінің метастазасы маркеріна қарсы моноклоналды антиденелерді өндіретін штамм алуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии"Муканов Касым Касенович3020000030 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130067НДФЗ өнеркәсіптік тәжірибелік қондырғысы шартында P2O5 фосфор ангидридін алу технологиялық процессін оңтайлы басқару интеллектуальды алгоритмдерін өңдеу және сынақтан өткізуИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Информационные, телекоммуникационные и космические технологииНекоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"Сулейменов Батырбек Айтбаевич4200000022.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130069Электр қондырғыларының қосалқы жабдықтарын функционалдық гальваникалық қаптауға арналған нанотехнологиялық синтез тәсілін жасауРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииДочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики" РГП на праве хозяйственного ведения "Казахский Национальный универститет им. Аль-Фараби" министерства образования и науки РКЯр-Мухамедова Гульмира Шарифовна3020000025 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130075Остефильді полимерлі синтетикалық және адипозды мезенхимальды бағаналы жасушалардың жасушалық терапиясын қолдану негізінде остеопорозды-ассоциирленген дене сынықтарының мысалында сүйек ұлпаларының регенерациясын ынталандырудың клиникаға дейінгі әдісін зерттеу және жасауНаука о жизни и здоровьеЧастное учреждение "National Laboratory Astana"Аскарова Шолпан НесипбаевнаНе указано32.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130083Гетероауысулы инверторлы құрылымды эффективтік жұқа қабатты перовскиттік күн элементтерін құрастыру және тұрақтандыруЭнергетика и машиностроение/Наука о жизни и здоровьеДочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики" РГП на праве хозяйственного ведения "Казахский Национальный универститет им. Аль-Фараби" министерства образования и науки РКТаурбаев Токтар Искатаевич2394712028.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130095Лантаноидтар мен ауыспалы металдар негізінде синтезделген жаңа қосылыстардың құрылымдық, термодинамикалық және электрофизикалық қасиеттерін іргелі зерттеуРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииТоварищество с ограниченной ответственностью "Институт проблем комплексного освоения недр"Бисенгалиева Мира 3020000027.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130100Кең ауқымды қолданыстағы наноқұрылымдалған оксидті жартылай өткізгіштерді алу технологияларын жасауЭнергетика и машиностроениеДочернее Государственное предприятие На праве хозяйственного ведения "Национальная Нанотехнологическая Лаборатория Открытого Типа" Республиканского Государственного Предприятия На праве хозяйственного ведения "Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби"Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич2394712029.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130104Жұлдыздардағы және басқарылатын термоядролық синтездегі радиациялық басып алу реакцияларын зерттеуЭнергетика и машиностроениеДочернее товарищество с ограниченной ответственностью "Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова"Джазаиров-Кахраманов Альберт Вейсалович1496695031.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130108Импульстік плазмалық тозаңдату арқылы наноматериалдарды алу және оларды өндіруде қолдануРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииДочернее Государственное предприятие На праве хозяйственного ведения "Национальная Нанотехнологическая Лаборатория Открытого Типа" Республиканского Государственного Предприятия На праве хозяйственного ведения "Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби"Жукешов Ануар Муратович2204600028.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130110Бетондар технологиясына энергия- және қор-үнемдейтін жартылайфункциональды нанокомпозитты қоспаРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова"Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович1510000023 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130117Қазақстанның кенді аршықтарында инновациялық тік еңкішті конвейерлі көлікті технологияны қолдануының ғылыми-техникалық негіздемесіРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРГП На ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" министерства образования и науки РККулнияз Серик Сагинович2416000020.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130123Әлемді ИҚ-спектрометрлік бақылаулардың верификациялық базасын құру мақсатында төмен және аса төмен температура кезінде заттың реконденсирленген күйін эксперименталды зерттеуИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Информационные, телекоммуникационные и космические технологииДочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики" РГП на праве хозяйственного ведения "Казахский Национальный универститет им. Аль-Фараби" министерства образования и науки РКАлдияров Абдурахман Уалиевич3000000034 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130143Алтынқұрамды полиметалды және техногенді шикізаттан алтын мен түсті металдарды алдын-ала тотықтырып цианидтеу әдісі арқылы алу технологиясын жасау.Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииАкционерное общество "Институт металлургии и обогащения"Койжанова Айгуль Кайргельдыевна3020000024.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130144Әзірлеу жаңа инновациялық технологиялар негізінде трейссеров мұнай және газ гидроразрыве қыртысты және айдау.Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"Шоканов Адилхан Касымбекович2718000032.33 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130148Лантанның иттраты мен скандаты негізіндегі жаңа протонды өткізгіштердің қасиеттеріне ақаулардың қалыптасу тәсілдерінің әсерін зерделеуЭнергетика и машиностроениеРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" министерства энергетики Республики КазахстанХромушин Игорь Валерьевич1796034030.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130154Экономикада, қаржы және сақтандыру теориясында қолданылатын үзіліссіз емес тығыздықтар мен үлестірім функцияларды бағалауИнформационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук/Научные исследования в области естественных наукРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Мынбаев Кайрат 3000000028 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130165Мультиферроиктер класындағы жаңа кристалдық жүйелерді жасау және физикалық негіздеріРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкцииРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный женский педагогический университет"Матаев Мухаметкали Мусагалиевич3322000029.67 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу
AP05130166Дәндерді себер алдында Казахстан диатомитінің қатысуымен прайминг арқылы өсімдіктерді тұзға және құрғақшылыққа төзіміділігінің жақсаруының биохимиялық механизмдері зерттеуНаука о жизни и здоровьеРеспубликанское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Аликулов Зерекбай Не указано28 Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу Жүктеу